Przenoszenie zawartości z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na nowe urządzenie

Za pomocą usługi iCloud lub programu iTunes można przenieść zawartość z obecnie używanego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na inne urządzenie.

Użycie funkcji Archiwum iCloud

Wykonaj te czynności, jeśli na obu urządzeniach jest zainstalowany system iOS 5 lub nowszy i masz konto usługi iCloud. W przeciwnym razie skorzystaj z procedury polegającej na użyciu programu iTunes z następnej sekcji.

Za pomocą funkcji Archiwum iCloud można zarchiwizować dotychczas używane urządzenie i odtworzyć archiwum na nowym urządzeniu. Zachowane wiadomości, konta e-mail, zdjęcia, notatki i inne osobiste ustawienia zostaną przeniesione na nowe urządzenie.

Dowiedz się więcej na temat archiwum iCloud.

Włączenie funkcji Archiwum iCloud

Zacznij od archiwizacji zawartości starego urządzenia do usługi iCloud:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum.
 2. Włącz opcję Archiwum iCloud.

Może być konieczne podłączenie urządzenia do źródła zasilania i włączenie sieci Wi-Fi.

Zakreślona opcja włączenia archiwum iCloud

Archiwizacja na żądanie

Usługa iCloud archiwizuje urządzenie raz dziennie. Aby zarchiwizować zawartość urządzenia przed jej przeniesieniem:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum.
 2. Stuknij opcję Archiwizuj teraz.
 3. Zaczekaj na zakończenie archiwizacji. Czas trwania tej operacji zależy od rozmiaru archiwum i szybkości połączenia internetowego.

Zakreślona opcja Archiwizuj teraz

Skonfigurowanie nowego urządzenia

Gdy archiwizacja starego urządzenia dobiegnie końca, włącz nowe urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami Asystenta ustawień, który poprosi o wybranie następujących opcji:

 • Kraj i język
 • Włączenie bądź nie usług lokalizacji
 • Sieć Wi-Fi

Jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane, możesz je wyzerować, aby przejść ponownie przez instrukcje Asystenta ustawień systemu iOS i odtworzyć na urządzeniu utworzone archiwum. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Zrób tak tylko pod warunkiem, że masz już archiwum.

Odtworzenie z archiwum iCloud

Gdy zostanie wyświetlony monit dotyczący skonfigurowania urządzenia:

 1. Wybierz opcję Odtwórz z archiwum iCloud.
 2. Stuknij opcję Dalej.
 3. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

Konfigurowanie telefonu iPhone

Wybranie archiwum

Wybierz archiwum starego urządzenia, a następnie stuknij opcję Odtwórz. Zaczekaj, aż urządzenie zakończy odtwarzanie z archiwum.

Czas trwania tej operacji zależy od rozmiaru archiwum i szybkości połączenia internetowego.

Ekran Wybierz archiwum

Synchronizacja innej zawartości z programu iTunes

Po ukończeniu odtwarzania urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Należy połączyć urządzenie z programem iTunes w celu zsynchronizowania danych nieuwzględnionych w archiwum (takich jak muzyka, wideo czy aplikacje, których nie kupiono w sklepie iTunes Store ani App Store). Klikając karty synchronizacji w programie iTunes, możesz zmienić typ synchronizowanej zawartości.

Wprowadzenie haseł

Podczas odtwarzania archiwum iCloud na nowym urządzeniu trzeba ponownie wprowadzić hasło konta Apple ID, konta e-mail i innych kont, a także poczty głosowej. Jeśli nie pamiętasz hasła poczty głosowej, skontaktuj z operatorem sieci komórkowej.

Więcej informacji

Użycie programu iTunes

Jeśli nie masz konta usługi iCloud lub chcesz zachować archiwum tylko na komputerze, możesz zarchiwizować zawartość i przenieść ją na urządzenie przy użyciu programu iTunes.

Przygotowanie

Zainstaluj najnowszą wersję programu iTunes na komputerze i najnowszą wersję systemu iOS na dotychczasowym urządzeniu.

Archiwum z nowszej wersji systemu iOS nie można zainstalować na urządzeniach z wcześniejszymi wersjami systemu iOS. W przypadku utworzenia archiwum z poziomu urządzenia z zainstalowaną nowszą wersją systemu iOS przed przystąpieniem do przenoszenia danych należy uaktualnić nowe urządzenie. Pomoc dotyczącą tych działań zawiera artykuł iOS: nie można przeprowadzić odtwarzania z archiwum wykonanego na nowszym urządzeniu.

Archiwizacja i przeniesienie

Najpierw zarchiwizuj dane starego urządzenia przy użyciu programu iTunes. Można dodatkowo zaszyfrować archiwum, aby zachować w nim hasła poczty e-mail, sieci Wi-Fi i inne do przeniesienia na nowe urządzenie. Jeśli nie zostanie to zrobione, można ponownie wprowadzić te hasła na nowym urządzeniu.

Następnie przenieś dane z urządzenia na komputer.

Zakreślona opcja Archiwizuj teraz

Wyjęcie karty SIM

Jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM, wyjmij kartę SIM ze starego urządzenia przy użyciu narzędzia do wyjmowania kart SIM lub spinacza do papieru i włóż ją do nowego urządzenia. Jeśli operator sieci komórkowej dostarczył nową kartę SIM, użyj tej karty.

Lokalizacja karty SIM

Skonfigurowanie nowego urządzenia

Gdy archiwizacja starego urządzenia dobiegnie końca, włącz nowe urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami Asystenta ustawień, który poprosi o wybranie następujących opcji:

 • Kraj i język
 • Włączenie bądź nie usług lokalizacji
 • Sieć Wi-Fi

Jeśli nie masz połączenia z siecią Wi-Fi ani siecią komórkową danych, możesz aktywować telefon, stukając opcję Połącz z iTunes.

Odtworzenie archiwum

Gdy zostanie wyświetlony monit dotyczący skonfigurowania urządzenia, wybierz opcję Odtwórz z archiwum iTunes.

Ekran Skonfiguruj iPhone'a

Połączenie z programem iTunes

Połącz nowe urządzenie z programem iTunes na tym samym komputerze, którego użyto do zarchiwizowania zawartości starego urządzenia. Program iTunes wyświetli monit o odtworzenie z archiwum lub skonfigurowanie urządzenia jako nowe. Wybierz archiwum dotychczasowego urządzenia, a następnie wybierz opcję Dalej.

Jeśli pasek postępu w programie iTunes zatrzyma się, zaczekaj na ukończenie odtwarzania.

Synchronizacja innej zawartości

Po ukończeniu odtwarzania urządzenie zostanie uruchomione ponownie i będzie gotowe do używania.

Pozostaw urządzenie połączone z programem iTunes, aby zsynchronizować zawartość nieuwzględnioną w archiwum (na przykład muzykę, wideo i aplikacje). Klikając karty synchronizacji w programie iTunes, możesz zmienić typ synchronizowanej zawartości.

Synchronizowanie

Wprowadzenie haseł

Jeśli odtwarzanie zostało przeprowadzone z niezaszyfrowanego archiwum, musisz wprowadzić hasło konta Apple ID, konta e-mail i innych kont, a także poczty głosowej. Jeśli nie pamiętasz hasła poczty głosowej, skontaktuj z operatorem sieci komórkowej.

Więcej informacji

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
76% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)