Używanie trybów referencyjnych na wyświetlaczu Apple Pro Display XDR

Dowiedz się, jak używać trybów referencyjnych dostępnych z wyświetlaczem Pro Display XDR, a także jak tworzyć własne tryby referencyjne dostosowane do szczególnych potrzeb w ramach przepływów pracy.

Wyświetlacz Pro Display XDR obejmuje wiele trybów referencyjnych obejmujących standardowe przepływy pracy tworzenia zawartości działające w przypadku wielu typów multimediów. Jeśli posiadasz własny przepływ pracy z kolorem, możesz tworzyć własne tryby referencyjne dostosowane do Twoich potrzeb.

Wybieranie trybu referencyjnego

Tryby referencyjne można przełączać na komputerze Mac na dwa sposoby:

 • Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe i kliknij opcję Monitory. Wybierz menu podręczne Ustawienia, a następnie wybierz tryb referencyjny.
 • Kliknij menu AirPlay  na pasku menu, a następnie wybierz tryb referencyjny.
  Jeśli nie widzisz menu AirPlay , wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Monitory i wybierz opcję „Pokazuj opcje klonowania na pasku menu, jeśli są dostępne”.


Wybieranie ulubionych trybów

Możesz wybrać tryby referencyjne wyświetlane w preferencjach Monitory i w menu AirPlay:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe i kliknij opcję Monitory. 
 2. Kliknij menu podręczne Ustawienia, a następnie wybierz opcję Dostosuj.
 3. Wybierz tryby referencyjne, których chcesz używać, a następnie kliknij opcję Gotowe.


Informacje o trybach referencyjnych

Możesz używać trybów referencyjnych dostępnych z wyświetlaczem Pro Display XDR, aby sprostać wymogom produkcji wideo HDR, HD, SD oraz multimediów innego typu. Każdy tryb referencyjny określa przestrzeń barw, punkt bieli, krzywą gamma i jasność wyświetlacza. Dowiedz się więcej o poszczególnych trybach referencyjnych w wyświetlaczach Pro Display XDR.

Pro Display XDR (P3-1600 nitów)

Ten tryb jest przeznaczony do ogólnych zastosowań w środowiskach domowych i biurowych. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) używaną w wyświetlaczach firmy Apple i obsługuje technologię Extreme Dynamic Range (XDR) do 1600 nitów (wartość szczytowa).

Apple Display (P3-500 nitów)

Ten tryb jest przeznaczony do ogólnych zastosowań w środowiskach domowych i biurowych. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) i obsługuje zakres jasności do 500 nitów — typowy dla wbudowanych wyświetlaczy Apple.

HDR Video (P3-ST 2084)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku filmów w jakości 4K (ultrawysokiej rozdzielczości) do 1000 nitów (tryb pełnoekranowy) wykorzystujących szeroką gamę kolorów (P3) i standard SMPTE ST-2084 EOTF HDR. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem ITU-R BT.2100.

HDTV Video (BT.709-BT.1886)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku filmów w jakości HD zgodnych ze standardami ITU-R BT.709 i BT.1886. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem ITU-R BT.2035.

NTSC Video (BT.601 SMPTE-C)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku filmów w jakości SD zgodnych ze standardem ITU-R BT.601 korzystających z przestrzeni kolorów SMPTE-C. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem ITU-R BT.2035.

PAL i SECAM Video (BT.601 EBU)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku filmów w jakości SD zgodnych ze standardem ITU-R BT.601 korzystających z przestrzeni kolorów EBU Tech 3213. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem ITU-R BT.2035.

Digital Cinema (P3-DCI)

Ten tryb ma zastosowanie na etapie produkcji i postprodukcji filmów wymagających użycia kinowej przestrzeni kolorów P3 i punktu bieli zgodnego ze standardami kina cyfrowego. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem SMPTE RP 431-2:2011.

Digital Cinema (P3-D65)

Ten tryb ma zastosowanie na etapie produkcji i postprodukcji filmów wymagających użycia przestrzeni kolorów P3 z punktem bieli D65. Jest przeznaczony dla kontrolowanych środowisk oglądania zgodnych ze standardem SMPTE RP 431-2:2011. 

Design and Print (P3-D50)

Ten tryb ma zastosowanie podczas projektowania, drukowania i publikowania projektów graficznych. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) w przeciwieństwie do wyświetlacza używającego standardowej gamy sRGB. Zamiast punktu bieli D65 wykorzystuje punkt bieli D50 zwykle używany do inspekcji wydruków zgodnie z normami ISO 3664:2009 i ISO 12646:2015.

Photography (P3-D65)

Ten tryb ma zastosowanie w fotografii cyfrowej. Wykorzystuje szeroką gamę kolorów (P3) z punktem bieli D65 zwykle używanym w telewizji i jest przeznaczony do odpowiednio skonfigurowanych i kontrolowanych środowisk oglądania. 

Internet and Web (sRGB)

Ten tryb ma zastosowanie w przypadku zawartości publikowanej w sieci. Wykorzystuje powszechnie obsługiwaną gamę kolorów sRGB (IEC 61966-2-1:1999) zgodną ze standardami W3C dotyczącymi modułu kolorów CSS3 Color i jest przeznaczony do odpowiednio skonfigurowanych i kontrolowanych środowisk oglądania (zalecane 64 luksy).


Własne tryby referencyjne

Zaawansowani użytkownicy mogą tworzyć własne tryby referencyjne dostosowane do unikatowych potrzeb w zakresie przepływu pracy, wybierając spośród kilku opcji gamy kolorów, punktu bieli, luminancji czy funkcji transferu.Dowiedz się więcej o zaawansowanych opcjach, które można konfigurować dla własnych trybów referencyjnych

Tworzenie własnego trybu referencyjnego

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe i kliknij opcję Monitory.
 2. Kliknij menu podręczne Ustawienia, a następnie wybierz opcję Dostosuj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj , a następnie dostosuj ustawienia trybu referencyjnego.
 4. Wprowadź nazwę i opis trybu referencyjnego, a następnie kliknij opcję Zachowaj ustawienie.

Dowiedz się więcej o zaawansowanych opcjach, które można konfigurować dla własnych trybów referencyjnych. 

Importowanie i eksportowanie własnych trybów referencyjnych

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe i kliknij opcję Monitory.
 2. Kliknij menu podręczne Ustawienia wstępne, wybierz opcję Dostosuj, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zaimportować tryb referencyjny, wybierz menu czynności , wybierz opcję Importuj, wybierz plik, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij opcję Otwórz.
  • Aby wyeksportować tryb referencyjny, wybierz tryb referencyjny, wybierz menu czynności , wybierz opcję Eksportuj, a następnie kliknij opcję Zachowaj.

Pomoc dotycząca trybów referencyjnych

Pojawienie się opcji  w menu AirPlay może oznaczać, że wyświetlacz Pro Display XDR znajduje się w trybie niskiego zużycia energii i ma obniżony poziom jasności. Może się to zdarzyć, jeśli temperatura otoczenia w pomieszczeniu wynosi 25°C lub więcej, a wyświetlacz utrzymywał jasność na poziomie co najmniej 500 nitów przez długi czas.

Odłącz wyświetlacz od komputera i odczekaj 5–10 minut, a następnie podłącz go z powrotem i spróbuj ponownie. 

Jeśli problem nadal występuje, a temperatura otoczenia w pomieszczeniu wynosi mniej niż 25°C, skontaktuj się z Apple.


Więcej informacji

Data publikacji: