Jeśli aplikacja chce użyć funkcji Bluetooth urządzenia

Poznaj nowe ustawienia prywatności funkcji Bluetooth na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, zegarku Apple Watch i urządzeniu Apple TV.  

W systemie iOS 13, iPadOS 13, watchOS 6 i tvOS 13 aplikacja musi poprosić o zgodę na dostęp do funkcji Bluetooth z wyjątkiem odtwarzania dźwięku z urządzenia Bluetooth, które nie wymaga zgody. Monit z prośbą o zgodę zawiera krótkie wyjaśnienie, jak aplikacja korzysta z funkcji Bluetooth, przykładowo wykrywanie urządzeń w pobliżu, aktualizację informacji o lokalizacji i inne. 

Zgoda nie jest wymagana podczas korzystania z dźwięku, np. używania słuchawek lub głośników, ale w niektórych przypadkach aplikacja, które chce użyć funkcji Bluetooth dla niektórych funkcji związanych z dźwiękiem może również wyświetlić monit o udzielenie zgody. 

Jeśli zostanie wyświetlony monit, że aplikacja chce użyć funkcji Bluetooth, możesz stuknąć opcję OK i zezwolić na dostęp. Jeśli nie wyrażasz zgody, kliknij opcję Nie zezwalaj.

Jeśli później zmienisz zdanie dotyczące zgody na używanie funkcji Bluetooth przez aplikację, możesz dokonać zmian, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Bluetooth. 

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: