Poproś Siri, Dyktowanie i prywatność…

Funkcja Siri została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i umożliwieniu Ci wyboru w zakresie udostępnianych rzeczy.

Gdy tworzysz zapytania, Siri wysyła pewne dane o Tobie do Apple, aby pomóc zareagować na Twoje polecenia

Gdy używasz Siri i funkcji Dyktowanie, Twoje słowa są wysyłane do Apple w celu przetworzenia Twoich poleceń. Poza tym zapisem dźwiękowym, Twoje urządzenie wyśle inne dane Siri, takie jak:

• nazwy kontaktów, ich pseudonimy i relacje z nimi (np. „mój tata”), jeśli skonfigurujesz je w swoich kontaktach;

• muzykę, książki i podcasty, które lubisz;

• nazwy Twoich urządzeń oraz urządzeń członków Twojej Chmury rodzinnej;

• nazwy urządzeń, domy oraz nazwy członków udostępnionego domu w aplikacji Dom, oraz

• nazwy Twoich albumów zdjęć, nazwy aplikacji zainstalowanych na Twoim urządzeniu oraz skróty dodane za pomocą Siri.

Twoje polecenia są powiązane z losowym identyfikatorem, a nie z Twoim Apple ID.

Dane Siri, które zawierają także generowane przez komputer transkrypcje Twoich poleceń Siri, są używane w celu pomocy Siri oraz funkcji Dyktowanie na Twoim urządzeniu iOS oraz każdym Apple Watch lub HomePodzie skonfigurowanym z Twoim urządzeniem iOS, lepiej Cię rozumieć oraz rozpoznać, co mówisz.

Dane Siri są powiązane z losowo generowanym przez urządzenie identyfikatorem. Ten losowy identyfikator nie jest połączony z Twoim Apple ID, adresem email ani innymi danymi, które Apple może mieć z tytułu korzystania przez Ciebie z innych usług Apple.

Dane Siri oraz Twoje polecenia nie są używane do budowania profilu marketingowego i nigdy nie zostaną sprzedane komukolwiek.

Jeśli masz włączone usługi lokalizacji, do Apple wysyłana jest także informacja o położeniu urządzenia w momencie wydania polecenia głosowego, aby pomóc ulepszyć dokładność odpowiedzi Siri i funkcji dyktowania. Aby oferować odpowiednie sugestie, Apple może wykorzystywać adres IP Twojego połączenia z Internetem w celu określenia Twojego przybliżonego położenia i dopasowywania go do regionu geograficznego.

Tylko minimalna ilość danych jest przechowywana na serwerach Siri

Domyślnie Apple przechowuje transkrypcje Twoich interakcji z Siri oraz funkcją Dyktowanie i może odsłuchiwać podzbiór tych transkrypcji. Możesz wyrazić zgodę na przechowywanie i odsłuchiwanie zapisów dźwiękowych Twoich interakcji z Siri oraz funkcją Dyktowanie przez pracowników Apple w celu ulepszania Siri i Dyktowania, otwierając panel Ustawienia > Prywatność > Analizy i udoskonalenia i stukając w opcję Ulepszanie (Siri i Dyktowanie) w celu jej włączenia.

Historia Twoich poleceń będzie powiązana z losowym identyfikatorem przez maksymalnie sześć miesięcy. Historia Twoich poleceń może zawierać transkrypcje, zapisy dźwiękowe użytkowników, którzy zdecydowali się pomóc ulepszać Siri oraz funkcję Dyktowanie, dane Siri, a także dane powiązane, takie jak specyfikacje urządzeń, konfiguracje urządzeń, statystyki wydajności oraz przybliżone położenie urządzenia w momencie wydania polecenia. Po sześciu miesiącach historia Twoich poleceń zostanie oddzielona od tego losowego identyfikatora i może być zachowana przez maksymalnie dwa lata, aby pomóc Apple w rozwijaniu i ulepszaniu Siri, funkcji Dyktowanie oraz innych funkcji przetwarzania języka, na przykład Sterowanie głosowe. Mały podzbiór poleceń, które zostały sprawdzone może być przechowywany dłużej niż dwa lata bez losowego identyfikatora w celu ciągłego ulepszania Siri.

Gdy funkcja Dyktowanie lokalne jest włączona, ogólne dyktowanie tekstu będzie przetwarzane na iPhone, iPadzie lub Apple Watch (funkcja Dyktowania w wyszukiwarce wymaga przetwarzania na serwerze). Korzystając z informacji przechowywanych na urządzeniu, funkcja Dyktowanie lokalne może spersonalizować korzystanie z dyktowania. Dyktowanie lokalne można włączyć na niektórych urządzeniach, pobierając model obsługiwanego języka w Ustawieniach klawiatury. Niektóre wskaźniki dotyczące korzystania z funkcji Dyktowanie lokalne zostaną wysłane do Apple w ramach historii żądań. Domyślnie, Twoje transkrypcje i dźwięk zapisane w funkcji Dyktowanie lokalne nie są wysyłane na serwery Siri. Możesz wyrazić zgodę na udostępnienie tych danych firmie Apple w celu ulepszenia Siri i dyktowania, otwierając panel Ustawienia > Prywatność > Analizy i udoskonalenia i stukając w opcję Ulepszanie (Siri i Dyktowanie) w celu jej włączenia. 

Jeśli wybierzesz integrację aplikacji innych firm z funkcją Używaj z Siri, niektóre dane z tych aplikacji mogą być wysyłane do Apple, aby pomóc funkcji Siri zrozumieć Twoje żądanie. Fragmenty tego żądania będą udostępniane danej aplikacji, aby pomóc przedstawić odpowiedź lub wykonać czynność (na przykład wysłać wiadomość lub zamówić przejazd). Gdy Siri wchodzi w Twoim imieniu w interakcję z aplikacją firmy trzeciej, podlegasz warunkom i polityce prywatności tej aplikacji. Jeśli pozwolisz aplikacjom na używanie funkcji Siri do transkrypcji, przeznaczone w tym celu dane głosowe mogą być wysyłane do Apple.

Twoje ustawienia Siri będą zsynchronizowane na wszystkich Twoich urządzeniach Apple przy zastosowaniu szyfrowania danych na całej drodze przesyłu, o ile używasz iCloud. Jeśli masz skonfigurowaną funkcję Hey Siri, mała próbka Twoich poleceń zostanie również zsynchronizowana przy zastosowaniu szyfrowania danych na całej drodze przesyłu w celu ulepszenia rozpoznawania spersonalizowanej funkcji Hey Siri na każdym urządzeniu. Aby poprawić wydajność modelu, spersonalizowane modele rozpoznawania mowy mogą wykorzystywać dane z urządzenia. Aby sterować licznikami czasu, alarmami i udostępnianymi multimediami, stan tych elementów z urządzenia i bliskość takich urządzeń mogą być udostępniane urządzeniu HomePod lub Apple TV.

Pełna kontrola w Twoich rękach

Funkcje Poproś Siri lub Dyktowanie możesz wyłączyć w dowolnym momencie. Aby wyłączyć funkcję Poproś Siri, otwórz panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie, a następnie stuknij w opcje Nasłuchuj „Hej, Siri” oraz Początek lub przycisk boczny wywołuje Siri w celu ich wyłączenia. Aby wyłączyć funkcję dyktowania, otwórz panel Ustawienia > Ogólne > Klawiatura i stuknij w opcję Włącz dyktowanie w celu jej wyłączenia. Jeśli wyłączysz funkcje Poproś Siri oraz Dyktowanie, Apple usunie dane Siri, które zostały powiązane z losowym identyfikatorem.

Historię powiązaną z losowym identyfikatorem oraz przechowywaną przez sześć miesięcy lub krócej można usunąć, otwierając panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > Historia Siri i Dyktowania i stukając w Usuń historię Siri i Dyktowania.

Możesz kontrolować, które aplikacje mogą być zintegrowane z funkcją Używaj z Siri w dowolnym momencie, otwierając panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > [nazwa aplikacji] > Używaj z Siri.

Możesz wyłączyć Usługi lokalizacji dla Siri, otwierając panel Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji, zaznaczając Siri i Dyktowanie i wybierając opcję Nigdy.

Jeśli nie chcesz synchronizować personalizacji Siri na wszystkich swoich urządzeniach, możesz wyłączyć Siri, otwierając panel Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i stukając w opcję Siri w celu jej wyłączenia.

Możesz także włączyć całkowite ograniczenie możliwości korzystania z funkcji Siri i Dyktowanie, otwierając panel Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność > Dozwolone aplikacje i stukając w Siri i Dyktowanie.

Możesz kontrolować, które aplikacje mogą używać Siri do transkrypcji w panelu Ustawienia > Prywatność > Rozpoznawanie mowy.

Korzystanie z Siri lub Dyktowania oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie, gromadzenie, konserwację, przetwarzanie i używanie tych informacji przez Apple, jego podmioty zależne i agentów na potrzeby świadczenia i ulepszania usług Siri, Dyktowanie oraz funkcji dyktowania w innych produktach i usługach Apple. Informacje gromadzone przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/legal/privacy/pl/.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: