Używanie funkcji Sterowanie głosowe na Macu

Za pomocą funkcji Sterowanie głosowe możesz poruszać się po Macu i obsługiwać go, używając samego głosu zamiast tradycyjnego urządzenia wejściowego.

Funkcja Sterowanie głosowe jest dostępna w systemie macOS Catalina i nowszym. To nowy sposób na pełną kontrolę Maca za pomocą głosu. Funkcja Sterowanie głosowe korzysta z mechanizmu rozpoznawania mowy funkcji Siri, co zapewnia ulepszoną funkcję Dyktowanie rozszerzone dostępną we wcześniejszych wersjach systemu macOS.

Jak włączyć funkcję Sterowanie głosowe

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Dostępność.
 2. Kliknij pozycję Sterowanie głosowe na pasku bocznym. 
 3. Wybierz opcję Włącz sterowanie głosowe. Po włączeniu funkcji Sterowanie głosowe po raz pierwszy Mac jednorazowo pobierze pliki od Apple*.

Preferencje funkcji Sterowanie głosowe

Gdy funkcja Sterowanie głosowe jest włączona, na ekranie widoczny jest mikrofon przedstawiający mikrofon wybrany w preferencjach funkcji Sterowanie głosowe.

Ikona mikrofonu z przyciskiem Uśpij

Aby wstrzymać funkcję Sterowanie głosowe i zatrzymać słuchanie, powiedz „Go to sleep” (Śpij) lub kliknij opcję Uśpij. Aby wznowić działanie funkcji, powiedz „Wake up” (Obudź) lub kliknij opcję Obudź.

 


Jak używać funkcji Sterowanie głosowe

Zapoznaj się z funkcją Sterowanie głosowe, sprawdzając listę dostępnych poleceń głosowych. Powiedz „Show commands” (Pokaż polecenia) lub „Show me what I can say” (Pokaż, co mogę powiedzieć). Lista zależy od kontekstu i mogą się na niej znajdować wariacje tutaj niewymienione. Aby ułatwić stwierdzenie, czy polecenie zostało usłyszane przez funkcję Sterowanie głosowe, w preferencjach funkcji Sterowanie głosowe wybierz opcję Odtwórz dźwięk po rozpoznaniu polecenia.

Podstawowa nawigacja

Funkcja Sterowanie głosowe rozpoznaje nazwy wielu aplikacji, etykiet, elementów sterujących i innych elementów znajdujących się na ekranie, więc możesz poruszać po komputerze, łącząc te nazwy z niektórymi poleceniami. Oto kilka przykładów:

 • Otwieranie aplikacji Pages: „Open Pages” (Otwórz Pages). Następnie tworzenie nowego dokumentu: „Click new dokument” (Utwórz nowy dokument). Wybieranie jednego z szablonów listu: „Click Letter. Click Classic Letter.” (Kliknij list. Kliknij List klasyczny.) Zachowywanie dokumentu: „Save document” (Zachowaj dokument). 
 • Rozpoczynanie nowej wiadomości w aplikacji Mail: „Click New Message” (Kliknij Nowa wiadomość). Adresowanie ją: „John Appleseed”.
 • Włączanie trybu ciemnego: „Open System Preferences. Click General. Click Dark.” (Otwórz preferencje systemowe. Kliknij Ogólne. Kliknij Ciemny.) Następnie wychodzenie z preferencji systemowych: „Quit System Preferences” (Zamknij preferencje systemowe) lub „Close window” (Zamknij okno).
 • Ponowne uruchamianie Maca: „Click Apple menu. Click Restart.” (Kliknij menu Apple. Kliknij Uruchom ponownie.) (lub użyj nakładki numerycznej i powiedz „Click 8” (Kliknij 8)). 

Możesz również tworzyć własne polecenia głosowe.

Nakładki numeryczne

Za pomocą nakładek numerycznych możesz szybko używać części ekranu rozpoznawanych przez funkcję Sterowanie głosowe jako obszary aktywne — przykładowo menu, pola wyboru i przyciski. Aby włączyć nakładki numeryczne, powiedz „Show numbers” (Pokaż numery). Następnie powiedz numer, aby go kliknąć.

Nakładki numeryczne ułatwiają używanie zaawansowanych interfejsów takich jak strony internetowe. Przykładowo w przeglądarce internetowej możesz powiedzieć „Search for Apple stores near me.” (Wyszukaj sklepy Apple Store w pobliżu.). Następnie wybierz jeden z wyników za pomocą nakładki numerycznej: „Show numbers. Click 64.” (Pokaż numery. Kliknij 64.) (Jeśli nazwa łącza jest unikatowa, możesz ją kliknąć bez używania nakładek. Powiedz „Click” (Kliknij) oraz nazwę łącza.)

Funkcja Sterowanie głosowe automatycznie pokazuje numery w menu oraz gdy konieczne jest rozróżnienie pomiędzy elementami o tej samej nazwie.

Nakładki numeryczne obok menu

Nakładki siatki

Za pomocą nakładek siatki możesz używać części ekranu nieposiadających elementów sterowania lub nierozpoznawanych przez funkcję Sterowanie głosowe jako obszary aktywne.

Powiedz „Show grid” (Pokaż siatkę), aby wyświetlić na ekranie ponumerowaną siatkę lub „Show window grid” (Pokaż siatkę okna), aby wyświetlić tylko siatkę aktywnego okna. Powiedz numer siatki, aby podzielić ten obszar siatki na mniejsze części i potwórz tę czynność w razie potrzeby, aby jeszcze zawęzić wybór.

Aby kliknąć element znajdujący się pod danym numerem siatki, powiedz „Click” (Kliknij) oraz ten numer. Możesz też powiedzieć „Zoom” (Powiększ) oraz numer, którego obszar siatki ma zostać powiększony. Reszta siatki zostanie automatycznie ukryta. Za pomocą numerów siatki możesz też przeciągnąć wybrany element z jednego obszaru siatki na inny: „Drag 3 to 14” (Przeciągnij 3 na 14).

Aby ukryć numery siatki, powiedz „Hide numbers” (Ukryj numery). Aby ukryć numery i siatkę, powiedz „Hide grid” (Ukryj siatkę). 

Nakładki siatki w oknie aplikacji Zdjęcia

Dyktowanie

Gdy kursor jest w dokumencie, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej lub innym polu tekstowym, możesz dyktować nieprzerwanie. Funkcja Dyktowanie zmienia wypowiedziane słowa w tekst.

 • Aby wstawić znak interpunkcyjny, symbol lub emoji, wypowiedz jego nazwę przykładowo „question mark” (znak zapytania), „percent sign” (znak procenta) lub „happy emoji” (wesoła emoji). Mogą się one różnić w zależności od języka i dialektu.
 • Aby poruszać się i wybrać tekst, możesz użyć poleceń typu „Move up two sentences” (Przejdź dwa zdania w górę), „Move forward one paragraph” (Przejdź do następnego akapitu), „Select previous word” (Zaznacz poprzednie słowo) lub „Select next paragraph” (Zaznacz następny akapit).
 • W celu formatowania tekstu użyj poleceń typu „Bold that” (Pogrub) lub „Capitalize that” (Napisz wielką literą). Powiedz „numeral” (liczba), aby sformatować następną frazę jako liczbę.
 • Aby usunąć tekst, możesz użyć jednego z wielu poleceń. Przykładowo powiedz „delete that” (usuń), a funkcja Sterowanie głosowe usunie ostatnio wpisany tekst. Możesz też powiedzieć „Delete all” (Usuń wszytko), aby usunąć wszystko i zacząć od początku. 

Funkcja Sterowanie głosowe rozumie wskazówki kontekstowe, więc możesz bezproblemowo przechodzić między dyktowaniem tekstu a wydawaniem poleceń. Przykładowo, aby podyktować życzenia urodzinowe, a następnie wysłać je za pomocą aplikacji Wiadomości, powiedz „Happy Birthday. Click Send”. (Sto lat. Kliknij Wyślij). Możesz też zastąpić wyrażenie, mówiąc „Replace I’m almost there with I just arrived” (Zamień „Prawie jestem” na „Już jestem”.).

Możesz również tworzyć własne słownictwo do użycia podczas dyktowania.

 


Tworzenie własnych poleceń głosowych

 1. Otwórz preferencje funkcji Sterowanie głosowe, mówiąc „Open Voice Control preferences” (Otwórz preferencje funkcji Sterowanie głosowe). 
 2. Kliknij opcję Polecenia lub powiedz: „Click Commands” (Kliknij Polecenia). Otworzy się pełna lista poleceń.
 3. Aby dodać nowe polecenie, kliknij przycisk dodawania (+) lub powiedz „Click add” (Kliknij Dodaj). Następnie skonfiguruj te opcje, aby zdefiniować polecenie:
  • Gdy powiem: wpisz słowo lub frazę, którą chcesz wypowiadać, aby wykonać to działanie.
  • Gdy używam: określ, czy Mac ma wykonywać to działanie tylko, gdy używasz określonej aplikacji.
  • Wykonaj: wybierz działanie do wykonania. Możesz otworzyć element w Finderze, otworzyć adres URL, wkleić tekst, wkleić dane ze schowka, nacisnąć skrót klawiszowy, wybrać element z menu lub wykonać proces aplikacji Automator. 
 4. Za pomocą pól wyboru możesz włączać i wyłączać poszczególne polecenia. Możesz również wybrać polecenie, aby sprawdzić czy inne wyrażenia z nim działają. Na przykład polecenie „Undo that” (Cofnij) działa z kilkoma frazami, w tym „Undo this” (Cofnij to) i „Scratch that” (Wymaż).

Aby szybko dodać nowe polecenie, możesz powiedzieć „Make this speakable” (Zamień na polecenie głosowe). Funkcja Sterowanie głosowe pomoże Ci skonfigurować nowe polecenie na podstawie kontekstu. Przykładowo jeśli wypowiesz to polecenie, gdy element menu jest zaznaczony, funkcja Sterowanie głosowe pomoże Ci w utworzeniu polecenia wyboru tego elementu menu. 

Począwszy od najnowszej wersji systemu macOS Monterey możesz również importować lub eksportować polecenia głosowe.

 


Tworzenie własnego słownictwa do dyktowania

 1. Otwórz preferencje funkcji Sterowanie głosowe, mówiąc „Open Voice Control preferences” (Otwórz preferencje funkcji Sterowanie głosowe). 
 2. Kliknij opcję Słownictwo lub powiedz „Click Vocabulary” (Kliknij Słownictwo).
 3. Kliknij przycisk dodawania (+) lub powiedz „Click add” (Kliknij Dodaj).
 4. Wpisz nowe słowo lub wyrażenie, które ma być wprowadzone, gdy zostanie wypowiedziane.

Począwszy od najnowszej wersji systemu macOS Monterey możesz również importować lub eksportować słownictwo.

 


Więcej informacji

 • Aby funkcja Sterowanie głosowe działała jak najlepiej na notebooku Mac oraz wyświetlaczu zewnętrznym, pokrywa notebooka powinna być otwarta, należy używać zewnętrznego mikrofonu lub wyświetlacza z wbudowanym mikrofonem.
 • Jeśli używasz Maca mini, Maca Studio lub Maca Pro, aby móc wypowiadać polecenia do funkcji Siri, musisz podłączyć zewnętrzny mikrofon lub wyświetlacz z wbudowanym mikrofonem.
 • Przetwarzanie dźwięku dla funkcji Sterowanie głosowe ma miejsce na urządzeniu, więc dane osobiste pozostają prywatne.
 • Używanie funkcji Sterowanie głosowe na iPhonie lub iPodzie touch
 • Dowiedz się więcej o funkcjach dostępności w produktach Apple.

 


* Jeśli używasz sieci firmowej lub szkolnej korzystającej z serwera proxy, pobranie funkcji Sterowanie głosowe czasami może być niemożliwe. Poproś administratora sieci o sprawdzenie listy portów sieciowych używanych przez oprogramowanie Apple.

Data publikacji: