Jeśli pliki w systemie Windows nie są synchronizowane z usługą iCloud Drive, ponieważ ścieżka jest zbyt długa

Dowiedz się, co zrobić, jeśli na komputerze PC pojawi się powiadomienie z informacją, że niektóre pliki w usłudze iCloud Drive nie zostaną zsynchronizowane.

Nazwa pliku lub ścieżka jest zbyt długa

Zbyt długa ścieżka może oznaczać, że:

  • Co najmniej jedna nazwa pliku jest zbyt długa.
  • Ścieżka jest zbyt długa. Ścieżka może zawierać nazwę pliku oraz nazwy wszystkich folderów i podfolderów, w których znajduje się ten plik.

W aplikacji iCloud dla Windows 10.8 lub nowszej zbyt długa nazwa pliku lub ścieżka uniemożliwia synchronizację z usługą iCloud Drive, przy czym nie zatrzymuje to synchronizacji pozostałych plików. Zbyt długa nazwa ścieżki do pliku jest widoczna, dlatego plik można łatwo znaleźć w wyszukiwarce plików.

W aplikacji iCloud dla Windows 10 lub starszej zbyt długa nazwa pliku lub ścieżka powoduje zatrzymanie synchronizacji z usługą iCloud Drive wszystkich plików w danym folderze. Aby mieć pewność, że pozostałe pliki będą nadal synchronizowane z usługą iCloud Drive, pobierz najnowszą wersję aplikacji iCloud dla Windows.

Znajdowanie nazwy pliku lub ścieżki

Jeśli znasz nazwę ścieżki do pliku, który nie jest synchronizowany z usługą iCloud Drive, możesz znaleźć ten plik w wyszukiwarce plików. Aby ułatwić synchronizowanie pliku z usługą iCloud Drive, nadaj plikom lub folderom albo podfolderom w ścieżce do pliku nazwę o długości mniejszej niż 256 znaków. 

Jeśli zmienisz nazwę pliku lub folderu, w niektórych aplikacjach innych firm zmiany mogą nie być aktualizowane.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: