Jeśli telefon iPhone zatrzymuje się na logo Apple

Jeśli jest używany system iOS 13 i próbowano odtworzyć telefon iPhone z backupu albo przeprowadzić migrację z poprzedniego urządzenia, przez ponad godzinę na telefonie może być wyświetlane logo Apple z paskiem postępu. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji.

Jeśli wystąpił powyższy problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że pasek postępu na ekranie telefonu iPhone nie posuwa się od co najmniej godziny.
  2. Jeśli pasek postępu jest nieruchomy od ponad godziny, podłącz urządzenie do komputera i przełącz je w tryb awaryjny, wykonując te czynności:
    • Na telefonie iPhone 8 lub nowszym: naciśnij i puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i zwolnij przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny. Nie puszczaj przycisku bocznego, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
    • Na telefonach iPhone 7 i iPhone 7 Plus: naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zwiększania głośności i przycisk Usypianie/Budzenie. Nie puszczaj przycisku zmniejszania głośności, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
    • Na telefonie iPhone 6s lub starszym: naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Usypianie/Budzenie i przycisk Początek. Nie puszczaj przycisku Początek, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
  3. Gdy w aplikacji iTunes zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz uaktualnić czy odtworzyć urządzenie, wybierz opcję Uaktualnij. Spowoduje to uaktualnienie urządzenia do najnowszej wersji systemu iOS. Jeśli wybierzesz opcję Odtwórz, nastąpi wymazanie danych z telefonu iPhone.
Data publikacji: