Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 10.8

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 10.8.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iCloud dla Windows 10.8

Wydano 30 października 2019 r.

Sterownik graficzny

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8784: Vasiliy Vasilyev i Ilya Finogeev z Webinar, LLC

libxslt

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: liczne błędy w bibliotece libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8750: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8813: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8710: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8766: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8782: Cheolung Lee z LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: Cheolung Lee z LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8811: Soyeon Park z SSLab na uczelni Georgia Tech

CVE-2019-8814: Cheolung Lee z LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park z SSLab na uczelni Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee z LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit — model procesowy

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8815: Apple

Dodatkowe podziękowania

CFNetwork

Dziękujemy Lily Chen z Google za udzieloną pomoc.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Dlive z Xuanwu Lab firmy Tencent, MinJeong Kim z Information Security Lab, Chungnam National University, JaeCheol Ryou z Information Security Lab, Chungnam National University w Korei Południowej, Zhiyi Zhang z Codesafe Team of Legendsec w Qi'anxin Group.

Wpis uaktualniono 31 sierpnia 2020 r.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Dlive z Xuanwu Lab firmy Tencent, MinJeong Kim z Information Security Lab, Chungnam National University, JaeCheol Ryou z Information Security Lab, Chungnam National University w Korei Południowej, Zhiyi Zhang z Codesafe Team of Legendsec w Qi'anxin Group.

Wpis dodano 31 sierpnia 2020 r., uaktualniono 11 września 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: