Używanie filmów w formacie HEVC w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

W aplikacjach Pages, Numbers i Keynote można używać filmów w formacie HEVC nagranych za pomocą telefonu iPhone lub iPada

W przypadku korzystania z niektórych modeli telefonu iPhone lub iPada z systemem iOS 11 lub nowszym można nagrywać filmy wideo w formacie HEVC (High Efficiency Video Coding) — znanym także jako H.265. Filmy w formacie HEVC oferują lepszą kompresję niż formaty JPEG i H.264, dzięki czemu zużywają mniej miejsca w pamięci urządzeń i w usłudze Zdjęcia iCloud Photos przy jednoczesnym zachowaniu tej samej jakości obrazu. 

Filmy w formacie HEVC można dodawać do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji za pomocą następujących wersji urządzeń i oprogramowania Apple:

 • Komputer Mac z systemem macOS Mojave oraz aplikacjami Pages 8.2, Numbers 6.2 i Keynote 9.2 lub nowszymi
 • Telefon iPhone lub iPad z systemem iOS 13 lub iPad z systemem iPadOS oraz aplikacjami Pages 5.2, Numbers 5.2 i Keynote 5.2 lub nowszymi

Dodawanie filmów w formacie HEVC do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji

Aby zagwarantować, że film w formacie HEVC nie jest przekonwertowany na inny format, gdy dodajesz go do dokumentu, przed dodaniem go wyłącz ustawienie optymalizujące filmy pod kątem starszych urządzeń:

 • Otwórz dokument w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na telefon iPhone lub Pada, stuknij przycisk Więcej , stuknij opcję Ustawienia, stuknij opcję Dodawanie filmów, a następnie wyłącz ustawienie „Optymalizuj pod kątem starszych urządzeń”.
 • W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac wybierz kolejno opcje [nazwa aplikacji] > Preferencje na pasku menu, kliknij opcję Ogólne, a następnie usuń zaznaczenie ustawienia „Optymalizuj filmy pod kątem starszych urządzeń”.

Kiedy należy włączyć ustawienie optymalizujące filmy pod kątem starszych urządzeń

Ustawienie optymalizujące filmy pod kątem starszych urządzeń należy włączyć przed dodaniem filmów w formacie HEVC do dokumentu w następujących przypadkach:

 • Planujesz opublikować książkę bezpośrednio w usłudze Apple Books z poziomu aplikacji Pages.
 • Planujesz udostępnić dokument zawierający filmy w formacie HEVC innym osobom, które mogą korzystać ze starszych urządzeń Apple.


Tworzenie pliku w formacie EPUB z filmami wideo w formacie HEVC

Gdy tworzysz wersję EPUB dokumentu aplikacji Pages zawierającego filmy w formacie HEVC, filmy te zostają przekonwertowane lub pozostają w formacie HEVC w zależności od używanego urządzenia i wybranych ustawień.

Na telefonie iPhone lub iPadzie możesz zdecydować, czy filmy w formacie HEVC mają zostać przekonwertowane:

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages i stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Eksportuj, a następnie wybierz opcję EPUB.
 3. Stuknij opcję Zaawansowane.
 4. Aby przekonwertować wszystkie filmy wideo w formacie HEVC w dokumencie na format H.264 w pliku EPUB, włącz ustawienie „Optymalizuj multimedia dla publikacji”. Jeśli pozostawisz to ustawienie wyłączone, filmy w formacie HEVC w pliku EPUB mogą nie być odtwarzane na urządzeniach innych osób.

Na komputerze Mac aplikacja Pages automatycznie konwertuje filmy w formacie HEVC na format H.264 w pliku EPUB.

Jeśli planujesz wyeksportować dokument do pliku EPUB za pomocą aplikacji Pages na stronie iCloud.com, pamiętaj, aby przed dodaniem filmów w formacie HEVC do dokumentu zaznaczyć ustawienie „Optymalizuj pod kątem starszych urządzeń”.


Publikowanie książki z filmami wideo w formacie HEVC

Na komputerze Mac możesz opublikować dokument z filmami w formacie HEVC bezpośrednio w usłudze Apple Books z poziomu aplikacji Pages. Aby przygotować dokument do publikacji, wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages i wybierz kolejno opcje Plik > Zmniejsz wielkość pliku.
 2. Zaznacz opcję Najbardziej zgodne (H.264).
 3. Ustaw inne opcje dotyczące wielkości pliku w tym oknie.
 4. Aby utworzyć kopię dokumentu z mniejszą wielkością pliku, kliknij opcję Zmniejsz kopię. Lub kliknij opcję Zmniejsz ten plik, aby zastąpić istniejący dokument.

Na telefonie iPhone i iPadzie nie można przekonwertować filmów w formacie HEVC po ich dodaniu do dokumentu. Otwórz dokument w aplikacji Pages na komputer Mac, zmniejsz wielkość pliku, a następnie opublikuj dokument za pomocą telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac.

W przypadku publikowania książki za pomocą aplikacji Pages na stronie iCloud.com aplikacja Pages automatycznie zastępuje w opublikowanej książce filmy w formacie HEVC obrazami ich pierwszych klatek. Jeśli film zawiera zawartość audio, ścieżka dźwiękowa jest także dołączana.

Data publikacji: