Informacje o błędzie wpływającym na działanie aplikacji klawiaturowych innych firm w systemach iOS 13 i iPadOS

Uaktualnij system do wersji iOS 13.1.1 lub iPadOS 13.1.1, aby rozwiązać problem wpływający na klawiatury innych firm na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Rozszerzenia klawiaturowe innych firm w systemie iOS mogą działać całkowicie niezależnie, bez dostępu do usług zewnętrznych. Mogą też prosić o „pełny dostęp”, aby zapewniać dodatkowe funkcje poprzez dostęp sieciowy. Firma Apple wykryła błąd w systemach iOS 13 i iPadOS, w wyniku którego rozszerzenia klawiaturowe mogą otrzymać pełny dostęp, nawet jeśli użytkownik go nie zatwierdził.

Wydanie systemów iOS 13.1.1 i iPadOS 13.1.1 rozwiązuje ten problem. Dowiedz się, jak uaktualnić telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.

Ten błąd nie ma wpływu na wbudowane klawiatury Apple. Nie ma też wpływu na klawiatury innych firm, które nie korzystają z pełnego dostępu.

Wyświetlanie aplikacji klawiaturowych innych firm

Aby sprawdzić, czy masz zainstalowane aplikacje klawiaturowe innych firm, na które ma wpływ ten błąd:

  1. Otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatury.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: