Używanie modułu MPX Radeon Pro W5500X z komputerem Mac Pro

Poznaj różne konfiguracje wyświetlaczy, których można używać z modułem MPX na komputerze Mac Pro (2019 r.).

Moduł MPX Radeon Pro W5500X zawiera procesor graficzny (GPU) AMD Radeon Pro W5500X z 8 GB pamięci GDDR5 i dwoma portami HDMI 2.0. Moduł MPX Radeon Pro W5500X używany z komputerem Mac Pro umożliwia podłączenie dodatkowych wyświetlaczy za pomocą portów Thunderbolt 3 znajdujących się u góry* i z tyłu komputera Mac Pro.

Jeśli korzystasz z aplikacji Boot Camp i został już skonfigurowany system Windows, przed zainstalowaniem modułu MPX Radeon Pro W5500X zainstaluj sterowniki AMD

Podłączanie wyświetlaczy do jednego modułu MPX Radeon Pro W5500X

Jeśli zainstalujesz jeden moduł MPX Radeon Pro W5500X, możesz podłączyć maksymalnie dwa wyświetlacze 4K o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością odświeżania 60 Hz do portów HDMI w module MPX.

Możesz też podłączyć maksymalnie dwa dodatkowe wyświetlacze do portów Thunderbolt 3 w komputerze Mac Pro w następujących konfiguracjach:

 • Jeden wyświetlacz Apple Pro Display XDR o rozdzielczości 6016 x 3384 z częstotliwością odświeżania 60 Hz. 
 • Jeden wyświetlacz 5K o rozdzielczości 5120 x 2880 z częstotliwością odświeżania 60 Hz.
 • Dwa wyświetlacze 4K o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością odświeżania 60 Hz.

Podłączanie wyświetlaczy do dwóch modułów MPX Radeon Pro W5500X

Jeśli zainstalujesz dwa moduły MPX Radeon Pro W5500X, możesz podłączyć maksymalnie cztery wyświetlacze 4K o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością odświeżania 60 Hz do portów HDMI w module MPX.

Możesz też podłączyć maksymalnie cztery dodatkowe wyświetlacze do portów Thunderbolt 3 w komputerze Mac Pro w następujących konfiguracjach:

 • Dwa wyświetlacze Apple Pro Display XDR o rozdzielczości 6016 x 3384 z częstotliwością odświeżania 60 Hz podłączone do portów Thunderbolt 3 znajdujących się w u góry* albo z tyłu komputera Mac Pro.
 • Dwa wyświetlacze 5K o rozdzielczości 5120 x 2880 z częstotliwością odświeżania 60 Hz.
 • Cztery wyświetlacze 4K o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością odświeżania 60 Hz.

Używanie modułu MPX Radeon Pro W5500X z systemem Microsoft Windows

Jeśli korzystasz z aplikacji Boot Camp, która jest już skonfigurowana na komputerze Mac, przed zainstalowaniem modułu MPX Radeon Pro W5500X najpierw zainstaluj sterowniki AMD:

 1. Uruchom komputer Mac w systemie Windows.
 2. Przejdź do witryny AMD, a następnie kliknij opcję Drivers & Support (Sterowniki i wsparcie).
 3. Wybierz produkt z listy, nie z menu: wybierz pozycję Graphics (Grafika), w następnej kolumnie opcję Mac Graphics (Grafika komputera Mac), a w kolejnej kolumnie wybierz opcję Apple Boot Camp.
 4. Kliknij opcję Submit (Prześlij), aby wyświetlić listę dostępnych sterowników.
 5. Poszukaj wersji sterownika obsługującej Twój komputer Mac, a następnie kliknij przycisk Download (Pobierz).
 6. Rozpakuj pobrany plik ZIP i uruchom aplikacje Setup z rozpakowanego folderu, aby zainstalować sterowniki.
 7. Wyłącz komputer Mac, a następnie zainstaluj moduł MPX Radeon Pro W5500X.

Jeśli sterowniki AMD nie zostały zainstalowane, a na wyświetlaczu widać czarny ekran, podłącz wyświetlacz za pośrednictwem portu HDMI, a następnie wykonaj powyższe czynności. Po zainstalowaniu sterowników AMD możesz podłączyć wyświetlacz za pośrednictwem portu Thunderbolt 3.

Data publikacji: