Zarządzanie aplikacjami używanymi z funkcją Sign in with Apple

Dowiedz się, jak wyświetlać aplikacje używane z funkcją Sign in with Apple i zarządzać nimi.

Wyświetlanie aplikacji przy użyciu konta Apple ID

Funkcja Sign in with Apple umożliwia logowanie się do aplikacji i witryn internetowych innych firm za pomocą identyfikatora Apple ID. Aby wyświetlić listę aplikacji obecnie używanych z funkcją Sign in with Apple i zarządzać preferencjami każdej z nich, przejdź do ustawień konta Apple ID na urządzeniu lub zaloguj się do strony konta Apple ID.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij opcję [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij opcję Hasło i ochrona
 3. Stuknij opcję Aplikacje używające Apple ID.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz menu Apple , a następnie kliknij opcję Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Apple ID, a następnie wybierz opcję Hasło i ochrona.
 3. Kliknij przycisk Edycja.

Na stronie internetowej

 1. Zaloguj się do strony konta Apple ID.
 2. Przejdź do sekcji Zabezpieczenia, a następnie korzystając z identyfikatora Apple ID, przejdź do sekcji Aplikacje i witryny.
 3. Wybierz opcję Zarządzaj.

Zarządzanie aplikacjami

W ustawieniach konta Apple ID wyświetlana jest lista aplikacji używanych z funkcją Sign in with Apple. Aby wyświetlić informacje pierwotnie udostępnione aplikacji, wybierz dowolną aplikację z listy. Możesz również wyświetlić łącze do Zasad ochrony prywatności lub Warunków i zasad danej aplikacji.

Jeśli zdecydujesz się ukryć adres e-mail przed aplikacją i skorzystać z naszej usługi przekazywania osobistych wiadomości e-mail, możesz wyłączyć przekazywanie wiadomości na osobisty adres e-mail. Możesz także zrezygnować z używania identyfikatora Apple ID z aplikacją lub witryną internetową.

Wyłączanie przekazywania wiadomości e-mail

Aby uniemożliwić wysyłanie wiadomości e-mail pochodzących od konkretnego dewelopera na osobistą skrzynkę odbiorczą, wyłącz opcję Przekazuj do, a następnie wybierz opcję Zatrzymaj. Wiadomości e-mail nie są przekazywane do osobistej skrzynki odbiorczej, chyba że ponownie włączysz przekazywanie wiadomości e-mail.

Zmienianie adresu e-mail

Jeśli w przypadku konkretnego dewelopera używasz opcji Ukryj mój adres e-mail, możesz zmienić adres e-mail, na który są przesyłane pochodzące od niego wiadomości. Możesz wybrać dowolny adres e-mail zapisany na koncie Apple ID:

 1. Na telefonie iPhone otwórz Ustawienia, a następnie stuknij opcję [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij kolejno opcje Nazwa, Numery telefonów, Adres e-mail, a następnie stuknij opcję Przekazuj do w obszarze Ukryj mój adres e-mail.
 3. Wybierz adres, na który chcesz przekazywać wiadomości e-mail.

Wybrany adres e-mail ma zastosowanie do wszystkich aplikacji i deweloperów korzystających z opcji Ukryj mój adres e-mail.

Kończenie używania konta Apple ID z aplikacją

Aby przestać używać konta Apple ID z aplikacją, wybierz opcję Zakończ używanie Apple ID, a następnie wybierz opcję Zakończ używanie.

Zaprzestanie używania konta Apple ID z aplikacją spowoduje wylogowanie się z aplikacji na urządzeniu. Podczas kolejnego otwarcia aplikacji lub powiązanej z nią witryny internetowej możesz wybrać opcję Sign in with Apple, aby zalogować się ponownie, lub utworzyć nowe konto.

Jeśli ponownie wybierzesz opcję Sign in with Apple, zalogujesz się na to samo konto, którego użyto wcześniej. Niektóre aplikacje mogą pozwalać na utworzenie nowego hasła do istniejącego konta, aby umożliwić ponowne logowanie się bez używania identyfikatora Apple ID.

Niektórzy deweloperzy mogą używać funkcji Zaloguj się przez konto Apple w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z więcej niż jednej aplikacji. Jeśli w takim przypadku wyłączysz przekazywanie wiadomości e-mail lub przestaniesz używać konta Apple ID z jedną aplikacją, będzie to miało zastosowanie do wszystkich aplikacji tego dewelopera.

Data publikacji: