Wyszukiwanie w Safari i prywatność

Wyszukiwanie w Safari zostało zaprojektowane z myślą o ochronie Twoich danych i pozwala Ci decydować o ich udostępnianiu.

Siri analizuje Twój sposób korzystania z urządzeń i aplikacji w celu dostarczenia spersonalizowanych sugestii oraz lepszych wyników wyszukiwania, przetwarzając te dane lokalnie na Twoim urządzeniu, oraz synchronizuje je ze wszystkimi Twoimi urządzeniami, szyfrując te dane na całej drodze przesyłu przy użyciu iCloud.

Siri dokonuje lokalnego przetwarzania na urządzeniu, aby uczyć się sposobu, w jaki korzystasz ze swoich urządzeń i aplikacji, aby dostosować się do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki informacjom przechowywanym na urządzeniu, na przykład historii przeglądania sieci w Safari, wiadomościom email, powiadomieniom i kontaktom oraz innym informacjom pochodzącym z innych zainstalowanych aplikacji, Siri może sugerować skróty oraz sugerować wyniki wyszukiwania w arkuszach udostępniania wyszukiwań, Kalendarzu, w funkcji Definicja, Safari, aplikacjach i nie tylko. Sugestie mogą służyć do personalizacji usług Apple, ale nie są przechowywane na serwerach Apple ani udostępniane aplikacjom innych podmiotów. Gdy uruchamiasz sugerowany przez Siri skrót, podlegasz warunkom i zasadom, a także polityce prywatności.

Siri używa iCloud do synchronizowania personalizacji na wszystkich Twoich urządzeniach Apple szyfrując dane na całej drodze przesyłu.

W celu poprawienia istotności sugestii i wyników wyszukiwania określone informacje są wysyłane do Apple, a powiązanie tych informacji z Tobą nie jest możliwe

Gdy używasz sugestii Siri, lub funkcji Definicja, lub wpisujesz coś w polu wyszukiwania, funkcji Spotlight, wyszukiwania w Safari, lub wyszukiwania #images w Wiadomościach, żadne dane wysłane do Apple nie identyfikują Ciebie i są powiązane z losowym, zmieniającym się identyfikatorem generowanym przez urządzenie. Twoje urządzenie może wysyłać do Apple informacje, takie jak lokalizacja, interesujące tematy (na przykład gotowanie lub koszykówka), Twoje zapytania, wybrane przez Ciebie sugestie, używane aplikacje oraz powiązane dane o sposobach korzystania. Te informacje nie zawierają wyników wyszukiwania zawierających pliki lub treści z Twojego urządzenia. Jeśli subskrybujesz muzykę lub wideo, nazwy tych usług i rodzaj subskrypcji mogą być przesyłane do Apple. Nazwa, numer i hasło Twojego konta nie są wysyłane do Apple.

Informacje te są wykorzystywane do przetwarzania Twojego żądania i dostarczania bardziej trafnych sugestii i wyników wyszukiwania, i nie są powiązane z Twoim Apple ID, adresem email lub innymi danymi, które Apple może posiadać w wyniku korzystania z innych usług Apple.

Zagregowane informacje mogą być wykorzystywane do ulepszania innych produktów i usług Apple. Wspólne zapytania wyszukiwania mogą być udostępniane za pomocą wyszukiwarki internetowej w celu poprawy wyników wyszukiwania.

Sugestie wyszukiwarki w Safari

W Safari jest jedno pole, które służy do wyszukiwania oraz wpisywania adresów internetowych. Dzięki temu możesz poruszać się i przeglądać Internet w jednym wygodnym miejscu. Gdy Sugestie wyszukiwarki w Safari są włączone, Safari zapyta zaznaczoną wyszukiwarkę internetową o sugestie w oparciu o wpisane przez Ciebie frazy.

Wczytuj najcelniejsze w Safari

Gdy opcja Wczytuj najcelniejsze jest włączona w Safari, zaraz po określeniu Najcelniejszych trafień w oparciu o Twoje zakładki i historię przeglądania, Safari rozpocznie wczytywać stronę internetową w tle. Jeśli wyłączysz tę opcję, ta strona zostanie wczytana w normalny sposób.

Pełna kontrola w Twoich rękach

Jeśli nie chcesz, aby usługa Sugestie Siri wysyłała Twoje dane do Apple, możesz wyłączyć Sugestie wyszukiwania i Sugestie funkcji Definicja, otwierając panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie. Aby wyłączyć Sugestie Safari, otwórz panel Ustawienia > Safari i stuknij w opcję Sugestie Safari w celu jej wyłączenia.

Pełną listę funkcji, których działanie Siri może personalizować oraz aplikacji, dla których Siri sugeruje skróty, możesz zobaczyć i kontrolować w sekcji Siri i wyszukiwanie w Ustawieniach. Aby zatrzymać przekazywanie informacji przez aplikacje do celów personalizacji Siri, otwórz panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie i stuknij w nazwę aplikacji, a następnie stuknij w opcję Ucz się od tej aplikacji, aby ją wyłączyć. Aby zatrzymać przekazywanie informacji przez wycinki klipów do celów personalizacji Siri, otwórz panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie i stuknij w nazwę aplikacji, a następnie stuknij w opcję Ucz się od wycinków aplikacji, aby ją wyłączyć. Możesz także kontrolować, czy Siri może wysyłać Ci sugestie na zablokowanym ekranie dla każdej aplikacji, otwierając panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie i stukając w opcję Na zablokowanym ekranie w celu wyłączenia tej opcji.

Możesz wyłączyć Usługi lokalizacji w Sugestiach wyszukiwania, otwierając panel Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe i stukając w Sugestie oparte na położeniu w celu wyłączenia Usług lokalizacji. Jeśli wyłączysz usługi lokalizacji na swoim urządzeniu, Twoje położenie nie będzie wysyłane do Apple. Aby oferować odpowiednie sugestie, Apple może wykorzystywać adres IP Twojego połączenia z Internetem w celu określenia Twojego przybliżonego położenia i dopasowywania go do regionu geograficznego.

Jeśli nie chcesz synchronizować personalizacji Siri na wszystkich swoich urządzeniach, możesz wyłączyć Siri, otwierając panel Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i stukając w opcję Siri w celu jej wyłączenia.

Korzystając z funkcji Sugestie Siri oraz Szukaj, wyrażasz zgodę na przekazywanie, gromadzenie, konserwowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych informacji przez firmę Apple oraz jej przedstawicieli i agentów. Informacje gromadzone przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/privacy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: