Poproś Siri, Dyktowanie i prywatność…

Funkcja Siri została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i umożliwieniu Ci wyboru w zakresie udostępnianych rzeczy.

Gdy tworzysz zapytania, Siri wysyła pewne dane o Tobie do Apple, aby pomóc zareagować na Twoje polecenia

Gdy używasz Siri i funkcji Dyktowanie, Twoje słowa są wysyłane do Apple w celu przetworzenia Twoich poleceń. Poza tym zapisem dźwiękowym, Twoje urządzenie wyśle inne dane Siri, takie jak:

  • nazwy kontaktów, ich pseudonimy i relacje z nimi (np. „mój tata”), jeśli skonfigurujesz je w swoich kontaktach;
  • muzykę, książki i podcasty, które lubisz;
  • nazwy Twoich urządzeń oraz urządzeń członków Twojej Chmury rodzinnej;
  • nazwy urządzeń oraz nazwy członków udostępnionego domu w aplikacji Dom, oraz
  • nazwy Twoich albumów zdjęć, nazwy aplikacji zainstalowanych na Twoim urządzeniu oraz skróty dodane za pomocą Siri.

Twoje polecenia są powiązane z losowym identyfikatorem, a nie z Twoim Apple ID.

Dane Siri, które zawierają także generowane przez komputer transkrypcje Twoich poleceń Siri, są używane, aby Siri oraz funkcja Dyktowanie na Twoim urządzeniu iOS oraz każdym Apple Watch lub HomePodzie skonfigurowanym z Twoim urządzeniem iOS mogła lepiej Cię rozumieć oraz rozpoznawać, co mówisz.

Dane Siri są powiązane z losowo generowanym przez urządzenie identyfikatorem. Ten losowy identyfikator nie jest połączony z Twoim Apple ID, adresem email ani innymi danymi, które Apple może mieć z tytułu korzystania przez Ciebie z innych usług Apple.

Dane Siri oraz Twoje polecenia nie są używane do budowania profilu marketingowego i nigdy nie zostaną sprzedane komukolwiek.

Jeśli masz włączone usługi lokalizacji, do Apple wysyłana jest także informacja o lokalizacji urządzenia w momencie wydania polecenia głosowego, aby pomóc ulepszyć dokładność odpowiedzi Siri i funkcji dyktowania.

Tylko minimalna ilość danych jest przechowywana przez Siri na serwerach Apple

Domyślnie Apple przechowuje transkrypcje Twoich interakcji z Siri oraz funkcją Dyktowanie i może odsłuchiwać podzbiór tych transkrypcji. Możesz wyrazić zgodę na przechowywanie i odsłuchiwanie zapisów dźwiękowych Twoich interakcji z Siri oraz funkcją Dyktowanie przez pracowników Apple w celu ulepszania Siri, otwierając panel Ustawienia > Prywatność > Analizy i udoskonalenia > Ulepszanie (Siri i Dyktowanie).

Historia Twoich poleceń będzie powiązana z losowym identyfikatorem przez maksymalnie sześć miesięcy. Historia Twoich poleceń może zawierać transkrypcje, czyli zapis dźwiękowy użytkowników, którzy zdecydowali się pomóc ulepszać Siri oraz funkcję Dyktowanie, a także dane powiązane z poleceniami, takie jak specyfikacje urządzeń, konfiguracje urządzenia, statystyki wydajności oraz przybliżone położenie urządzenia w momencie wydania polecenia. Po sześciu miesiącach historia Twoich poleceń zostanie oddzielona od tego losowego identyfikatora i może być zachowana przez maksymalnie dwa lata, aby pomóc Apple w rozwijaniu i ulepszaniu Siri, funkcji Dyktowanie oraz innych funkcji przetwarzania języka, na przykład Sterowanie głosowe. Mały podzbiór poleceń, które zostały sprawdzone może być przechowywany dłużej niż dwa lata bez losowego identyfikatora w celu ciągłego ulepszania Siri.

Jeśli wybierzesz integrację aplikacji innych firm z funkcją Używaj z Siri, niektóre dane z tych aplikacji mogą być wysyłane do Apple, aby pomóc funkcji Siri zrozumieć Twoje żądanie. Fragmenty tego żądania będą udostępniane danej aplikacji, aby pomóc przedstawić odpowiedź lub wykonać czynność (na przykład wysłać wiadomość lub zamówić przejazd). Gdy Siri wchodzi w Twoim imieniu w interakcję z aplikacją firmy trzeciej, podlegasz warunkom i polityce prywatności tej aplikacji. Jeśli pozwolisz aplikacjom na używanie funkcji Siri do transkrypcji, przeznaczone w tym celu dane głosowe mogą być wysyłane do Apple.

Twoje ustawienia Siri będą zsynchronizowane na wszystkich Twoich urządzeniach Apple przy zastosowaniu szyfrowania danych na całej drodze przesyłu, o ile używasz iCloud. Jeśli masz skonfigurowaną funkcję Hey Siri, mała próbka Twoich poleceń zostanie również zsynchronizowana przy użyciu szyfrowania danych na całej drodze przesyłu w celu ulepszenia rozpoznawania spersonalizowanej funkcji Hey Siri na każdym urządzeniu.

Pełna kontrola w Twoich rękach

Funkcje Poproś Siri lub Dyktowanie możesz wyłączyć w dowolnym momencie. Aby wyłączyć funkcję Poproś Siri, wybierz Ustawienia > Siri i wyszukiwanie, a następnie przesuń przełączniki Reaguj na „Hey Siri” oraz jeden z suwaków Początek wywołuje Siri lub Wywołuj Siri przyciskiem bocznym w pozycję „wyłączone”. Aby wyłączyć funkcję dyktowania, otwórz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura i przesuń przełącznik Włącz dyktowanie w pozycję „wyłączone”. Jeśli wyłączysz funkcje Poproś Siri oraz Dyktowanie, Apple usunie dane Siri, które zostały powiązany z losowym identyfikatorem.

Żądanie historii powiązanej z losowym identyfikatorem oraz przechowywanej przez sześć miesięcy lub krócej można usunąć, otwierając panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > Historia Siri i stukając w Usuń historię Siri i Dyktowania.

Możesz kontrolować, które aplikacje mogą być zintegrowane z funkcją Używaj z Siri w dowolnym momencie, otwierając panel Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > [nazwa aplikacji] > Używaj z Siri.

Usługi lokalizacji dla Siri możesz wyłączyć. W tym celu otwórz Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Siri i Dyktowanie, a potem wybierz opcję Nigdy.

Jeśli nie chcesz synchronizować na wszystkich urządzeniach personalizacji Siri, możesz wyłączyć Siri w ustawieniach iCloud.

Możesz także włączyć całkowite ograniczenie możliwości korzystania z funkcji Siri i Dyktowanie, w panelu Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność > Dozwolone aplikacje > Siri i Dyktowanie.

Możesz kontrolować, które aplikacje mogą używać Siri do transkrypcji w panelu Ustawienia > Prywatność > Rozpoznawanie mowy.

Korzystanie z Siri lub Dyktowania oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie, gromadzenie, konserwację, przetwarzanie i używanie tych informacji (w tym wejściowych danych głosowych i danych Siri) przez Apple, jego podmioty zależne i agentów na potrzeby świadczenia i ulepszania usług Siri, Dyktowanie oraz funkcji dyktowania w innych produktach i usługach Apple. Dane pobierane przez Apple dotyczące sposobu korzystania z Siri i funkcji dyktowania są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi pod adresem www.apple.com/legal/privacy/pl.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: