Odtwarzanie podcastów z aplikacji Apple Podcasts za pomocą asystenta Alexa

Poproś asystenta Alexa, aby odtworzył Twoje ulubione programy.

Asystent Alexa jest dostępny z usługą Apple Podcasts tylko w Australii, Austrii, Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Indiach, Irlandii, Włoszech, Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Czego potrzebujesz

 • Amazon Fire TV lub głośnik Amazon Echo
 • iPhone, iPad lub urządzenie z systemem Android użyte do konfiguracji
 • Aplikacja Amazon Alexa zainstalowana na urządzeniu

Aby korzystać ze wszystkich funkcji usługi Apple Podcasts za pomocą Asystenta Alexa, upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS. Sprawdź również w sklepach App Store lub Google Play Store, czy są dostępne uaktualnienia aplikacji Amazon Alexa.

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji lub używaniu asystenta Alexa, urządzenia Amazon Echo lub urządzenia Fire TV, uzyskaj pomoc od Amazon.

Konfigurowanie aplikacji Apple Podcasts za pomocą asystenta Alexa

Aby za pomocą Asystenta Alexa rozpocząć odtwarzanie odcinka lub je wznowić od miejsca, w którym został przerwany, połącz usługę Apple Podcasts z aplikacją Amazon Alexa.

 1. Otwórz aplikację Amazon Alexa, a następnie stuknij kartę Więcej na dole ekranu.
 2. Stuknij opcję Ustawienia.
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Music & Podcasts (Muzyka i podcasty).
 4. Stuknij opcję Link New Service (Połącz nową usługę) i przycisk Apple Podcasts.
 5. Stuknij opcję Enable to Use (Włącz, aby używać) i opcję Settings (Ustawienia).
 6. Stuknij opcję Link Account (Połącz konto) i uwierzytelnij się za pomocą opcji Face ID, Touch ID lub kodu.

Możesz także włączyć umiejętność Apple Podcasts w sklepie Alexa Skills Store w Internecie.

Proszenie asystenta Alexa o odtworzenie podcastów z usługi Apple Podcasts

Powiedz na przykład „Alexa, play Wow in the World on Apple Podcasts” („Alexa, odtwórz Wow in the World w Apple Podcasts”). Jeśli nie chcesz za każdym razem mówić „on Apple Podcasts” („w Apple Podcasts”), wykonaj te czynności, które pozwolą ustawić Apple Podcasts jako domyślną usługę podcastów.

 1. Otwórz aplikację Amazon Alexa, a następnie stuknij kartę Więcej na dole ekranu.
 2. Stuknij opcję Ustawienia.
 3. Stuknij opcję Music & Podcasts (Muzyka i podcasty).
 4. W obszarze Settings (Ustawienia) stuknij opcję Default Services (Usługi domyślne).
 5. W sekcji Podcasts (Podcasty) stuknij opcję Change (Zmień).
 6. Stuknij pozycję Apple Podcasts.

W niektórych krajach i regionach Asystent Alexa nie obsługuje treści dla dorosłych.

Wyłączanie usługi Apple Podcasts w asystencie Alexa

 1. Otwórz aplikację Amazon Alexa, a następnie stuknij kartę Więcej na dole ekranu.
 2. Stuknij opcję Ustawienia.
 3. Stuknij opcję Music & Podcasts (Muzyka i podcasty).
 4. Stuknij pozycję Apple Podcasts.
 5. Stuknij opcję Disable Skill (Wyłącz umiejętność).

Wyłączenie umiejętności Apple Podcasts spowoduje również rozłączenie konta usługi Apple Podcasts z aplikacją Amazon Alexa.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: