Usuwanie pobranych książek i książek audio z urządzenia

Usunięta książka nie będzie przechowywana na urządzeniu, ale nadal będzie dostępna w bibliotece na innych urządzeniach.

Jak usunąć książki, książki audio i pliki PDF z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Możesz usunąć pobrane książki i inne rzeczy z poziomu aplikacji Apple Books lub książki audio z poziomu aplikacji Ustawienia.

Z poziomu aplikacji Apple Books

 1. Stuknij opcję Biblioteka, a następnie znajdź odpowiednią pozycję. Jeśli rzecz stanowi część serii, najpierw otwórz serię.
 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu.
 3. Stuknij element, który chcesz usunąć, a następnie stuknij ikonę Koszikona Kosz.
 4. Aby usunąć rzecz z urządzenia, wybierz opcję Usuń pobraną rzecz. (Jeśli rzecz jest w formacie PDF lub nie pochodzi z Księgarni, możesz też stuknąć opcję Usuń wszędzie w celu usunięcia rzeczy z biblioteki).

Jeśli obok rzeczy wyświetlany jest przycisk pobierania, oznacza to, że jest ona przechowywana w chmurze i nie została pobrana na urządzenie. Jeśli nie chcesz, aby rzecz była wyświetlana w chmurze, możesz ją ukryć. Ukrycie rzeczy spowoduje, że zostanie ona usunięta z Twojego urządzenia. Możesz jednak uzyskać do niej dostęp, stukając przycisk logowania przycisk logowania lub swoje zdjęcie u góry ekranu, a następnie wybierając opcję Zarządzanie ukrytymi zakupami. 

Jeśli do ręcznego zsynchronizowania książek i książek audio z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch użyto komputera i przewodu USB, wyłącz synchronizowanie, aby usunąć te rzeczy. 

Z poziomu aplikacji Ustawienia

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie stuknij pozycję Dysk iPhone’a lub Dysk iPada.
 3. Przewiń do opcji Książki, a następnie stuknij ją.
 4. Przesuń palcem w lewo na dowolnej pobranej książce audio i stuknij pozycję Usuń.

Jak usunąć książki, książki audio i pliki PDF na komputerze Mac

 1. Kliknij opcję Biblioteka u góry okna, a następnie kliknij opcję Wszystkie książki na pasku bocznym.
 2. Kliknij rzecz, którą chcesz usunąć. Jeśli rzecz jest częścią serii, najpierw otwórz serię, a następnie kliknij rzecz.
 3. Wybierz kolejno polecenia Edytuj > Usuń na pasku menu, a gdy pojawi się monit, zatwierdź go.

Jeśli opcja Usuń jest nieaktywna po kliknięciu przycisku Edytuj, rzecz nie została pobrana na komputer Mac.

Data publikacji: