Jeśli pliki w systemie Windows nie są synchronizowane z usługą iCloud Drive, ponieważ ścieżka jest zbyt długa

Dowiedz się, co zrobić, jeśli na komputerze PC pojawi się powiadomienie z informacją, że niektóre pliki w usłudze iCloud Drive nie zostaną zsynchronizowane.

Nazwa pliku lub ścieżka jest zbyt długa

Zbyt długa ścieżka może oznaczać, że:

  • Co najmniej jedna nazwa pliku jest zbyt długa.
  • Ścieżka jest zbyt długa. Ścieżka może zawierać nazwę pliku oraz nazwy wszystkich folderów i podfolderów, w których znajduje się ten plik.

W aplikacji iCloud dla Windows 10.8 lub nowszej zbyt długa nazwa pliku lub ścieżka uniemożliwia synchronizację z usługą iCloud Drive, przy czym nie zatrzymuje to synchronizacji pozostałych plików. Zbyt długa nazwa ścieżki do pliku jest widoczna, dlatego plik można łatwo znaleźć w wyszukiwarce plików.

W aplikacji iCloud dla Windows 10 lub starszej zbyt długa nazwa pliku lub ścieżka powoduje zatrzymanie synchronizacji z usługą iCloud Drive wszystkich plików w danym folderze.

Aby mieć pewność, że pozostałe pliki będą nadal synchronizowane z usługą iCloud Drive, pobierz aplikację iCloud dla Windows 10.8.

Znajdowanie nazwy pliku lub ścieżki

Jeśli znasz nazwę ścieżki do pliku, który nie jest synchronizowany z usługą iCloud Drive, możesz znaleźć ten plik w wyszukiwarce plików. Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku lub folderów albo podfolderów w ścieżce do pliku, wybierz nazwę o długości mniejszej niż 256 znaków. Może to ułatwić synchronizację pliku z usługą iCloud Drive.

Jeśli zmienisz nazwę pliku lub folderu, w niektórych aplikacjach innych firm zmiany mogą nie być aktualizowane.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: