Jeśli w aplikacji Apple Configurator brakuje znaczników, organizacji lub elementów Blueprint

Uaktualnij aplikację Apple Configurator, aby odtworzyć brakujące ustawienia.

Jeśli po uaktualnieniu do aplikacji Apple Configurator 2.11 nie możesz znaleźć swoich znaczników, organizacji lub elementów Blueprint, uaktualnij aplikację Apple Configurator do wersji 2.11.1, aby odtworzyć brakujące ustawienia.

Po uaktualnieniu zostaną odtworzone wszystkie znaczniki, organizacje i elementy Blueprint, które zostały zachowane w aplikacji Apple Configurator 2.10 lub starszej.

Data publikacji: