Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej funkcji CarPlay

Dowiedz się, co zrobić, jeśli funkcja CarPlay nie działa zgodnie z oczekiwaniem.

Najpierw upewnij się, że w Twoim kraju lub regionie jest obsługiwana funkcja CarPlay oraz że Twój samochód obsługuje funkcję CarPlay. Jeśli nie masz pewności, czy samochód obsługuje funkcję CarPlay, skontaktuj się z jego producentem.

Upewnij się, że telefon iPhone ma najnowszą wersję systemu iOS. Jeśli telefon iPhone jest uaktualniony do najnowszej wersji systemu iOS, wykonaj poniższe czynności, po każdej z nich sprawdzając, czy funkcja CarPlay działa:

 1. Sprawdź połączenie z zestawem stereo CarPlay:
  • W przypadku połączenia przewodowego spróbuj połączyć się ponownie, używając innego przewodu USB i innego portu USB (jeśli jest dostępny).
  • W przypadku połączenia bezprzewodowego upewnij się, że funkcje Wi-Fi i Bluetooth są włączone na ekranach Ustawienia > Wi-Fi i Ustawienia > Bluetooth.
 2. Jeśli funkcja CarPlay nie zostanie aktywowana automatycznie, poszukaj logo funkcji CarPlay na wyświetlaczu samochodu.
 3. Ponownie uruchom telefon iPhone oraz samochód. 
 4. Upewnij się, że funkcja Siri jest włączona.
 5. Jeśli iPhone nie jest wykrywany przez funkcję CarPlay, upewnij się, że funkcja CarPlay nie jest w trybie ograniczonym. Przejdź do strony Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność, stuknij opcję Dozwolone aplikacje i upewnij się, że opcja CarPlay jest włączona.
 6. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > CarPlay, stuknij swój samochód, a następnie stuknij opcję Zapomnij ten samochód. Następnie ponownie skonfiguruj funkcję CarPlay.
 7. Upewnij się, że zestaw stereo CarPlay używa najnowszego oprogramowania sprzętowego od producenta samochodu. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi samochodu.

Jeśli nadal masz problemy z połączeniem z funkcją CarPlay, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: