Przenoszenie karty eSIM z poprzedniego telefonu iPhone na nowy

Możesz przenieść kartę eSIM z telefonu iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR lub nowszego na nowy telefon iPhone z systemem iOS 13.1. 

W systemie iOS 13.1 niektórzy operatorzy obsługują przenoszenie planu taryfowego sieci komórkowej za pośrednictwem funkcji Szybki start. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby dowiedzieć się, czy obsługuje ten proces przenoszenia.

Przenoszenie karty eSIM podczas konfiguracji

Jeśli pojawi się monit z prośbą o przeniesienie planu sieci komórkowej podczas konfiguracji funkcji Szybki start, wykonaj następujące czynności w celu przeniesienia karty eSIM:

  1. Wybierz numery, które chcesz przenieść na nowy telefon iPhone, a następnie stuknij opcję Dalej u dołu strony. Jeśli zdecydujesz się zrobić to później, w dalszym ciągu możesz ukończyć przenoszenie planu po skonfigurowaniu telefonu iPhone.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację urządzenia.
  3. Nawiąż połączenie za pomocą nowego telefonu iPhone, aby sprawdzić łączność z siecią komórkową przed usunięciem planu sieci komórkowej z poprzedniego telefonu iPhone. W razie pytań skontaktuj się ze swoim operatorem.

Po aktywowaniu planu sieci komórkowej na nowym telefonie plan na poprzednim telefonie iPhone zostanie dezaktywowany.

Przenoszenie karty eSIM po zakończeniu konfiguracji

Aby zakończyć proces przenoszenia karty eSIM, należy go zatwierdzić na poprzednim telefonie iPhone, który obecnie korzysta z tego planu sieci komórkowej. Jeśli nie masz już poprzedniego telefonu iPhone, skontaktuj się ze swoim operatorem w celu przeniesienia planu sieci komórkowej. 

Jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane, wykonaj następujące czynności, aby przenieść kartę eSIM:

  1. Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa, a następnie stuknij opcję Dodaj plan komórkowy.
  2. Jeśli Twój plan karty eSIM jest dostępny, pojawi się na liście.Jeśli nie widzisz planu sieci komórkowej na liście, sprawdź nazwę użytkownika konta Apple ID i uwierzytelnianie dwupoziomowe. Następnie wykonaj poniższe czynności lub skontaktuj się ze swoim operatorem.
  3. Stuknij dostępny plan sieci komórkowej, a następnie stuknij opcję Dodaj plan sieci komórkowej u dołu ekranu. 
  4. Na poprzednim telefonie iPhone pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz przenieść swój numer telefonu na nowy telefon. Stuknij opcję Przenieś. Po stuknięciu tej opcji plan sieci komórkowej nie będzie już dostępny na poprzednim telefonie iPhone. Aby zakończyć ten proces, poprzedni telefon iPhone musi znajdować się w pobliżu nowego telefonu iPhone. 
  5. Jeśli na nowym urządzeniu pojawi się baner Zakończ konfigurowanie planu komórkowego operatora, stuknij go.
  6. Stuknij opcję Dalej. Nastąpi przekierowanie na stronę internetową operatora w celu przeniesienia karty eSIM. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze swoim operatorem.
  7. Nawiąż połączenie za pomocą nowego telefonu iPhone, aby sprawdzić łączność z siecią komórkową przed usunięciem planu sieci komórkowej z poprzedniego telefonu iPhone.W razie pytań skontaktuj się ze swoim operatorem.

Pomoc

Dowiedz się więcej na temat używania karty eSIM na telefonie iPhone.

Data publikacji: