Łączenie bezprzewodowego kontrolera do gier z urządzeniem Apple

Dowiedz się, jak połączyć kontroler DUALSHOCK®4 lub Xbox Wireless Controller w parę z telefonem iPhone, iPodem touch, iPadem, urządzeniem Apple TV lub komputerem Mac. 

Połącz kontroler bezprzewodowy, aby korzystać z gier z Apple Arcade i App Store, sterować urządzeniem Apple TV lub wykonywać inne czynności. 

 

Pierwsze kroki

Które kontrolery bezprzewodowe są obsługiwane

 • Xbox Wireless Controller z Bluetooth (model 1708)
 • Kontroler bezprzewodowy PlayStation DUALSHOCK®4
 • Niektóre kontrolery Bluetooth MFi (Made for iOS) — SteelSeries Nimbus, Horipad Ultimate i inne.

Łączenie kontrolera w parę z urządzeniem z systemem iOS i rozłączanie pary

 1. Zacznij od wyłączenia kontrolera. Następnie wprowadź kontroler w tryb łączenia w parę:
  • W przypadku kontrolera Xbox Wireless Controller naciśnij przycisk Xbox, aby go włączyć. Następnie naciśnij przycisk Connect i przytrzymaj go przez kilka sekund.
  • W przypadku kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4 naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski PS i Share, aż pasek świetlny zacznie migać.
 2. Na telefonie iPhone, iPodzie touch lub iPadzie stuknij opcję Ustawienia. 
 3. Przejdź do opcji Bluetooth i upewnij się, że jest włączona. 
  • Aby połączyć w parę, znajdź nazwę kontrolera w polu Inne urządzenia. Stuknij jego nazwę, aby połączyć. 
  • Aby rozłączyć parę, stuknij ikonę Informacje obok nazwy urządzenia, a następnie stuknij przycisk Zapomnij to urządzenie.

Łączenie kontrolera w parę z urządzeniem Apple TV i rozłączanie pary

 1. Zacznij od wyłączenia kontrolera. Następnie wprowadź kontroler w tryb łączenia w parę:
  • W przypadku kontrolera Xbox Wireless Controller naciśnij przycisk Xbox, aby go włączyć. Następnie naciśnij przycisk Connect i przytrzymaj go przez kilka sekund.
  • W przypadku kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4 naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski PS i Share, aż pasek świetlny zacznie migać.
 2. Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth.
 3. Zaczekaj, aż urządzenie Apple TV wyszuka akcesoria Bluetooth w pobliżu. 
  • Aby połączyć w parę, wybierz nazwę kontrolera. Kiedy kontroler zostanie połączony, na telewizorze pojawi się krótko powiadomienie o połączeniu kontrolera.

  • Aby rozłączyć parę, zaznacz nazwę kontrolera i wybierz opcję Rozłącz parę z urządzeniem. Na telewizorze pojawi się powiadomienie o utracie połączenia z kontrolerem.

 

Łączenie kontrolera w parę z komputerem Mac i rozłączanie pary

 1. Zacznij od wyłączenia kontrolera. Następnie wprowadź kontroler w tryb łączenia w parę:
  • W przypadku kontrolera Xbox Wireless Controller naciśnij przycisk Xbox, aby go włączyć. Następnie naciśnij przycisk Connect i przytrzymaj go przez kilka sekund.
  • W przypadku kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4 naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski PS i Share, aż pasek świetlny zacznie migać.
 2. Na komputerze Mac wybierz menu Apple > Preferencje systemowe.
 3. Kliknij opcję Bluetooth i upewnij się, że jest włączona.
 4. Znajdź nazwę kontrolera w polu Urządzenia. 
  • Aby połączyć w parę, kliknij z klawiszem Control nazwę kontrolera, a następnie kliknij opcję Połącz. 
  • Aby rozłączyć w parę, kliknij z klawiszem Control nazwę kontrolera, a następnie kliknij opcję Rozłącz. 

 

Jeśli kontroler nie nawiązuje połączenia lub nie działa w oczekiwany sposób

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: