Nowości w aplikacji Notatki dla systemu macOS

Poznaj nowe funkcje w aplikacji Notatki dla systemu macOS Catalina

Widok Galeria

W widoku Galeria notatki są teraz widoczne w formie wizualnych miniaturek, więc przejście do tej, której szukasz, jest dużo prostsze.

Nowe opcje listy zadań

Odhaczone punkty są automatycznie przenoszone na koniec listy. Możesz też szybko zmieniać kolejność pozycji za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz wykonywać inne czynności.

Foldery udostępnione

Foldery udostępnione ułatwiają współpracę z innymi osobami. Możesz udostępnić cały folder rodzinie lub zespołowi, aby umożliwić im tworzenie lub edytowanie zawartych w nim notatek.

Pozostałe nowości

 • Wyszukiwanie rozpoznaje również obrazy w notatkach, takie jak obrazy przedstawiające rower, jeśli wyszukiwanym słowem jest „rower”.
 • By utrzymać porządek w notatkach, możesz teraz tworzyć foldery i podfoldery, a w każdym z folderów skonfigurować preferowaną opcję sortowania.
 • Dzięki nowej opcji Tylko do odczytu używanej w przypadku współpracy nad udostępnionymi notatkami lub udostępnionymi folderami wszyscy mają wgląd w notatki, ale tylko ich twórca może wprowadzać w nich zmiany.

Uzyskaj szczegółowe instrukcje oraz informacje dotyczące funkcji w aplikacji Notatki dla systemu macOS na komputerze Mac.

Istniejące funkcje

 • Tworzenie nowych notatek jednym stuknięciem.
 • Dodawanie osób i współpracowanie nad udostępnioną notatką lub całym udostępnionym folderem notatek. Każda dodana osoba będzie miała wgląd w ostatnio wprowadzone zmiany.
 • Dodawanie list zadań do notatek w celu sporządzenia listy zakupów, listy życzeń lub listy rzeczy do zrobienia — wystarczy stuknąć, aby odznaczyć odpowiednie pozycje z listy.
 • Przesuwanie palcem w celu przypięcia najważniejszych notatek na górze listy i zapewnienia sobie łatwego dostępu.
 • Łatwe skanowanie dokumentów papierowych do notatek za pomocą kamery Continuity i wbudowanego skanera dokumentów w urządzeniach z systemem iOS lub iPadOS.
 • Szybkie dodawanie zdjęć do notatek za pomocą kamery Continuity i urządzeń z systemem iOS lub iPadOS.
 • Stosowanie różnych stylów tekstu, takich jak nagłówek lub część główna, w celu szybkiego formatowania tekstu, wstawiania listy punktowanej lub numerowanej i nie tylko.
 • Dodawanie załączników, np. map, łączy do stron internetowych, dokumentów i nie tylko, do nowych lub istniejących notatek za pomocą menu Udostępnij w aplikacji Mapy, przeglądarce Safari i wielu innych aplikacjach.
 • Zabezpieczanie notatek zawierających poufne dane, np. informacje finansowe i medyczne czy pilnie strzeżone rodzinne receptury, za pomocą hasła lub odcisku palca.
 • Dodawanie tabel do notatek w celu szybkiego porządkowania informacji.
 • Używanie przeglądarki załączników w celu znajdowania w notatkach załączników, takich jak dokumenty, skany, zdjęcia itp.
 • Korzystanie z usługi iCloud w celu bezpiecznego przechowywania wszystkich notatek w chmurze i ich synchronizowania. Notatka zapisana na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac będzie natychmiast dostępna na innych urządzeniach.
Data publikacji: