Łączenie bezprzewodowego kontrolera do gier z urządzeniem Apple

Dowiedz się, jak połączyć kontroler DualShock 4 lub Xbox Wireless Controller w parę z telefonem iPhone, iPadem, iPodem touch, urządzeniem Apple TV lub komputerem Mac. 

Połącz kontroler bezprzewodowy, aby korzystać z obsługiwanych gier Apple Arcade i App Store, sterować urządzeniem Apple TV lub wykonywać inne czynności. 

 

Które kontrolery bezprzewodowe są obsługiwane

  • Xbox Wireless Controller z Bluetooth (model 1708)
  • Xbox Elite Wireless Controller Series 2
  • Xbox Adaptive Controller
  • PlayStation DualShock 4 Wireless Controller
  • Inne kontrolery Bluetooth MFi (Made for iOS)  również mogą być obsługiwane

Firmy Microsoft i Apple współpracują ze sobą w celu zapewnienia klientom zgodności kontrolera Xbox Series X w przyszłej aktualizacji.

Łączenie kontrolera z telefonem iPhone, iPadem, iPodem touch, iPadem, urządzeniem Apple TV lub komputerem Mac

Skorzystaj z instrukcji dołączonych do kontrolera bezprzewodowego, aby wprowadzić go w tryb łączenia w parę. Następnie dowiedz się, jak połączyć w parę kontroler z urządzeniem z systemem iOS lub iPadOSurządzeniem Apple TV, lub komputerem Mac

Instrukcje wprowadzania w tryb łączenia w parę, przyciski i dostosowania przycisków są różne dla różnych kontrolerów do gier. Szczegółów szukaj u producenta kontrolera do gier. 

Jeśli kontroler nie nawiązuje połączenia lub nie działa w oczekiwany sposób

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: