Naprawa dysku komputera Mac za pomocą Narzędzia dyskowego

Użyj funkcji Pierwsza pomoc w Narzędziu dyskowym, aby znaleźć błędy dysku i je naprawić.

Narzędzie dyskowe może znaleźć i naprawić błędy dysku związane z formatowaniem i strukturą katalogów dysku komputera Mac. Błędy mogą skutkować nieoczekiwanym zachowaniem komputera Mac podczas jego używania, a poważne błędy mogą uniemożliwić uruchomienie komputera Mac.

Przed przejściem dalej upewnij się, że masz aktualny backup komputera Mac w razie konieczności odzyskania uszkodzonych plików lub jeśli Narzędzie dyskowe znajdzie błędy, których nie będzie mogło naprawić.

Otwórz Narzędzie dyskowe

Otwórz Narzędzie dyskowe, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Programy. Jeśli komputer Mac nie uruchamia się całkowicie lub chcesz naprawić dysk startowy komputera Mac, otwórz Narzędzie dyskowe z funkcji odzyskiwania systemu macOS:

 1. Sprawdź, czy używasz komputera Mac z procesorem Apple, a następnie wykonaj odpowiednie czynności:
  • Procesor Apple: po włączeniu komputera Mac nie zwalniaj przycisku zasilania, aż pojawi się okno opcji uruchamiania. Kliknij ikonę koła zębatego z etykietą Opcje, a następnie kliknij opcję Dalej.
  • Procesor Intel: włącz komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘) i R, aż zobaczysz logo Apple lub inny obraz.
 2. Może się pojawić monit o wybranie użytkownika, którego hasło znasz. Wybierz użytkownika, a następnie kliknij opcję Dalej i wprowadź jego hasło administratora.
 3. W oknie Narzędzia trybu odzyskiwania systemu macOS wybierz pozycję Narzędzie dyskowe i kliknij opcję Dalej.
  Opcje odzyskiwania systemu macOS z wybranym Narzędziem dyskowym


Wybierz dysk w Narzędziu dyskowym

Na pasku menu lub pasku narzędzi w Narzędziu dyskowym wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż wszystkie urządzenia (jeśli ta opcja jest dostępna).

Narzędzie dyskowe: Pokaż wszystkie urządzenia

Na pasku bocznym w Narzędziu dyskowym powinny pojawić się wszystkie dostępne dyski lub inne urządzenia pamięci masowej, zaczynając od dysku startowego. Pod każdym dyskiem powinny być widoczne wszystkie kontenery i woluminy na tym dysku. Nie widzisz dysku?

Narzędzie dyskowe: Kontenery i woluminy
W tym przykładzie dysk startowy (APPLE SSD) ma jeden kontener i dwa woluminy (Macintosh HD, Macintosh HD - Data). Twój dysk może nie mieć kontenera i może mieć inną liczbę woluminów.


Napraw woluminy, potem kontenery, a następnie dyski

W przypadku każdego naprawianego dysku wybierz ostatni wolumin na tym dysku i kliknij przycisk lub zakładkę Pierwsza pomoc .

Narzędzie dyskowe: Uruchom pierwszą pomoc
W tym przykładzie ostatni wolumin na dysku ma nazwę Macintosh HD - Data.


Kliknij przycisk Uruchom, aby zacząć sprawdzać wybrany wolumin pod kątem błędów.

 • Jeśli przycisk Uruchom nie jest dostępny, kliknij przycisk Napraw dysk.
 • Jeśli przycisk jest wyszarzony i nie możesz go kliknąć, pomiń ten krok dla wybranego dysku, kontenera lub woluminu.
 • Jeśli do odblokowania dysku potrzebne jest hasło, wpisz hasło administratora.

Po zakończeniu sprawdzania woluminu przez Narzędzie dyskowe wybierz kolejny element na pasku bocznym i ponownie uruchom funkcję Pierwsza pomoc. Przejdź do góry listy, uruchamiając funkcję Pierwsza pomoc dla każdego woluminu na dysku, następnie dla każdego kontenera, a na końcu dla samego dysku. 

Pierwsza pomoc na dysku: proces zakończony
Kolejność naprawy w tym przykładzie była następująca: Macintosh HD - Data, następnie Macintosh HD, następnie Container disk4, a następnie APPLE SSD.
   

Po zakończeniu zamknij Narzędzie dyskowe. Jeśli użyto Narzędzia dyskowego z odzyskiwania systemu macOS, możesz teraz ponownie uruchomić komputer Mac: wybierz menu Apple  > Uruchom ponownie.

Jeśli Narzędzie dyskowe znajdzie błędy, których nie może naprawić

Jeśli Narzędzie dyskowe znajdzie błędy, których nie może naprawić, wymaż (sformatuj) dysk za pomocą Narzędzia dyskowego.

Jeśli dysk nie pojawia się w Narzędziu dyskowym

Jeśli Narzędzie dyskowe nie widzi dysku, nie widzi również jego kontenerów i woluminów. W takim przypadku wykonaj poniższe czynności:

 1. Zamknij komputer Mac, a następnie odłącz od niego wszystkie niepotrzebne urządzenia.
 2. Jeśli naprawiasz dysk zewnętrzny, upewnij się, że jest podłączony bezpośrednio do komputera Mac za pomocą sprawnego przewodu. Wyłącz dysk i włącz go z powrotem.
 3. Jeśli dysk nadal nie pojawia się w Narzędziu dyskowym, komputer Mac może wymagać serwisowania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.  
Data publikacji: