Znajdowanie zaginionego lub skradzionego urządzenia za pomocą aplikacji Lokalizator

Poznaj różne sposoby używania aplikacji Lokalizator do znajdowania zaginionego urządzenia, nawet jeśli urządzenie jest poza siecią. 

Jeśli urządzenie zaginęło lub gdzieś się zapodziało, możesz zrobić kilka rzeczy. Możesz użyć aplikacji Lokalizator na innym telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac zalogowanym za pomocą tego samego konta Apple ID. Możesz też użyć aplikacji Lokalizator na urządzeniu należącym do członka Twojej Chmury rodzinnej albo zalogować się na stronie iCloud.com/find w celu ustalenia położenia urządzenia za pomocą przeglądarki

Wyświetlanie urządzenia na mapie

 1. Otwórz aplikację Lokalizator.
 2. Wybierz kartę Urządzenia.
 3. Wybierz urządzenie, aby wyświetlić jego położenie na mapie. Jeśli należysz do grupy Chmury rodzinnej, możesz wyświetlić urządzenia z tej grupy.
 4. Wybierz opcję Trasa, aby wyświetlić ich lokalizację w aplikacji Mapy.

Jeśli opcja Znajdowanie poza siecią została włączona, zobaczysz lokalizację swojego urządzenia nawet wtedy, gdy nie jest połączone z siecią Wi-Fi ani siecią komórkową.

Nie widzisz swojego urządzenia? Opcja Znajdź mój [urządzenie] mogła nie zostać włączona. Lokalizacji urządzenia nie zobaczysz również, jeśli urządzenie jest wyłączone, bateria wyczerpała się lub minęły ponad 24 godziny od chwili ostatniego wysłania informacji o lokalizacji do firmy Apple. Dowiedz się, jak nadal możesz chronić swoje informacje.

Odtwarzanie dźwięku

 1. Otwórz aplikację Lokalizator.
 2. Wybierz kartę Urządzenia.
 3. Wybierz zaginione urządzenie, a następnie wybierz opcję Odtwórz dźwięk. Jeśli urządzenie jest poza siecią, dźwięk zostanie odtworzony po uzyskaniu przez nie połączenia z siecią.

Oznaczanie urządzenia jako utraconego

 1. Otwórz aplikację Lokalizator i wybierz kartę Urządzenia.
 2. Wybierz zaginione urządzenie.
 3. Przewiń w dół do pozycji Oznacz jako utracony i wybierz opcję Aktywuj.
 4. Wykonuj kroki pokazywane na ekranie, jeśli chcesz wyświetlić swój numer telefonu na ekranie zaginionego urządzenia lub wprowadzić własny komunikat z prośbą o kontakt do znalazcy.
 5. Wybierz opcję Aktywuj.

Skutki aktywowania opcji Oznacz jako utracony

Opcja Oznacz jako utracony powoduje zdalne zablokowanie telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera Mac za pomocą kodu, dzięki czemu Twoje informacje będą bezpieczne mimo utraty urządzenia. Możesz również na ekranie blokady wyświetlić własny komunikat ze swoim numerem telefonu i śledzić lokalizację urządzenia.

Jeśli na urządzeniu została skonfigurowana usługa Apple Pay, po aktywowaniu opcji Oznacz jako utracony jest ona wyłączana. Na główny adres e-mail powiązany z Twoim kontem Apple ID zostaje wysłane potwierdzenie e-mail. Po odzyskaniu urządzenia będzie konieczne odblokowanie go za pomocą kodu. 

Wymazywanie urządzenia

 1. Upewnij się, że zostały wykonane powyższe kroki mające na celu odzyskanie zaginionego urządzenia, ponieważ tej operacji nie da się cofnąć. 
 2. Otwórz aplikację Lokalizator i wybierz kartę Urządzenia.
 3. Wybierz urządzenie, które chcesz zdalnie wymazać.
 4. Przewiń w dół i wybierz pozycję Wymaż to urządzenie.
 5. Wybierz opcję Wymaż to [urządzenie].

Jeśli urządzenie jest objęte planem AppleCare+ z ochroną przed kradzieżą i zgubieniem, nie należy go wymazywać. Zamiast tego należy zgłosić roszczenie dotyczące zaginionego lub skradzionego urządzenia.

Skutki wymazania urządzenia

Aby uniemożliwić komukolwiek dostęp do danych znajdujących się na zaginionym urządzeniu, możesz zdalnie wymazać urządzenie. Wymazanie spowoduje usunięcie wszelkich znajdujących się na urządzeniu danych (w tym kart kredytowych, debetowych lub przedpłaconych dodanych do usługi Apple Pay) i uniemożliwi dalsze śledzenie urządzenia przy użyciu aplikacji Lokalizator.

Dowiedz się, jakie funkcje są dostępne dla Twojego zaginionego urządzenia

Upewnij się, że funkcja odzyskiwania, której próbujesz użyć, jest dostępna dla Twojego zaginionego lub skradzionego urządzenia:

 

iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch

 • Wyświetlanie lokalizacji
 • Odtwarzanie dźwięku
 • Tryb Utracony
 • Wymazywanie zdalne

 

Mac

 • Wyświetlanie lokalizacji
 • Odtwarzanie dźwięku
 • Blokowanie komputera Mac
 • Wymazywanie zdalne

AirPods

 • Wyświetlanie lokalizacji
 • Odtwarzanie dźwięku

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy

 • Lokalizacji urządzenia nie zobaczysz, jeśli urządzenie jest wyłączone, bateria wyczerpała się lub minęły ponad 24 godziny od chwili ostatniego wysłania informacji o lokalizacji do firmy Apple.
 • Jeśli opcja Znajdź mój [urządzenie] została włączona przed utratą bądź kradzieżą urządzenia, dowiedz się, jak znaleźć zaginionego iPhone'a, iPada lub iPoda touch albo komputer Mac. Możesz również lokalizować urządzenia Apple Watch i AirPods.
 • Jeśli opcja Znajdź mój [urządzenie] nie została włączona przed utratą bądź kradzieżą urządzenia, dowiedz się, jak możesz ochronić swoje informacje
 • Jeśli po wymazaniu zagubionego urządzenia usuniesz je ze swojego konta, blokada aktywacji zostanie wyłączona. Pozwoli to innej osobie na włączenie i używanie Twojego urządzenia. Więcej informacji.
Data publikacji: