App Store i prywatność

Usługa App Store została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i pozwala Ci decydować o ich udostępnianiu.

  • Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby móc dostarczać Ci zawartość, którą kupujesz, pobierasz lub chcesz uaktualnić w App Store i innych sklepach Apple w Internecie, w tym iTunes Store, Apple Books oraz iTunes U.
  • Informacje o Twoim koncie, zakupach i rzeczach pobieranych w sklepach wykorzystujemy także do tego, aby reklamy Apple oparte na wyszukiwaniu prezentowane w App Store i aplikacji Apple News i Giełda były odpowiednio dobrane (tam, gdzie jest to możliwe). Poniżej opisujemy Twoje opcje w zakresie otrzymywania reklam.
  • Informacje o Twoich zakupach, pobieraniu i innych czynnościach wykonywanych w sklepach wykorzystujemy do dobierania funkcji i polecanych rzeczy. Możesz zrezygnować z wykorzystywania tych danych w tym celu zgodnie z opisem poniżej.
  • Aby ułatwić identyfikowanie oszustw i zapobieganie im, informacje o tym, jak korzystasz z urządzenia, w tym przybliżona liczba połączeń telefonicznych lub wysyłanych i odbieranych wiadomości email, zostaną użyte do obliczenia współczynnika zaufania urządzenia podczas próby dokonania zakupu. Metoda wysyłania tych danych została tak zaprojektowana, aby firma Apple nie mogła poznać rzeczywistych wartości na Twoim urządzeniu. Te współczynniki są przechowywane na naszych serwerach przez ustalony czas.
  • Aby znaleźć sposoby ulepszania sklepów, wykorzystujemy informacje dotyczące Twojego przeglądania, zakupów, wyszukiwania i pobierania. Informacje te zawierają adres IP, losowy, unikatowy identyfikator (tam, gdzie jest wymagany) i Apple ID, które używasz do zalogowania się w App Store lub innych sklepach Apple w internecie.

Oferowanie usług i funkcji w Sklepach

Twoich danych osobowych używamy do świadczenia usług i funkcji w App Store lub innych sklepach Apple w Internecie. Dane te zawierają na przykład informacje o kontach i płatnościach (które możesz zmieniać w ustawieniach) oraz historię zakupów.

Gdy pobierasz aplikację z App Store lub instalujesz aplikację na urządzeniu Apple Watch, oprócz Apple ID Apple rejestruje takie dane identyfikacyjne jak identyfikator sprzętu czy adres IP.

Udoskonalanie Sklepów

Aby udoskonalać działanie App Store lub innych sklepów Apple w Internecie, gromadzimy dane dotyczące korzystania przez użytkowników ze sklepów, w tym dotyczące czasu otwarcia lub zamknięcia aplikacji App Store, wyszukiwanej zawartości oraz pobieranych i przeglądanych rzeczy. Gromadzimy również informacje o Twoim urządzeniu, np. jego typie, wersji systemu operacyjnego oraz ilości wolnego miejsca. Możemy używać tych informacji do określania, czy wybrane przez Ciebie rzeczy mogą zostać pobrane, analizowania ogólnych trendów w wykorzystaniu pamięci urządzeń oraz określenia, czy Twoje urządzenie ma połączenie z siecią Wi-Fi lub komórkową. Na przykład, możemy używać tych informacji w następujący sposób:

  • To, czego szukasz, umożliwia nam oferowanie popularnych wyszukiwań.
  • Historie przeglądania lub pobierania pozwalają oferować funkcje spersonalizowane, na przykład listę gier, które mogą spodobać się konkretnemu użytkownikowi.

Personalizowanie Sklepów

Wykorzystujemy historię Twoich interakcji z App Store, aby pomóc Ci odkrywać rzeczy, które są dla Ciebie najbardziej istotne oraz wysyłać Ci powiadomienia. Na przykład, rekomendujemy treści, które według nas mogą Cię zainteresować. Rekomendacje te oparte są na Twoich dotychczasowych wyszukiwaniach, przeglądanych lub pobranych rzeczach w App Store. Wykorzystujemy także historię zakupów, w tym zakupów w aplikacjach oraz metody płatności razem z danymi otrzymanymi z Twojego konta Apple ID. Aby nasze rekomendacje były lepsze, używamy także zebranych danych dotyczących uruchamianych aplikacji, instalacji i usuwanych rzeczy. Dane te otrzymujemy od użytkowników, którzy zdecydowali się udostępniać firmie Apple analizę danych urządzenia. Funkcje personalizacji możesz wyłączyć, wyłączając przełącznik Spersonalizowanych sugestii powiązanych z Twoim Apple ID. W iOS oraz iPadOS, otwórz panel Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Multimedia i zakupy, a następnie stuknij w opcję Spersonalizowane rekomendacje w celu jej wyłączenia.

Komunikowanie się z Tobą

Apple może wykorzystywać informacje o Twoim koncie, takie jak posiadane przez Ciebie produkty Apple oraz Twoje subskrypcje usług Apple, do wysyłania Ci informacji o App Store oraz innych produktach, usługach i ofertach Apple, które mogą Cię zainteresować. Apple może również wykorzystywać informacje o Twojej aktywności w App Store do wysyłania wiadomości email i powiadomień push o nowych funkcjach, treściach i ofertach dostępnych w App Store. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące wiadomości email i zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, przechodząc do witryny appleid.apple.com. Aby zaktualizować preferencje powiadomień w iOS oraz iPadOS, otwórz panel Ustawienia > Powiadomienia > App Store.

Reklamy

Reklamy Apple powiązane z wyszukiwaniem pozwalają deweloperom łatwo promować ich aplikacje w wynikach wyszukiwania App Store, a użytkownikom — odkrywać nowe aplikacje. Aby zapewnić właściwe dobieranie reklam w App Store, korzystamy z informacji o Twoim urządzeniu, koncie, zakupach, pobieranych rzeczach i przeglądaniu (w tym o wyszukiwanych frazach w App Store). Użytkowników o podobnej charakterystyce grupujemy w tzw. „segmenty”, którym później prezentujemy dobrane reklamy. Informacje o Tobie służą do określania, w których segmentach się znajdujesz i jakie otrzymujesz reklamy. Aby chronić Twoją prywatność, dobrane reklamy są kierowane tylko wtedy, gdy więcej niż 5000 osób spełnia kryteria dobierania reklam.

Wybierając reklamę do wyświetlenia, spośród wielu reklam, do których się kwalifikujesz, możemy wykorzystać niektóre z wyżej wymienionych informacji, a także aktywność przeglądania w App Store do określenia, która reklama może być dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Aktywność przeglądania w App Store dotyczy informacji, takich jak zawartość oraz aplikacje, w które stukasz i oglądasz podczas przeglądania App Store. Informacje te są gromadzone dla wszystkich użytkowników tak, aby nie identyfikowały Ciebie.

Podobnych danych z App Store używamy również do dobierania reklam w aplikacji Apple News oraz Giełda, ale dane te są powiązane z identyfikatorem Apple News, a nie z Twoim Apple ID.

Jeśli funkcja Reklamy spersonalizowane jest włączona, platforma reklamowa Apple może wykorzystywać informacje o Tobie do prezentowania Ci reklam bardziej istotnych dla Ciebie. Jeśli nie chcesz otrzymywać reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań z platformy reklamowej Apple, możesz wyłączyć opcję Reklamy spersonalizowane. Wyłączenie reklam spersonalizowanych uniemożliwi firmie Apple wykorzystywanie informacji Tobie do kierowania reklam. Nie spowoduje to zmniejszenia liczby prezentowanych reklam, lecz te reklamy mogą być mniej istotne dla Ciebie.

Więcej na temat reklam Apple i prywatności można przeczytać pod adresem: https://support.apple.com/HT205223.

Więcej informacji o rezygnowaniu z personalizowanych reklam w App Store i Apple News możesz znaleźć tutaj: https://support.apple.com/HT202074.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Jesteśmy zobowiązani udostępniać niektóre nieosobiste dane partnerom strategicznym współpracującym z Apple w celu dostarczania produktów i usług, pomocy Apple w sprzedaży klientom, oraz sprzedaży reklam w imieniu Apple w celach wyświetlania ich w App Store, aplikacji Apple News oraz Giełda. Na przykład, możemy udostępniać informacje nieosobowe o Twoich kupionych rzeczach deweloperom aplikacji, aby mogli ocenić swoją pracę twórczą, rozliczyć się z tantiem i innych zobowiązań finansowych oraz ulepszać swoje produkty i usługi.

Możemy udostępniać informacje deweloperom, aby pomagać im opracowywać i ulepszać ich aplikacje. Deweloperzy mogą uzyskiwać dostęp do zagregowanych informacji o użyciu, pochodzących od grup co najmniej pięciu użytkowników o podobnej charakterystyce lub zachowaniu, którzy wyrazili zgodę na włączenie tej funkcji. Deweloperzy mają dostęp do dowodów zakupów oraz zwrotów swoich produktów i usług w App Store. Potwierdzenia zakupów nie zawierają danych osobowych; deweloperzy mogą jednak próbować wiązać je z danymi zbieranymi od użytkowników na podstawie używania i pobierania aplikacji. 

Jeśli wykupujesz subskrypcję w aplikacji innej firmy, tworzymy ID subskrybenta, który jest unikatowy dla Ciebie i dewelopera/wydawcy. Więcej informacji na temat ID subskrybenta możesz znaleźć pod adresem: https://support.apple.com/HT207233.

Przechowywanie danych

Dane osobowe powiązane z zakupami i pobieranymi rzeczami w App Store oraz innych sklepach Apple w Internecie przechowujemy przez okres zdefiniowany przez właściwe przepisy dotyczące sprawozdawczości finansowej, które mogą się różnić w zależności od regionu. W przypadku większości klientów oznacza to co najmniej 10-letni okres przechowywania danych. Aby zgodnie z określonymi warunkami umożliwić Ci ponowne pobieranie zawartości, przechowujemy również listę Twoich zakupów i pobieranych rzeczy — co najmniej przez okres, w którym masz u nas konto. Inne informacje, np. aktywność przeglądania czy wyszukiwania, przechowujemy krócej. Wybrany okres zależy od określonych właściwymi przepisami wymagań dotyczących przechowywania danych oraz od poszczególnych przypadków danej działalności gospodarczej. However, some information, such as purchases but not your stored card details, may be retained as business records even after you close your account or stop using the App Store.

Zapobieganie oszustwom i szkodliwym działaniom

Gromadzimy również dane osobowe, aby zapobiegać oszustwom i innej złośliwej aktywności w App Store oraz innych sklepach Apple w Internecie, a także w aplikacjach i usługach Apple. Dane te zawierają informacje o urządzeniu (np. typ urządzenia, wersję oprogramowania), informacje o położeniu (jeśli są dostępne), historię pobierania i zakupów oraz inne informacje dotyczące interakcji ze sklepem. Gdy rozpoczynasz zakup, Apple może wykorzystać informacje o Twoich historycznych relacjach biznesowych z Apple, aby przetworzyć żądanie i określić, czy dostarczyć produkt lub usługę, zanim zakup zostanie autoryzowany przez partnera płatniczego.

Informacje o tym, jak korzystasz z urządzenia, w tym przybliżoną liczbę połączeń telefonicznych lub wysyłanych i odbieranych wiadomości email, zostaną użyte do obliczenia współczynnika zaufania urządzenia podczas próby dokonania zakupu. Metoda wysyłania tych danych została tak zaprojektowana, aby firma Apple nie mogła poznać zasadniczych wartości na Twoim urządzeniu. Ten współczynnik jest przechowywany na naszych serwerach przez ustalony czas.

Informacje gromadzone przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/legal/privacy/pl/.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: