Używanie aplikacji Mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Mail umożliwia pisanie wiadomości, odpowiadanie na nie i porządkowanie poczty e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Zanim rozpoczniesz

Przechodzenie między skrzynkami pocztowymi

Domyślnie konto e-mail ma kilka różnych skrzynek pocztowych — Przychodzące, Wysłane, Kosz i inne. Po otwarciu aplikacji Mail zostanie wyświetlona lista kont e-mail skonfigurowanych na urządzeniu. Wystarczy stuknąć konto e-mail, które chcesz wyświetlić, lub stuknąć nazwę konta w lewym górnym rogu, aby wrócić do widoku wszystkich skrzynek pocztowych.

 

Pisanie wiadomości e-mail

  1. Otwórz aplikację Mail.
  2. Stuknij konto e-mail, którego chcesz użyć.
  3. Stuknij przycisk Utwórz . Wprowadź adres e-mail i temat wiadomości.
  4. Wpisz treść wiadomości e-mail.
  5. Stuknij przycisk Wyślij .

W roboczej wiadomości e-mail możesz przesunąć palcem do dołu ekranu, aby sprawdzić coś w innej wiadomości e-mail. Wystarczy przesunąć palcem w dół od szarej linii  u góry ekranu i przeciągnąć w dół. Aby otworzyć wersję roboczą, wystarczy ją ponownie stuknąć.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Po otwarciu wiadomości e-mail masz do wyboru kilka opcji. Możesz między innymi odpowiedzieć na wiadomość, przesłać ją dalej lub usunąć. W tym celu:

  1. Otwórz wiadomość e-mail.
  2. Stuknij przycisk Odpowiedz .
  3. Następnie wybierz opcję Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim. Możesz również przesłać wiadomość dalej, przenieść ją do innej skrzynki pocztowej, oznaczyć jako nieprzeczytaną i zrobić wiele innych rzeczy.

 

Używanie szybkich czynności

Szybkie czynności umożliwiają szybkie odpowiadanie na wiadomości, usuwanie ich lub oznaczanie flagą. W tym celu:

  1. Otwórz wiadomość e-mail. 
  2. Przesuń palcem w lewo, aby odpowiedzieć, dodać flagę lub usunąć. Możesz też przesunąć palcem w prawo, aby oznaczyć wiadomość e-mail jako nieczytaną.

Więcej możliwości aplikacji Mail

Data publikacji: