Uaktualnianie telefonu iPhone 5 w celu wznowienia korzystania z App Store, iCloud, poczty e-mail, Internetu i innych usług

Od 3 listopada 2019 roku telefon iPhone 5 wymaga uaktualnienia systemu iOS w celu zachowania dokładności wskazań lokalizacji GPS oraz dalszego używania funkcji polegających na poprawnej dacie i godzinie, w tym App Store, iCloud, poczty e-mail i przeglądania Internetu. Wynika to z problemu wyzerowania czasu GPS, który zaczął oddziaływać na produkty GPS innych producentów 6 kwietnia 2019 roku. Dotknięte tym problemem urządzenia Apple działały poprawnie do północy 3 listopada 2019 roku czasu UTC.

Uaktualnianie oprogramowania urządzenia

Jeśli telefon iPhone 5 nie został uaktualniony do 3 listopada 2019 roku, nie może już zachować dokładności wskazań lokalizacji GPS ani nadal używać funkcji polegających na poprawnej dacie i godzinie, w tym App Store, iCloud, poczty e-mail i przeglądania Internetu. W celu uaktualnienia telefonu konieczne jest utworzenie backupu i odtworzenie go przy użyciu komputera Mac lub PC, ponieważ uaktualnienia oprogramowania i tworzenie backupów w iCloud drogą bezprzewodową już nie działają.

Sprawdzanie wersji systemu iOS na urządzeniu

Po uaktualnieniu telefonu iPhone 5 możesz sprawdzić, czy uaktualnienie przebiegło pomyślnie:

  1. Otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie opcję To urządzenie.
  3. Sprawdź numer widoczny obok pozycji Wersja oprogramowania.

Wersją uaktualnionego oprogramowania powinno być 10.3.4.

Więcej informacji

Dowiedz się, jaki wpływ ma ten problem na inne modele telefonu iPhone i iPada.

Jeśli po uaktualnieniu urządzenia nadal występują problemy, skorzystaj z tych artykułów:

Data publikacji: