Mierzenie natlenienia krwi za pomocą aplikacji Tlen we krwi na zegarku Apple Watch Series 6

Aplikacja Tlen we krwi umożliwia wykonanie pomiarów natlenienia krwi.

Aplikacja Tlen we krwi umożliwia pomiar natlenienia krwi na żądanie bezpośrednio z nadgarstka, dając Ci obraz Twojej ogólnej kondycji. Pomiary wykonywane przez aplikację Tlen we krwi nie są przeznaczone do zastosowań medycznych i mają w zamierzeniu służyć wyłącznie celom związanym z dbaniem o ogólną kondycję fizyczną i dobre samopoczucie.

Aplikacja Tlen we krwi jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach. Dowiedz się, gdzie jest dostępna aplikacja Tlen we krwi

Co to jest natlenienie krwi

Natlenienie krwi to wyrażona w procentach zawartość tlenu, którą czerwone krwinki przenoszą z płuc do reszty ludzkiego ciała. Wiedza na temat tego, jak dobrze krew wykonuje to istotne zadanie, pozwala określić ogólną kondycję organizmu.

U większości zdrowych osób poziom natlenienia krwi waha się od 95% do 99%. Jednak niektórzy funkcjonują normalnie, mimo iż natlenienie krwi wynosi u nich poniżej 95%. 

 

Jak używać aplikacji Tlen we krwi

Upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować aplikację Tlen we krwi.

Czego potrzebujesz

 • Upewnij się, że aplikacja Tlen we krwi jest dostępna w Twoim kraju lub regionie. Przekonasz się o tym podczas procesu konfiguracji.
 • Uaktualnij telefon iPhone 6s lub nowszy do najnowszej wersji systemu iOS.
 • Uaktualnij zegarek Apple Watch Series 6 do najnowszej wersji systemu watchOS*.
 • Aplikacja Tlen we krwi nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.

* Aplikacja Tlen we krwi nie jest dostępna, jeśli zegarek Apple Watch korzysta z Ustawień rodzinnych.

Konfigurowanie aplikacji Tlen we krwi i odczytów wykonywanych w tle

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Zdrowie.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie. Jeśli nie pojawi się monit o skonfigurowanie, stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij kolejno opcje Oddychanie > Tlen we krwi > Skonfiguruj Tlen we krwi.
 3. Po ukończeniu konfiguracji otwórz aplikację Tlen we krwi na zegarku Apple Watch, aby zmierzyć natlenienie krwi.

Jeśli aplikacja Tlen we krwi nadal nie jest widoczna na zegarku Apple Watch, poszukaj aplikacji w sklepie App Store i pobierz ją.

Aplikacja Tlen we krwi jest instalowana podczas konfigurowania jej w aplikacji Zdrowie. Jeśli usuniesz aplikację Tlen we krwi, możesz zainstalować ją ponownie ze sklepu App Store na zegarku Apple Watch, o ile konfigurowanie aplikacji Tlen we krwi zostało ukończone.


Wykonywanie pomiaru natlenienia krwi

Aplikacja Tlen we krwi umożliwia zmierzenie natlenienia krwi w dowolnym momencie.

 1. Upewnij się, że zegarek Apple Watch dobrze przylega do nadgarstka, ale nie powoduje dyskomfortu.
 2. Otwórz aplikację Tlen we krwi na zegarku Apple Watch.
 3. Pozostań bez ruchu i upewnij się, że tarcza zegarka Apple Watch jest skierowana do góry.
 4. Stuknij opcję Start i trzymaj ramię nieruchomo przez 15 sekund.
 5. Czekaj. Pomiar natlenienia krwi trwa 15 sekund. Po jego zakończeniu otrzymasz wyniki
 6. Stuknij opcję Gotowe.

 

Informacje dotyczące pomiarów w tle

Jeśli funkcja pomiarów w tle jest włączona, aplikacja Tlen we krwi na zegarku Apple Watch będzie od czasu do czasu mierzyć natlenienie krwi. Zazwyczaj pomiar dokonywany jest, gdy przestajesz się ruszać. Liczba odczytów dokonywanych każdego dnia oraz czas między nimi zależy od Twojej aktywności. Podczas pomiaru natlenienia krwi na nadgarstek pada jaskrawe, czerwone światło, które poprawia widoczność odczytów w warunkach słabego oświetlenia. Jeśli światło rozprasza Twoją uwagę, możesz wyłączyć pomiary w tle.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch.
 2. Stuknij opcję Tlen we krwi, a następnie wyłącz tryb snu i tryb kina.

Natlenienie krwi jest mierzone w trakcie snu, jeśli funkcja monitorowania snu za pomocą zegarka Apple Watch jest włączona.

 

Jak działa aplikacja Tlen we krwi

Optyczny czujnik tętna w zegarku Apple Watch Series 6 został przeprojektowany, aby umożliwić przeprowadzanie pomiarów natlenienia krwi. W tym celu umieszczone w szklanej tylnej płytce zegarka diody LED świecą na nadgarstek światłem czerwonym, zielonym i podczerwonym. Następnie fotodiody mierzą natężenie światła odbitego.

Na podstawie tych danych zaawansowane algorytmy określają kolor krwi, co pozwala wyznaczyć jej natlenienie — jasnoczerwona krew ma więcej tlenu, a ciemnoczerwona mniej.

 

Jak uzyskać najlepsze rezultaty

 1. Oprzyj przedramiona na stole lub na kolanach i skieruj tarczę zegarka Apple Watch do góry. Podczas pomiaru nadgarstek powinien spoczywać nieruchomo.
 2. Upewnij się, że zegarek Apple Watch nie jest zbyt luźno zapięty. Pasek powinien dobrze przylegać, ale nie powodować dyskomfortu, a tył zegarka Apple Watch musi stykać się ze skórą nadgarstka. 
 3. Upewnij się, że tył zegarka Apple Watch przylega do wierzchu nadgarstka. Jeśli kości nadgarstka to uniemożliwiają, przesuń zegarek w górę przedramienia.

 

Dodatkowe czynniki

Nawet w idealnych warunkach zegarek Apple Watch może nie być w stanie każdorazowo uzyskać miarodajnego pomiaru natlenienia krwi. W przypadku małego procenta użytkowników różne czynniki mogą w ogóle uniemożliwiać uzyskanie pomiaru natlenienia krwi.

 • Na pomiary może mieć wpływ perfuzja skóry (czyli ilość krwi, jaka przepływa przez Twoją skórę). Perfuzja skóry u różnych osób bardzo się różni, a wpływ na nią może mieć także otoczenie. Na przykład jeśli przebywasz w niskiej temperaturze, perfuzja skóry w nadgarstku może być zbyt niska, aby czujnik mógł przekazać pomiar do aplikacji Tlen we krwi. 
 • Stałe lub tymczasowe zmiany na skórze, takie jak niektóre tatuaże, również mogą wpływać na działanie czujnika. Tusz, wzór i nasycenie niektórych tatuaży mogą blokować światło z czujnika, utrudniając aplikacji Tlen we krwi uzyskanie pomiaru.
 • Kolejnym czynnikiem wpływającym na uzyskanie dokładnych pomiarów w tle lub na żądanie jest ruch. Niektóre pozycje, takie jak ramiona opuszczone wzdłuż tułowia lub zaciśnięta pięść, również będą skutkować nieudanymi pomiarami.
 • Jeśli Twoje tętno spoczynkowe jest zbyt wysokie (powyżej 150 uderzeń/minutę), pomiary natlenienia krwi nie będą miarodajne. 

Wyświetlanie informacji zdrowotnych

Wszystkie pomiary natlenienia krwi, zarówno te na żądanie, jak i te wykonywane w tle, są zachowywane w aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie.
 2. Stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij kolejno opcje Oddychanie > Tlen we krwi.

Możesz też filtrować i wyświetlać wyłącznie te pomiary, które zostały wykonane podczas snu lub w trakcie przebywania na dużej wysokości nad poziomem morza.

 

Co trzeba wiedzieć

 • Pomiary wykonywane przez aplikację Tlen we krwi nie są przeznaczone do zastosowań medycznych, w tym do samodiagnozy lub konsultacji lekarskiej, i mają w zamierzeniu służyć wyłącznie celom związanym z dbaniem o ogólną kondycję fizyczną i dobre samopoczucie.
 • Aplikacja Tlen we krwi jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat.
 • Podczas snu wyniki mogą być nieco niższe, a niektóre osoby mogą zaobserwować wartości poniżej 95%.

 

Data publikacji: