Jeśli podczas uruchamiania komputera Mac pojawia się koło z kreską

Koło z kreską oznacza, że dysk startowy zawiera system operacyjny komputera Mac, ale nie jest to system macOS obsługiwany przez Twój komputer Mac. 


Symbol zakazu, który wygląda jak koło z kreską lub ukośnikiem, oznacza, że wybrany dysk startowy zawiera system operacyjny komputera Mac, ale nie jest to wersja lub kompilacja systemu macOS obsługiwana przez Twój komputer Mac. 

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez maksymalnie 10 sekund, aż komputer Mac wyłączy się.
  2. Włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘)+R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS
  3. W trybie odzyskiwania systemu macOS użyj Narzędzia dyskowego, aby naprawić dysk startowy.
  4. Jeśli Narzędzie dyskowe nie znalazło błędów lub naprawiło wszystkie błędy, ponownie zainstaluj system macOS.
  5. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
Data publikacji: