Kalibracja wyświetlacza Apple Pro Display XDR i ocena jej efektów

Dowiedz się, jak ocenić efekty kalibracji wyświetlacza.

Każdy wyświetlacz Pro Display XDR jest poddawany nowoczesnemu procesowi fabrycznej kalibracji na linii montażowej, aby zagwarantować dokładność prezentacji szerokiej gamy kolorów (P3) i poszczególnych diod LED podświetlenia.

Pro Display XDR jest poddawany kalibracji zgodnej z zaleceniami Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST), którą wykonuje się przy użyciu sprzętu o laboratoryjnej jakości działania. Wyświetlacz jest rozgrzewany w zamkniętej komorze, a pomiary są wykonywane z normalną częstotliwością względem środka wyświetlacza. Ponadto proces kalibracji fabrycznej umożliwia zaawansowanym wbudowanym algorytmom dokładne odtwarzanie różnorodnych przestrzeni kolorów używanych obecnie w plikach multimedialnych, w tym sRGB, BT.601, BT.709, a nawet P3-ST.2084 (HDR).

Ocena efektów kalibracji wyświetlacza Pro Display XDR

Aby dokonać oceny kalibracji wyświetlacza Pro Display XDR, można użyć zestawu filmowych wzorców testowych QuickTime oferowanych przez firmę Apple. Te odpowiednio oznaczone kolorami tryby referencyjne SDR i HDR pozwalają na użycie własnego spektroradiometru do pomiaru i weryfikacji kolorów podstawowych i pochodnych oraz luminancji, w tym funkcji transferu elektrooptycznego (EOTF). Przed przystąpieniem do oceny efektów kalibracji wyświetlacza należy upewnić się, że komputer Mac ma zainstalowany system macOS Catalina 10.15.3 lub nowszy.

Pobieranie wzorców testowych

 1. Przejdź na stronę AVFoundation Developer.
 2. W sekcji Related Resources (Powiązane zasoby) kliknij opcję Color Test Patterns (Wzorce testowe kolorów), aby pobrać pliki testowe. 
 3. Kliknij dwukrotnie plik QuickTime-Test-Pattern.zip w celu jego rozpakowania.

Ocena efektów kalibracji wyświetlacza

 1. Wyrównaj spektroradiometr innej firmy tak, aby znajdował się na środku wyświetlacza. Aby uzyskać najlepsze odczyty, upewnij się, że w trakcie tej czynności w pomieszczeniu jest ciemno, dzięki temu światło rozproszone i odblaski nie będą zaburzać pomiarów.
 2. Otwórz folder Test Pattern Movies w aplikacji QuickTime i wybierz zestaw wzorców, które chcesz przetestować. Każdy folder zawiera sekwencje plików filmowych umożliwiających dokonanie pomiaru koloru i luminancji w formacie HDR, BT.709 i BT.601.
 3. Otwórz poszczególne pliki w odtwarzaczu QuickTime Player i poddaj pomiarom każdy znajdujący się w folderze plik filmu ze wzorcem testowym. Upewnij się, że aktualnie używany tryb referencyjny odpowiada wybranemu wzorcowi testowemu. Jeśli na przykład korzystasz ze wzorców opartych na formacie HDR10, użyj ustawienia wstępnego HDR Video (P3–ST 2084).
 4. Porównaj otrzymane wartości kolorów (chromatycznie) i luminancji z wartościami w pliku Reference Values.txt zawartym w folderze wzorca testowego. W zależności od tolerancji lub kalibracji spektroradiometru mogą występować pewne różnice w odczytach w stosunku do wartości odniesienia.

Jeśli pomiary różnią się od wartości odniesienia

Jeśli pomiary różnią się od wartości odniesienia, poniższe kroki mogą okazać się pomocne.

Sprawdzanie ustawień spektroradiometru

 • Kontroluj warunki panujące w otoczeniu, aby zminimalizować oświetlenie zewnętrzne.
 • Upewnij się, że wyświetlacz nagrzewał się przez co najmniej 30 minut i jest stabilny termicznie.
 • Ustaw miernik tak, aby znajdował się w pozycji prostopadłej do wyświetlacza i wypoziomuj go w celu zminimalizowania polaryzacji.
 • Sprawdź ustawienia ekspozycji miernika. Jeśli miernik ma wbudowany tryb automatycznej ekspozycji, włącz go, ponieważ pomoże to zoptymalizować odczyty przy różnych poziomach luminancji. Jeśli miernik nie ma wbudowanego trybu automatycznej ekspozycji, upewnij się, że ekspozycja jest ustawiona prawidłowo, aby nie powodowała przeciążeń czujnika.
 • Sprawdź, czy miernik ma ustawiony czas integracji. Jeśli to możliwe, użyj dłuższego czasu integracji, aby uzyskać dokładniejszy wynik.

Sprawdzanie kalibracji spektroradiometru

Sprawdź specyfikacje producenta w celu ustalenia tolerancji spektroradiometru. Zaobserwowane rozbieżności mogą mieć następujące podłoże:

 • Odmiennie skalibrowane przyrządy, które wykorzystują inne zakresy światła A.
 • Brak wiarygodności odczytów wynikający ze stosowania poszczególnych świateł A.
 • Inna konstrukcja sprzętu i zastosowanie odmiennych ścieżek optycznych, co w konsekwencji prowadzi do występowania błędów.

Ponowna kalibracja lokalna

Wsparcie w zakresie przeprowadzania ponownej kalibracji lokalnej wyświetlaczy Pro Display XDR i tworzenia niestandardowych trybów referencyjnych, które obejmują dostosowanie kolorów podstawowych, punktu bieli, luminancji i krzywej gamma, będzie dostępne w nadchodzącej wersji systemu macOS Catalina.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: