Synchronizowanie telefonu iPhone, iPada i iPoda z komputerem przy użyciu aplikacji iTunes

Dowiedz się, jak synchronizować muzykę, filmy i inną zawartość przy użyciu aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego albo komputera PC z systemem Windows, synchronizuj zawartość na urządzeniach za pomocą aplikacji iTunes. Zanim użyjesz aplikacji iTunes do synchronizowania zawartości z urządzeniem z systemem iOS lub iPadOS, rozważ skorzystanie z iCloud, Apple Music lub podobnych usług do przechowywania zawartości z komputera Mac lub PC w chmurze. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do muzyki, zdjęć i innych swoich treści na urządzeniach, gdy nie masz w pobliżu komputera. Dowiedz się więcej na temat używania usługi Apple Music lub usługi Zdjęcia iCloud zamiast aplikacji iTunes.

Jeśli do uaktualniania zawartości na wszystkich urządzeniach korzystasz z usługi iCloud lub innych usług, na przykład Apple Music, niektóre funkcje synchronizowania za pomocą aplikacji iTunes mogą być wyłączone.

Jaką zawartość można synchronizować za pomocą programu iTunes

 • Albumy, utwory, playlisty, filmy, programy TV, podcasty i książki audio.
 • Zdjęcia i nagrania wideo.
 • Kontakty i kalendarze.

Funkcje programu iTunes mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Synchronizowanie lub usuwanie zawartości przy użyciu aplikacji iTunes

 1. Otwórz aplikację iTunes i podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
 2. Kliknij ikonę urządzenia w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz tej ikony
  Ikona urządzenia w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes
 3. W menu Ustawienia na liście po lewej stronie okna aplikacji iTunes kliknij typ zawartości do synchronizacji lub usunięcia.* Aby włączyć synchronizację dla typu zawartości, zaznacz pole wyboru obok opcji Synchronizuj.

  Pole wyboru obok pozycji Synchronizuj muzykę w aplikacji iTunes

 4. Zaznacz pole wyboru obok każdej rzeczy, którą chcesz synchronizować.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj w prawym dolnym rogu okna. Jeśli synchronizacja nie rozpoczyna się automatycznie, kliknij przycisk Synchronizuj.

 

* Urządzenie z systemem może być zsynchronizowane jednocześnie tylko z jedną biblioteką iTunes. Jeśli pojawi się komunikat informujący o tym, że urządzenie z systemem jest synchronizowane z inną biblioteką iTunes, urządzenie z systemem było wcześniej podłączone do innego komputera. Kliknięcie opcji Wymaż i synchronizuj w tym komunikacie spowoduje wymazanie całej zawartości wybranego typu na urządzeniu z systemem i zastąpienie jej zawartością z komputera.

Synchronizowanie zawartości za pośrednictwem sieci Wi-Fi

Po skonfigurowaniu synchronizowania z aplikacją iTunes za pomocą połączenia USB można skonfigurować aplikację iTunes do synchronizowania urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi zamiast połączenia USB.

 1. Podłącz urządzenie z systemem do komputera kablem USB, otwórz aplikację iTunes i wybierz urządzenie. 
 2. Po lewej stronie okna aplikacji iTunes kliknij opcję Podsumowanie. 
 3. Wybierz opcję Synchronizuj z tym [nazwa urządzenia] przez Wi-Fi. 
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Gdy komputer i urządzenie znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi, urządzenie pojawia się w aplikacji iTunes. Urządzenie z systemem wykona automatyczną synchronizację po każdym podłączeniu do zasilania, gdy na komputerze jest otwarta aplikacja iTunes.

Data publikacji: