Używanie filmów w formacie HEVC w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Filmy w formacie HDR (High Dynamic Range) można dodawać do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote 10.2 lub nowsze pozwalają dodawać filmy w formacie HDR do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Zastępują one format HDR filmów formatem High Efficiency Video Coding (HEVC).

Do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji możesz także dodawać filmy SDR (Standard Dynamic Range) nagrane w formacie HEVC na następujących urządzeniach i w następujących wersjach oprogramowania Apple:

 • Komputer Mac z systemem macOS Mojave oraz aplikacjami Pages 8.2, Numbers 6.2 i Keynote 9.2 lub nowszymi.
 • Telefon iPhone lub iPad z systemem iOS 13 lub iPad z systemem iPadOS oraz aplikacjami Pages 5.2, Numbers 5.2 i Keynote 5.2 lub nowszymi.

Dodawanie filmów do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji

Aby mieć pewność, że filmy w formacie HEVC dodawane do dokumentu nie zostały przekonwertowane na inny format, najpierw wyłącz ustawienie, które optymalizuje filmy pod kątem starszych urządzeń:

 • Otwórz dokument w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na iPhone’a lub Pada, stuknij przycisk Więcej , stuknij opcję Ustawienia, a następnie wyłącz ustawienie „Optymalizuj filmy dla starszych urządzeń”.
 • W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac wybierz kolejno opcje [nazwa aplikacji] > Ustawienia (lub Preferencje) na pasku menu, kliknij opcję Ogólne, a następnie usuń zaznaczenie ustawienia „Optymalizuj filmy dla starszych urządzeń”.

Kiedy należy włączyć ustawienie optymalizujące filmy pod kątem starszych urządzeń

 • Planujesz opublikować książkę bezpośrednio w usłudze Apple Books z poziomu aplikacji Pages.
 • Planujesz udostępnić dokument zawierający filmy w formacie HEVC innym osobom, które mogą korzystać ze starszych urządzeń Apple.

Dodawanie filmów w formacie HDR do prezentacji

Do prezentacji możesz dodawać filmy w formacie HDR. Gdy odtwarzasz prezentację w trybie pokazu slajdów, aplikacja Keynote wyświetla filmy HDR w formacie SDR (Standard Dynamic Range).


Tworzenie pliku w formacie EPUB z filmami wideo w formacie HEVC

Gdy tworzysz wersję EPUB dokumentu aplikacji Pages zawierającego film w formacie HEVC, film ten zostaje przekonwertowany lub pozostaje w formacie HEVC w zależności od używanego urządzenia i wybranych ustawień.

Na telefonie iPhone lub iPadzie możesz zdecydować, czy filmy mają zostać przekonwertowane:

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages i stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Eksportuj, a następnie wybierz opcję EPUB.
 3. Stuknij opcję Zaawansowane.
 4. Aby przekonwertować wszystkie filmy w dokumencie na format H.264 w pliku EPUB, włącz ustawienie „Optymalizuj multimedia do publikowania”. Jeśli pozostawisz to ustawienie wyłączone, filmy w pliku EPUB mogą nie być odtwarzane na urządzeniach innych osób.

Na komputerze Mac aplikacja Pages automatycznie konwertuje filmy w formacie HEVC na format H.264 w pliku EPUB.

Jeśli planujesz wyeksportować dokument do pliku EPUB za pomocą aplikacji Pages na stronie iCloud.com, pamiętaj, aby przed dodaniem filmów w formacie HEVC do dokumentu zaznaczyć ustawienie „Optymalizuj na starszych urządzeniach”.


Publikowanie książki z filmami w formacie HEVC

Na komputerze Mac możesz opublikować dokument z filmami w formacie HEVC bezpośrednio w usłudze Apple Books z poziomu aplikacji Pages. Aby przygotować dokument do publikacji, wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages i wybierz kolejno opcje Plik > Zmniejsz wielkość pliku.
 2. Zaznacz opcję Najbardziej zgodne (H.264).
 3. Ustaw inne opcje dotyczące wielkości pliku w tym oknie.
 4. Aby utworzyć kopię dokumentu z mniejszą wielkością pliku, kliknij opcję Zmniejsz kopię. Możesz też kliknąć opcję Zmniejsz ten plik, aby zastąpić istniejący dokument.

Na telefonie iPhone i iPadzie nie można przekonwertować filmów w formacie HEVC po ich dodaniu do dokumentu. Otwórz dokument w aplikacji Pages na komputer Mac, zmniejsz wielkość pliku, a następnie opublikuj dokument za pomocą telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac.

W przypadku publikowania książki za pomocą aplikacji Pages na stronie iCloud.com aplikacja Pages automatycznie zastępuje w opublikowanej książce filmy w formacie HEVC obrazami ich pierwszych klatek. Jeśli film zawiera zawartość audio, ścieżka dźwiękowa jest także dołączana.

Data publikacji: