Nie można udostępnić filmów z aplikacji iMovie dla programu iTunes

Jeśli korzystasz z aplikacji iMovie w systemie iOS 13, iPadOS lub macOS Catalina, udostępnianie filmów z aplikacji iMovie dla programu iTunes może być niemożliwe. Skorzystaj z metod opisanych w tym artykule, aby robić to, co wcześniej robiono za pomocą programu iTunes.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Przesyłanie filmów i projektów z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac

Aby przesłać projekty aplikacji iMovie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac, aby można było pracować nad projektem na komputerze Mac, użyj funkcji udostępniania plików zamiast funkcji udostępniania dla programu iTunes. Możesz także użyć między innymi funkcji AirDrop i usługi iCloud Drive, aby przesłać ukończone filmy i projekty.

Przesyłanie projektów aplikacji iMovie za pomocą funkcji udostępniania plików

Oto, jak przesłać projekty aplikacji iMovie z telefonu iPhone lub iPoda touch z systemem iOS 13 lub z iPada z systemem iPadOS na komputer Mac za pomocą funkcji udostępniania plików i połączenia przy użyciu kabla:

 1. W przeglądarce projektów aplikacji iMovie stuknij projekt, aby otworzyć ekran szczegółów projektu, a następnie stuknij przycisk Udostępnij . Jeśli obecnie edytujesz film, stuknij przycisk Gotowe, a następnie stuknij przycisk Udostępnij .
 2. Stuknij opcję Eksportuj projekt.
 3. Stuknij opcję Zachowaj do plików.
  Jeśli nie przeprowadzono uaktualnienia do najnowszej wersji aplikacji iMovie dla używanego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, stuknij opcję iTunes. Następnie możesz przesłać projekt aplikacji iMovie na komputer Mac.
 4. Przesuń w górę, stuknij opcję Na moim iPhonie lub Na moim iPadzie w zależności od tego, z którego urządzenia korzystasz, a następnie stuknij folder aplikacji iMovie, aby go wybrać.
 5. Stuknij opcję Zachowaj.
 6. Teraz możesz przesłać projekt aplikacji iMovie na komputer Mac.

Udostępnianie filmów i projektów za pomocą funkcji AirDrop, usługi iCloud Drive i nie tylko

Udostępnij ukończone filmy, aby je obejrzeć na telefonie iPhone, iPodzie, iPodzie touch lub iPadzie:

Możesz także wysyłać projekty do aplikacji iMovie na komputer Mac lub Final Cut Pro X do dalszej edycji:


Udostępnianie filmów dla aplikacji Apple TV na komputerze Mac

W aplikacji iMovie w systemie macOS Catalina zamiast udostępniać dla programu iTunes możesz zapisać film, zwiastun lub klip na komputerze Mac, a następnie go zaimportować do biblioteki aplikacji Apple TV. Następnie możesz obejrzeć film w aplikacji Apple TV na komputerze Mac. 

 1. Wybierz film, zwiastun lub klip w przeglądarce.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Plik.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym możesz ustawić tytuł i opis filmu, dodać tagi i wykonać inne czynności.
 4. Kliknij przycisk Dalej, przejdź do lokalizacji, w której chcesz zachować plik, a następnie kliknij przycisk Zachowaj. Po prawej stronie paska narzędzi zostanie wyświetlony wskaźnik postępu. Kliknij wskaźnik postępu, aby wyświetlić szczegóły. Po zakończeniu operacji wskaźnik zniknie i pojawi się powiadomienie „Udostępnianie zakończone powodzeniem”.
 5. W aplikacji Apple TV wybierz kolejno opcje Plik > Importuj, a następnie przejdź do lokalizacji, w które zachowano plik.
 6. Kliknij przycisk Otwórz. 

Film pojawi się w sekcji Wideo domowe w bibliotece aplikacji Apple TV. W aplikacji Apple TV możesz dodać film do innych urządzeń, takich jak Apple TV, iPad, telefon iPhone lub iPod touch.


Oglądanie filmów na wszystkich urządzeniach za pomocą usługi Zdjęcia iCloud

Aby oglądać filmy na wszystkich urządzeniach, w tym na urządzeniu Apple TV, możesz użyć usługi Zdjęcia iCloud. Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że usługa Zdjęcia iCloud jest włączona.

Przenoszenie nagrań wideo do usługi Zdjęcia iCloud na telefonie iPhone, iPodzie touch lub iPadzie

 1. W przeglądarce projektów aplikacji iMovie stuknij film, który chcesz przenieść, aby otworzyć ekran szczegółów projektu. Jeśli obecnie edytujesz nagranie wideo, najpierw stuknij opcję Gotowe.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij  na dole ekranu szczegółów projektu.
 3. Stuknij nagranie wideo, aby je wybrać. Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Pobierz , stuknij go, aby pobrać nagranie wideo na urządzenie.
 4. Stuknij przycisk Udostępnij , stuknij opcję Zachowaj wideo, a po zachowaniu stuknij opcję OK.
 5. Powtórz te czynności dla każdego nagrania wideo, które chcesz skopiować do usługi Zdjęcia iCloud.

Przenoszenie nagrań wideo do usługi Zdjęcia iCloud na komputerze Mac

 1. W przeglądarce projektów aplikacji iMovie kliknij nagranie wideo, które chcesz przenieść, aby je wybrać. Jeśli obecnie edytujesz nagranie wideo, stuknij najpierw opcję Projekty na pasku narzędzie.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij , a następnie wybierz opcję Plik.
 3. Kliknij menu podręczne Rozdzielczość i wybierz najwyższą dostępną rozdzielczość. Ustaw inne opcje udostępniania, a następnie kliknij opcję Dalej.
 4. Wybierz lokalizację na komputerze Mac, w której ma zostać zachowane nagranie wideo, na przykład biurko, a następnie stuknij opcję Zachowaj.
 5. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 6. Znajdź zachowany plik wideo na komputerze Mac, a następnie przeciągnij go do aplikacji Zdjęcia.

Powtórz te czynności dla każdego nagrania wideo, które chcesz skopiować do usługi Zdjęcia iCloud.

Jeśli nie używasz usługi Zdjęcia iCloud

Jeśli nie korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud, możesz przesyłać wideo przy użyciu funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac, aby oglądać nagrania wideo na urządzeniu Apple TV.

Data publikacji: