Jeśli telefon iPhone zatrzymuje się na logo Apple

Jeśli jest używany system iOS 13 lub nowszy i próbowano odtworzyć telefon iPhone z backupu albo przeprowadzić migrację z poprzedniego urządzenia, przez ponad godzinę na telefonie może być wyświetlane logo Apple z paskiem postępu. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji.

Jeśli wystąpił powyższy problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że pasek postępu na ekranie telefonu iPhone nie posuwa się od co najmniej godziny.
  2. Jeśli pasek postępu jest nieruchomy od ponad godziny, podłącz urządzenie do komputera i przełącz je w tryb awaryjny, wykonując te czynności:
    • Na telefonie iPhone 8 lub nowszym: naciśnij i puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i zwolnij przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny. Nie puszczaj przycisku bocznego, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
    • Na telefonach iPhone 7 i iPhone 7 Plus: naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zwiększania głośności i przycisk Usypianie/Budzenie. Nie puszczaj przycisku zmniejszania głośności, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
    • Na telefonie iPhone 6s lub starszym: naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Usypianie/Budzenie i przycisk Początek. Nie puszczaj przycisku Początek, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
  3. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz uaktualnić czy odtworzyć urządzenie, wybierz opcję Uaktualnij. Spowoduje to uaktualnienie urządzenia do najnowszej wersji systemu iOS. Jeśli wybierzesz opcję Odtwórz, nastąpi wymazanie danych z telefonu iPhone.
Data publikacji: