Kalibracja monitora Apple Pro Display XDR i ocena jej efektów

Dowiedz się, jak ocenić efekty kalibracji monitora. W zależności od wymogów swoich procedur możesz również precyzyjnie dostroić kalibrację lub przeprowadzić ponowną kalibrację lokalną monitora.

Każdy monitor Pro Display XDR jest poddawany nowoczesnemu procesowi fabrycznej kalibracji na linii montażowej, aby zagwarantować dokładność prezentacji szerokiej gamy kolorów (P3) i poszczególnych diod LED podświetlenia. Ponadto proces kalibracji fabrycznej umożliwia zaawansowanym wbudowanym algorytmom dokładne odtwarzanie różnorodnych przestrzeni kolorów używanych obecnie w plikach multimedialnych, w tym sRGB, BT.601, BT.709, a nawet P3-ST.2084 (HDR).

Dzięki fabrycznemu procesowi kalibracji monitora użytkownicy monitora Pro Display XDR mogą od razu po wyjęciu go z pudełka cieszyć się wyjątkową jakością i komfortem oglądania. Jeśli stosowane procedury wymagają niestandardowej kalibracji, możesz precyzyjnie dostroić kalibrację monitora Pro Display XDR lub ponownie skalibrować go pod kątem przepływu pracy dostrojonego do spektroradiometru innej firmy.


Ocena efektów kalibracji monitora Pro Display XDR

Aby dokonać oceny kalibracji monitora Pro Display XDR, można użyć zestawu filmowych wzorców testowych QuickTime oferowanych przez firmę Apple. Te odpowiednio oznaczone kolorami tryby referencyjne SDR i HDR pozwalają na użycie własnego spektroradiometru do pomiaru i weryfikacji kolorów podstawowych i pochodnych oraz luminancji, w tym funkcji transferu elektrooptycznego (EOTF). Przed rozpoczęciem oceny efektów kalibracji upewnij się, że na komputerze Mac jest używany system macOS Catalina 10.15.6 lub nowszy, a monitor korzysta z oprogramowania sprzętowego wyświetlacza 4.2.37.

Pobieranie wzorców testowych

 1. Przejdź na stronę AVFoundation Developer.
 2. W sekcji Related Resources (Powiązane zasoby) kliknij opcję Color Test Patterns (Wzorce testowe kolorów), aby pobrać pliki testowe. 
 3. Kliknij dwukrotnie plik QuickTime-Test-Pattern.zip w celu jego rozpakowania.

Ocena efektów kalibracji monitora

 1. Wyrównaj spektroradiometr innej firmy tak, aby znajdował się na środku monitora.
 2. Upewnij się, że pomieszczenie jest zaciemnione lub ciemne, dzięki czemu światło rozproszone i odblaski nie będą zaburzać pomiarów.
 3. Otwórz folder Test Pattern Movies w aplikacji QuickTime i wybierz zestaw wzorców, które chcesz przetestować. Każdy folder zawiera sekwencje plików filmowych umożliwiających dokonanie pomiaru koloru i luminancji w formacie HDR, BT.709 i BT.601.
 4. Otwórz poszczególne pliki w odtwarzaczu QuickTime Player i poddaj pomiarom każdy znajdujący się w folderze plik filmu ze wzorcem testowym. Upewnij się, że aktualnie używany tryb referencyjny odpowiada wybranemu wzorcowi testowemu. Jeśli na przykład korzystasz ze wzorców opartych na formacie HDR10, użyj ustawienia wstępnego HDR Video (P3–ST 2084).
 5. Porównaj otrzymane wartości kolorów (chromatyczność) i luminancji z wartościami w pliku Reference Values.txt zawartym w folderze wzorca testowego. W zależności od tolerancji lub kalibracji spektroradiometru mogą występować pewne różnice w odczytach w stosunku do wartości odniesienia.

Jeśli pomiary różnią się znacząco od wartości odniesienia, skorzystaj ze wskazówek dotyczących oceny efektów kalibracji monitora.


Precyzyjne dostrajanie kalibracji

Jeśli dana procedura jest dostrojona do określonego celu, możesz precyzyjnie dostroić kalibrację monitora Apple Pro Display XDR. Pozwala to na dostosowanie punktu bieli i luminancji monitora na bardziej zgodne z własną, wewnętrzną docelową kalibracją monitora. Dowiedz się więcej o różnych wartościach, które można dostosować.

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe > Monitory.
 2. W menu Ustawienia wstępne wybierz tryb referencyjny, który chcesz precyzyjnie dostroić.
 3. W menu Ustawienia wstępne wybierz opcję Dostrój kalibrację.
 4. Ustaw wartości punktu bieli i luminancji, a następnie wprowadź opis.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zachować dostrojoną kalibrację.

Aby usunąć dostrojoną kalibrację, wybierz opcję Przywróć domyślne z menu Dostrój kalibrację.

Jeśli wybierzesz inny tryb referencyjny, w razie potrzeby dostrój ponownie kalibrację, aby uzyskać optymalne rezultaty.

Wykonywanie ponownej kalibracji lokalnej

Jeśli konieczna jest ponowna kalibracja monitora Pro Display XDR pod kątem procedury dostrojonej do spektroradiometru innej firmy, wykonaj instrukcje z tej sekcji.

Sprawdzanie wymagań

Ponowna kalibracja lokalna wymaga systemu macOS Catalina 10.15.6 lub nowszego, oprogramowania sprzętowego monitora 4.2.37 oraz jednego z następujących przyrządów:

Photo Research

 • PR-740, PR-745 lub PR-788
 • Zalecane pasmo: 4 nm lub 5 nm
 • Zalecana apertura: 0,1, 0,125, 0,2 lub 0,25

Colorimetry Research

 • CR-300

Kalibracja monitora

Aby ustanowić linię bazową dla monitora, wykonaj ocenę efektów kalibracji monitora przed kalibracją i po niej. Użyj tego samego spektroradiometru do kalibracji i oceny jej efektów. 

 1. Ustaw monitor na tryb referencyjny, którego używasz najczęściej.
 2. Pobierz i otwórz narzędzie Pro Display XDR Calibrator, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Podłącz obsługiwany spektroradiometr do komputera Mac.
 4. Kliknij opcję Kalibruj, upewnij się, że narzędzie jest otwarte na monitorze Pro Display XDR, który chcesz skalibrować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Skieruj urządzenie pomiarowe na środek zielonej kropki i kliknij przycisk Dalej. 
 6. Zachowaj wymaganą odległość pomiarową dla posiadanego przyrządu. Na przykład spektroradiometr CR-300 powinien być umieszczony płasko na monitorze.
 7. Wykonaj instrukcje na ekranie, upewnij się, że przyrząd został umieszczony prostopadle do monitora, i kliknij przycisk Rozpocznij. Jeśli monitor jest podłączony do notebooka Mac, nie zamykaj pokrywy podczas trwania kalibracji.
  Kalibracja może zająć do 2 godzin, co obejmuje 30-minutowy okres rozgrzewania.
 8. Po ukończeniu kalibracji kliknij przycisk Gotowe.

Jeśli wybierzesz inny tryb referencyjny, w razie potrzeby dostrój precyzyjnie kalibrację, aby uzyskać optymalne rezultaty.

Zerowanie kalibracji

Aby przywrócić domyślną kalibrację monitora, otwórz narzędzie Pro Display XDR Calibrator, kliknij opcję Wyzeruj kalibrację, a następnie kliknij opcję Wyzeruj.

Wskazówki dotyczące kalibracji monitora i oceny jej efektów

Dowiedz się, co należy zrobić, jeśli nie otrzymujesz spójnych wyników podczas kalibracji monitora i oceny jej efektów.

Sprawdź otoczenie

 • Nadzoruj otoczenie, aby zminimalizować odbicia rozproszonego światła w obszarze docelowym apertury na monitorze.
 • Apple zaleca wykonywanie kalibracji ocenę jej efektów w miejscu o temperaturze otoczenia 25 stopni Celsjusza lub niższej. Aby uzyskać najbardziej powtarzalne wyniki, temperatura otoczenia powinna być podobna podczas kalibracji i typowego użycia.

Sprawdź ustawienia spektroradiometru

 • Upewnij się, że monitor nagrzewał się przez co najmniej 30 minut i jest stabilny termicznie.
 • Ustaw miernik tak, aby znajdował się w pozycji prostopadłej do monitora i wypoziomuj go w celu zminimalizowania polaryzacji.
 • Sprawdź ustawienia ekspozycji miernika. Jeśli miernik ma wbudowany tryb automatycznej ekspozycji, włącz go, ponieważ pomoże to zoptymalizować odczyty przy różnych poziomach luminancji. Jeśli miernik nie ma trybu automatycznej ekspozycji, sprawdź zalecane ustawienia u producenta przyrządu. Sprawdź opcje konfiguracji dotyczące pozycjonowania i długości ogniskowej, apertury, pasma, ekspozycji, szybkości pomiaru, synchronizacji monitora oraz wszystkich funkcji automatycznych i dynamicznych, które zapewnia przyrząd.
 • Sprawdź, czy miernik ma ustawiony czas integracji. Jeśli to możliwe, użyj dłuższego czasu integracji, aby uzyskać dokładniejszy wynik.
 • Jeśli miernik ma ustawienie filtru neutralnej gęstości (ND), wyłącz je.

Sprawdź kalibrację spektroradiometru

Sprawdź specyfikacje producenta w celu ustalenia tolerancji spektroradiometru. Zaobserwowane rozbieżności mogą mieć następujące podłoże:

 • Odmiennie skalibrowane przyrządy, które wykorzystują inne zakresy światła A.
 • Brak wiarygodności odczytów wynikający ze stosowania poszczególnych świateł A.
 • Inna konstrukcja sprzętu i zastosowanie odmiennych ścieżek optycznych, co w konsekwencji prowadzi do występowania błędów.

Wyzeruj spektroradiometr

Jeśli przyrząd przestał odpowiadać, skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać instrukcje zerowania spektroradiometru.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: