Prywatność i ocenianie w Siri

   

Wiemy, że klienci są zaniepokojeni ostatnimi doniesieniami o osobach słuchających nagrań audio Siri w ramach naszego procesu oceny jakości funkcji Siri. Wzięliśmy pod uwagę ich obawy, natychmiast wstrzymaliśmy ocenianie przez człowieka próśb kierowanych do Siri i rozpoczęliśmy dokładny przegląd naszych praktyk i zasad. W rezultacie podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w Siri pewnych zmian, które będą dostępne w uaktualnieniu oprogramowania tej jesieni. Więcej informacji o tych zmianach znajdziesz w tym poście w Apple Newsroom.

Dodatkowo przedstawiamy kilka odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące prywatności i oceniania w Siri.
 

Co to jest ocenianie?

Zanim wstrzymaliśmy ocenianie, nasz proces polegał na sprawdzaniu małej próbki dźwięku z próśb kierowanych do Siri — mniej niż 0,2% — i ich komputerowych zapisów w celu zmierzenia trafności odpowiedzi funkcji Siri i poprawienia jej niezawodności. Na przykład czy użytkownik zamierzał wywołać Siri? Czy funkcja Siri dokładnie usłyszała prośbę i odpowiednio na nią odpowiedziała? Dzięki ocenianiu małej próbki próśb kierowanych do Siri w miarę upływu czasu Apple może wprowadzać duże ulepszenia, które pomogą zapewnić naszym klientom na całym świecie najlepsze możliwe doświadczenia z Siri.
 

Co wyróżnia Siri wśród innych inteligentnych asystentów pod względem zasad ochrony prywatności? 

Firma Apple kieruje się przekonaniem, że prywatność należy do podstawowych praw człowieka. Projektujemy nasze produkty tak, by chroniły dane osobowe użytkowników, i nieustannie pracujemy nad wzmocnieniem tych zabezpieczeń. Dotyczy to także naszych usług.

Naszym celem w przypadku Siri jest zapewnienie klientom najlepszych doświadczeń przy jednoczesnej czujnej ochronie ich prywatności. Uważamy, że klienci powinni mieć domyślnie zapewnioną prywatność w odniesieniu do swoich nagrań audio bez konieczności zmiany ustawień urządzenia. W przypadku Apple klienci będą musieli wyrazić zgodę na udostępnienie swoich poleceń dźwiękowych w celu poprawy jakości działania Siri.

Funkcja Siri została zaprojektowana tak, aby od samego początku chronić prywatność użytkowników, ponieważ działalność Apple nie zależy od gromadzenia czyichkolwiek danych. Wykorzystujemy tylko tyle danych, ile jest niezbędne do zapewnienia doskonałej obsługi, i w maksymalnym możliwym zakresie przetwarzamy te dane — w tym prośby kierowane do Siri — tylko na urządzeniu.

Funkcja Siri używa losowego identyfikatora — długiego ciągu liter i cyfr powiązanego z jednym urządzeniem — do śledzenia danych podczas ich przetwarzania, zamiast wiązać je z tożsamością użytkownika za pomocą jego identyfikatora Apple ID lub numeru telefonu. To proces, który naszym zdaniem wyróżnia Siri wśród obecnie używanych asystentów cyfrowych. W celu zapewnienia jeszcze większej ochrony powiązanie danych urządzenia z losowym identyfikatorem jest usuwane po sześciu miesiącach.

W systemie iOS oferujemy szczegóły dotyczące danych, do których uzyskuje dostęp Siri, oraz sposobu ochrony informacji podczas przetwarzania. Można je znaleźć na ekranie Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > Poproś Siri i prywatność.
 

Czy Siri cały czas słucha? Co robicie, aby zapobiec słuchaniu przez Siri, gdy nie wypowiem „Hej Siri?” 

Nie. Funkcja Siri jest zaprojektowana tak, aby aktywować się i wysyłać dźwięk do firmy Apple tylko wtedy, gdy użytkownik wybudzi urządzenie, wypowiadając „Hej Siri”, używając funkcji Podnieś i mów na zegarku Apple Watch lub fizycznie wywołując Siri przy użyciu wyznaczonych przycisków na telefonie iPhone, iPadzie, komputerze Mac, zegarku Apple Watch, urządzeniu Apple TV, słuchawkach AirPods i głośniku HomePod.

Aby rozpoznać hasło „Hej Siri”, przetwarzamy dźwięk wyłącznie na urządzeniu w ramach wielostopniowej analizy pozwalającej ustalić, czy dźwięk pasuje do wzorca „Hej Siri”. Dźwięk zostaje wysłany do serwera wyłącznie po rozpoznaniu przez urządzenie wzorca „Hej Siri”. Na serwerze stosujemy dodatkowe ograniczenie w celu przeanalizowania pełnej prośby i potwierdzenia, że jest przeznaczona dla Siri.

Czasem mamy do czynienia z tzw. „fałszywym wywołaniem”, gdy Siri zostaje aktywowana, mimo że użytkownik nie zamierzał tego robić. Robimy wszystko, aby zminimalizować fałszywe wywołania, i uaktualniliśmy proces przeglądu w celu ograniczenia styczności osób oceniających z takimi wywołaniami. Gdy wznowimy ocenianie, nasz zespół będzie pracować nad usunięciem wszelkich nagrań, które zostały uznane za przypadkowe wywoływacze Siri.


Co oznacza, że minimalizujecie ilość danych, do których mają dostęp osoby przeglądające? Co jeszcze będą mogli usłyszeć?

Wprowadzamy zmiany do procesu oceniania wykonywanego przez człowieka mające na celu dalsze minimalizowanie ilości danych, do których mają dostęp osoby przeglądające. Naszym celem jest, by osoby te widziały tylko te dane, których potrzebują do efektywnego wykonywania swojej pracy. Na przykład nazwy urządzeń i pomieszczeń skonfigurowanych w aplikacji Dom będą dostępne dla osoby przeglądającej tylko wtedy, gdy oceniana prośba dotyczy sterowania urządzeniami w domu.


Dlaczego Siri potrzebuje dostępu do informacji użytkownika, takich jak kontakty, nazwy osobistych playlist oraz nazwy pomieszczeń i urządzeń skonfigurowanych w aplikacji Dom? Czy Apple może mnie zidentyfikować lub sterować moimi urządzeniami HomeKit?

Aby funkcja Siri mogła dokładniej wykonywać spersonalizowane zadania, zbiera i przechowuje określone informacje z urządzenia użytkownika. Na przykład gdy Siri napotka nietypową nazwę, może skorzystać z nazw w aplikacji Kontakty w celu upewnienia się, że poprawnie rozpoznaje tę nazwę. W systemie iOS oferujemy szczegóły dotyczące danych, do których uzyskuje dostęp Siri, oraz sposobu ochrony informacji podczas przetwarzania. Można je znaleźć na ekranie Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > Poproś Siri i prywatność.

Siri wykorzystuje możliwie najmniejszą ilość danych do zapewnienia dokładnego wyniku. Na przykład gdy użytkownik zada pytanie na temat imprezy sportowej, Siri skorzysta z jego ogólnej lokalizacji w celu podania odpowiednich wyników. Jeśli jednak użytkownik zapyta o najbliższy sklep spożywczy, zostaną użyte bardziej szczegółowe dane o lokalizacji.

Gdy użytkownik poprosi Siri o odczytanie nieprzeczytanych wiadomości, Siri wyda urządzeniu jedynie polecenie odczytania na głos nieprzeczytanych wiadomości. Zawartość wiadomości nie jest przesyłana na serwery Siri, ponieważ nie jest to wymagane do zrealizowania prośby.


Kto wykonuje ocenianie? 

Gdy klient wyrazi zgodę, próbki audio z interakcji Siri będą mogli odsłuchiwać tylko pracownicy Apple. Nasz zespół będzie pracować nad usunięciem wszelkich nagrań, które zostały uznane za przypadkowe wywoływacze Siri.


Dlaczego przechowujecie zapisy w przypadku klientów, którzy nie wyrazili zgody?

Komputerowe zapisy służą ulepszaniu działania funkcji Siri i poprawie jej niezawodności. Te zapisy są wykorzystywane do samouczenia maszyn poprawiającego działanie Siri, określania typowych wzorców użycia oraz uaktualniania języka i modeli zrozumienia. Zapisy mogą też być wykorzystywane do rozwiązywania krytycznych problemów wpływających na niezawodność funkcji Siri.


Czy jedynym sposobem uniknięcia zachowywania moich nagrań audio i zapisów przez funkcję Siri jest wyłączenie funkcji Siri?

Począwszy od przyszłego wydania oprogramowania jesienią 2019 roku, Apple nie będzie już domyślnie zachowywać próśb kierowanych do Siri. Komputerowe zapisy próśb audio mogą być używane do poprawy działania funkcji Siri. Te zapisy zostają na maksymalnie sześć miesięcy powiązane z losowym identyfikatorem — nie z identyfikatorem Apple ID użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, aby zapisy jego nagrań audio z Siri były zachowywane, może wyłączyć funkcję Siri i dyktowanie w Ustawieniach.

 

Data publikacji: