Ocena efektów kalibracji wyświetlacza Apple Pro Display XDR lub Apple Studio Display

Dowiedz się, jak ocenić efekty kalibracji wyświetlacza. W zależności od wymogów swoich procedur możesz również precyzyjnie dostroić kalibrację lub przeprowadzić ponowną kalibrację lokalną wyświetlacza.

Każdy wyświetlacz Pro Display XDR i Apple Studio Display jest poddawany nowoczesnemu procesowi fabrycznej kalibracji na linii montażowej, aby zagwarantować dokładność prezentacji szerokiej gamy kolorów (P3) i diod LED.

Dzięki fabrycznemu procesowi kalibracji wyświetlacza użytkownicy wyświetlaczy Pro Display XDR i Studio Display mogą od razu po wyjęciu go z pudełka cieszyć się wyjątkową jakością i komfortem oglądania. Jeśli stosowane procedury wymagają niestandardowej kalibracji, możesz precyzyjnie dostroić kalibrację wyświetlacza lub ponownie skalibrować go pod kątem procedury dostrojonej do spektroradiometru innej firmy.


Ocena efektów kalibracji wyświetlacza

Aby dokonać oceny kalibracji wyświetlacza Pro Display XDR lub Studio Display, można użyć zestawu filmowych wzorców testowych QuickTime oferowanych przez firmę Apple. Te odpowiednio oznaczone kolorami tryby referencyjne pozwalają na użycie własnego spektroradiometru do pomiaru i weryfikacji kolorów podstawowych i pochodnych oraz luminancji, w tym funkcji transferu elektrooptycznego (EOTF).

Sprawdzanie zgodności

Pobieranie wzorców testowych

 1. Przejdź na stronę AVFoundation Developer.
 2. W sekcji Related Resources (Powiązane zasoby) kliknij opcję Color Test Patterns (Wzorce testowe kolorów), aby pobrać pliki testowe. 
 3. Kliknij dwukrotnie plik QuickTime-Test-Pattern.zip w celu jego rozpakowania.

Ocena efektów kalibracji wyświetlacza

 1. Wyrównaj spektroradiometr innej firmy tak, aby znajdował się na środku wyświetlacza.
 2. Upewnij się, że pomieszczenie jest zaciemnione lub ciemne, dzięki czemu światło rozproszone i odblaski nie będą zaburzać pomiarów.
 3. Otwórz folder Test Pattern Movies w aplikacji QuickTime i wybierz zestaw wzorców, które chcesz przetestować. Każdy folder zawiera sekwencje plików filmowych umożliwiających dokonanie pomiaru koloru i luminancji w takich konfiguracjach, jak BT.709 i BT.601.
 4. Otwórz poszczególne pliki w odtwarzaczu QuickTime Player i poddaj pomiarom każdy znajdujący się w folderze plik filmu ze wzorcem testowym. Upewnij się, że aktualnie używane referencyjne ustawienie wstępne odpowiada wybranemu wzorcowi testowemu. Jeśli na przykład korzystasz ze wzorców opartych na formacie SDR, użyj trybu Digital Cinema (P3–DCI).
 5. Porównaj otrzymane wartości kolorów (chromatyczność) i luminancji z wartościami w pliku Reference Values.txt zawartym w folderze wzorca testowego. W zależności od tolerancji lub kalibracji spektroradiometru mogą występować pewne różnice w odczytach w stosunku do wartości odniesienia.

Jeśli pomiary różnią się znacząco od wartości odniesienia, skorzystaj ze wskazówek dotyczących oceny efektów kalibracji wyświetlacza.


Precyzyjne dostrajanie kalibracji

Jeśli dana procedura jest dostrojona do określonego celu, możesz precyzyjnie dostroić kalibrację wyświetlacza Pro Display XDR lub Studio Display. Pozwala to na dostosowanie punktu bieli i luminancji wyświetlacza na bardziej zgodne z własną, wewnętrzną docelową kalibracją wyświetlacza.

Wykonywanie ponownej kalibracji lokalnej

Jeśli konieczna jest ponowna kalibracja wyświetlacza Pro Display XDR lub Studio Display pod kątem procedury dostrojonej do spektroradiometru innej firmy, możesz użyć aplikacji Kalibrator wyświetlacza zawartej w systemie macOS Ventura 13.3 lub nowszym. Jeśli masz starszą wersję systemu macOS pobierz aplikację Pro Display XDR Calibrator w celu ponownego skalibrowania wyświetlacza Pro Display XDR na Macu z systemem macOS Catalina 10.15.6 lub nowszym.

Wskazówki dotyczące kalibracji wyświetlacza i oceny jej efektów

Dowiedz się, co należy zrobić, jeśli nie otrzymujesz spójnych wyników podczas kalibracji wyświetlacza i oceny jej efektów.

Sprawdź otoczenie

 • Nadzoruj otoczenie, aby zminimalizować odbicia rozproszonego światła w obszarze docelowym apertury na wyświetlaczu.
 • Apple zaleca wykonywanie kalibracji ocenę jej efektów w miejscu o temperaturze otoczenia 25 stopni Celsjusza lub niższej. Aby uzyskać najbardziej powtarzalne wyniki, temperatura otoczenia powinna być podobna podczas kalibracji i typowego użycia.

Sprawdź ustawienia spektroradiometru

 • Upewnij się, że wyświetlacz nagrzewał się przez co najmniej 30 minut i jest stabilny termicznie.
 • Ustaw miernik tak, aby znajdował się w pozycji prostopadłej do wyświetlacza i wypoziomuj go w celu zminimalizowania polaryzacji.
 • Sprawdź ustawienia ekspozycji miernika. Jeśli miernik ma wbudowany tryb automatycznej ekspozycji, włącz go, ponieważ pomoże to zoptymalizować odczyty przy różnych poziomach luminancji. Jeśli miernik nie ma trybu automatycznej ekspozycji, sprawdź zalecane ustawienia u producenta przyrządu. Sprawdź opcje konfiguracji dotyczące pozycjonowania i długości ogniskowej, apertury, pasma, ekspozycji, szybkości pomiaru, synchronizacji wyświetlacza oraz wszystkich funkcji automatycznych i dynamicznych, które zapewnia przyrząd.
 • Sprawdź, czy miernik ma ustawiony czas integracji. Jeśli to możliwe, użyj dłuższego czasu integracji, aby uzyskać dokładniejszy wynik.
 • Jeśli miernik ma ustawienie filtru neutralnej gęstości (ND), wyłącz je.

Sprawdź kalibrację spektroradiometru

Sprawdź specyfikacje producenta w celu ustalenia tolerancji spektroradiometru. Zaobserwowane rozbieżności mogą mieć następujące podłoże:

 • Odmiennie skalibrowane przyrządy, które wykorzystują inne zakresy światła A.
 • Brak wiarygodności odczytów wynikający ze stosowania poszczególnych świateł A.
 • Inna konstrukcja sprzętu i zastosowanie odmiennych ścieżek optycznych, co w konsekwencji prowadzi do występowania błędów.

Wyzeruj spektroradiometr

Jeśli przyrząd przestał odpowiadać, skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać instrukcje zerowania spektroradiometru.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: