Używanie trybów referencyjnych na wyświetlaczu Apple

Dowiedz się, jak używać trybów referencyjnych dostępnych z MacBookiem Pro wyposażonym w wyświetlacz Liquid Retina XDR albo wyświetlaczem Studio Display lub Pro Display XDR, a także jak tworzyć własne tryby referencyjne dostosowane do szczególnych potrzeb w ramach przepływów pracy.

MacBook Pro, wyświetlacz Studio Display i wyświetlacz Pro Display XDR oferują wiele trybów referencyjnych obejmujących standardowe przepływy pracy tworzenia zawartości działające w przypadku wielu typów multimediów. Jeśli posiadasz własny przepływ pracy z kolorem, możesz tworzyć własne tryby referencyjne dostosowane do Twoich potrzeb.


Wybieranie trybu referencyjnego

Aby wybrać tryb referencyjny w Ustawieniach systemowych (lub Preferencjach systemowych):

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe).
 2. Kliknij pozycję Monitory.
 3. Jeśli masz podłączonych kilka wyświetlaczy:
  • W systemie macOS Ventura wybierz wyświetlacz u góry okna Wyświetlacze.
  • W systemie macOS Catalina kliknij opcję Ustawienia wyświetlacza, a następnie wybierz wyświetlacz na pasku bocznym.
 4. Z menu Ustawienie wstępne wybierz tryb referencyjny.

Możesz też wybrać tryb referencyjny z centrum sterowania:

 1. Kliknij ikonę Centrum sterowania  na pasku menu.
 2. Kliknij opcję Wyświetlacze. 
 3. Kliknij przycisk strzałki w prawo  obok wyświetlacza, z którym chcesz używać trybu referencyjnego, a następnie wybierz tryb. Aby szybko przełączać się między trybami, wybierz tryby referencyjne, które mają być widoczne w centrum sterowania.

Funkcje True Tone, Jasność automatyczna i Night Shift mogą nie być dostępne w wybranym trybie.


Wybieranie ulubionych trybów referencyjnych

Możesz wybrać tryby referencyjne wyświetlane w sekcji Wyświetlacz w centrum sterowania:

 1. Wybierz menu Apple menu  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe).
 2. Kliknij pozycję Monitory.
 3. Jeśli masz podłączonych kilka wyświetlaczy:
  • W systemie macOS Ventura wybierz wyświetlacz u góry okna Wyświetlacze.
  • W systemie macOS Monterey kliknij opcję Ustawienia wyświetlacza, a następnie wybierz wyświetlacz na pasku bocznym.
 4. Kliknij menu podręczne Ustawienia, a następnie wybierz opcję Dostosuj ustawienia wstępne.
 5. W kolumnie Pokaż w menu wybierz tryby referencyjne, które mają być wyświetlane w centrum sterowania, a następnie kliknij przycisk Gotowe.


Informacje o trybach referencyjnych

Możesz używać trybów referencyjnych dostępnych z wyświetlaczem, aby sprostać wymogom produkcji wideo HDR, HD, SD oraz multimediów innego typu. Każdy tryb referencyjny określa przestrzeń barw, punkt bieli, krzywą gamma i jasność wyświetlacza.

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o każdym trybie referencyjnym dostępnym na wyświetlaczu.

Apple XDR Display (P3-1600 nitów)

Na MacBooku Pro ten tryb jest przeznaczony do ogólnych zastosowań w środowiskach domowych i biurowych. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) używaną w wyświetlaczach Apple i obsługuje technologię Extreme Dynamic Range (XDR) do 1600 nitów (wartość szczytowa).

Pro Display XDR (P3-1600 nitów)

Na wyświetlaczu Pro Display XDR ten tryb jest przeznaczony do ogólnych zastosowań w środowiskach domowych i biurowych. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) używaną w wyświetlaczach Apple i obsługuje technologię Extreme Dynamic Range (XDR) do 1600 nitów (wartość szczytowa).

Apple Display (P3-500 nitów)

Ten tryb jest przeznaczony do ogólnych zastosowań w środowiskach domowych i biurowych. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) i obsługuje zakres jasności do 500 nitów — typowy dla wbudowanych wyświetlaczy Apple. Na wyświetlaczu Studio Display ten tryb pojawia się jako Apple Display (P3-600 nitów) i obsługuje zakres jasności do 600 nitów.

HDR Video (P3-ST 2084)

Ten tryb jest przeznaczony dla MacBooka Pro lub wyświetlacza Pro Display XDR i ma zastosowanie w przypadku filmów w jakości 4K (ultrawysokiej rozdzielczości) do 1000 nitów (tryb pełnoekranowy) wykorzystujących szeroką gamę kolorów (P3) i standard SMPTE ST-2084 EOTF HDR. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem ITU-R BT.2100.

HDTV Video (BT.709-BT.1886)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku filmów w jakości HD zgodnych ze standardami ITU-R BT.709 i BT.1886. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem ITU-R BT.2035.

NTSC Video (BT.601 SMPTE-C)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku filmów w jakości SD zgodnych ze standardem ITU-R BT.601 korzystających z przestrzeni kolorów SMPTE-C. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem ITU-R BT.2035.

PAL i SECAM Video (BT.601 EBU)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku filmów w jakości SD zgodnych ze standardem ITU-R BT.601 korzystających z przestrzeni kolorów EBU Tech 3213. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem ITU-R BT.2035.

Digital Cinema (P3-DCI)

Ten tryb ma zastosowanie na etapie produkcji i postprodukcji filmów wymagających użycia kinowej przestrzeni kolorów P3 i punktu bieli zgodnego ze standardami kina cyfrowego. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem SMPTE RP 431-2:2011.

Digital Cinema (P3-D65)

Ten tryb ma zastosowanie na etapie produkcji i postprodukcji filmów wymagających użycia przestrzeni kolorów P3 z punktem bieli D65. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem SMPTE RP 431-2:2011. 

Design and Print (P3-D50)

Ten tryb ma zastosowanie podczas projektowania, drukowania i publikowania projektów graficznych. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) w przeciwieństwie do wyświetlacza używającego standardowej gamy sRGB. Zamiast punktu bieli D65 wykorzystuje punkt bieli D50 zwykle używany do inspekcji wydruków zgodnie z normami ISO 3664:2009 i ISO 12646:2015.

Photography (P3-D65)

Ten tryb ma zastosowanie w fotografii cyfrowej. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) z punktem bieli D65 zwykle używanym w telewizji i jest przeznaczony do odpowiednio skonfigurowanych i kontrolowanych środowisk oglądania. 

Internet and Web (sRGB)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku zawartości publikowanej w sieci. Wykorzystuje powszechnie obsługiwaną gamę kolorów sRGB (IEC 61966-2-1:1999) zgodną ze standardami W3C dotyczącymi modułu kolorów CSS 3 Color i jest przeznaczony do odpowiednio skonfigurowanych i kontrolowanych środowisk oglądania (zalecane 64 luksy).


Własne tryby referencyjne

Zaawansowani użytkownicy mogą tworzyć własne tryby referencyjne dostosowane do unikatowych potrzeb w zakresie przepływu pracy, wybierając spośród kilku opcji gamy kolorów, punktu bieli, luminancji czy funkcji transferu. Dowiedz się więcej o zaawansowanych opcjach, które można konfigurować dla własnych trybów referencyjnych

Tworzenie własnego trybu referencyjnego

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe).
 2. Kliknij pozycję Monitory.
 3. Jeśli masz podłączonych kilka wyświetlaczy:
  • W systemie macOS Ventura wybierz wyświetlacz u góry okna Wyświetlacze.
  • W systemie macOS Monterey kliknij opcję Ustawienia wyświetlacza, a następnie wybierz wyświetlacz na pasku bocznym.
 4. Kliknij menu podręczne Ustawienia, a następnie wybierz opcję Dostosuj.
 5. Kliknij przycisk Dodaj , a następnie dostosuj ustawienia trybu referencyjnego.
 6. Wprowadź nazwę i opis trybu referencyjnego, a następnie kliknij opcję Zachowaj ustawienie.

Importowanie i eksportowanie własnych trybów referencyjnych

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe).
 2. Kliknij pozycję Monitory.
 3. Jeśli masz podłączonych kilka wyświetlaczy:
  • W systemie macOS Ventura wybierz wyświetlacz u góry okna Wyświetlacze.
  • W systemie macOS Monterey kliknij opcję Ustawienia wyświetlacza, a następnie wybierz wyświetlacz na pasku bocznym.
 4. Kliknij menu podręczne Ustawienia wstępne, wybierz opcję Dostosuj, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zaimportować tryb referencyjny, wybierz menu czynności , wybierz opcję Importuj, wybierz plik, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij opcję Otwórz.
  • Aby wyeksportować tryb referencyjny, wybierz tryb referencyjny, wybierz menu czynności , wybierz opcję Eksportuj, a następnie kliknij opcję Zachowaj.


Data publikacji: