Tworzenie nowego projektu aplikacji iMovie

Dowiedz się, jak skonfigurować nowy projekt i dodać do niego zawartość na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

Tworzenie nowego projektu aplikacji iMovie na telefonie iPhone lub iPadzie

Ekran galerii projektów aplikacji iMovie na iPadzie

 1. W przeglądarce Projekty stuknij przycisk plusa . Jeśli obecnie edytujesz film, stuknij przycisk Gotowe, a następnie stuknij przycisk Projekty, aby otworzyć przeglądarkę Projekty.
 2. Stuknij opcję Film. Zostanie wyświetlony ekran Chwile z filmami wideo oraz zdjęciami z biblioteki aplikacji Zdjęcia uporządkowanymi w folderze Chwile zawierającym wszystkie klipy wideo oraz zdjęcia z danego dnia lub wydarzenia.
  Możesz również stuknąć przycisk Zwiastun, aby użyć wbudowanych szablonów do utworzenia zwiastuna z własnymi nagraniami wideo i zdjęciami.
 3. Naciśnij i przytrzymaj miniaturki zdjęć, aby zobaczyć ich podgląd w większym rozmiarze lub wyświetlić pogląd klipów wideo.
 4. Stuknij klip wideo lub zdjęcie, które chcesz dołączyć do filmu, lub stuknij opcję Wybierz, aby wybrać cały folder Chwile. Na wybranych elementach pojawi się znacznik wyboru. Jeśli nie chcesz dodawać multimediów z biblioteki zdjęć, przejdź do kroku 6.
 5. Aby przejrzeć więcej klipów wideo, zdjęć i albumów, stuknij opcję Multimedia, a następnie stuknij inny folder.
 6. Stuknij opcję Utwórz film. Zostanie otwarty nowy projekt. Wybrane wideo lub zdjęcia pojawią się na linii czasowej. Jeśli nie dodano żadnych wideo czy zdjęć, linia czasowa będzie pusta.

Zawsze możesz dodać nagrania wideo i zdjęcia do projektu po utworzeniu filmu. W aplikacji iMovie na telefonie iPhone lub iPadzie klip o najwyższej jakości określa rozdzielczość filmu. Przykładowo jeśli do projektu dodano klip wideo w jakości 4K, gotowy projekt będzie można udostępnić w rozdzielczości 4K.

Nagrywanie bezpośrednio do aplikacji iMovie

Aby dodać wideo lub zdjęcie bezpośrednio z aparatu w telefonie iPhone lub iPadzie do projektu aplikacji iMovie:

 1. Gdy projekt jest otwarty w aplikacji iMovie, przewiń linię czasową, aby głowica odtwarzająca (biała pozioma linia) została wyświetlona w miejscu, w którym chcesz dodać wideo lub zdjęcie.
 2. Na telefonie iPhone stuknij przycisk plusa, a następnie stuknij przycisk Aparat . Na iPadzie stuknij przycisk Aparat .  
 3. Za pomocą elementów sterujących aparatu ustaw opcje takie jak lampa błyskowa i rozdzielczość, a następnie stuknij przycisk Nagraj .
 4. Jeśli nagrywasz klip wideo, naciśnij przycisk Zatrzymaj, aby zakończyć nagrywanie. Jeśli robisz zdjęcia, przejdź do następnego kroku.
 5. Aby umieścić klip wideo lub zdjęcie na linii czasowej projektu, skorzystaj z opcji Użyj wideo lub Użyj zdjęcia. Możesz również stuknąć opcję Zrób nowe, aby ponownie nagrać klip wideo lub zrobić nowe zdjęcie.

Linia czasowa aplikacji iMovie otworzy się z nowym klipem umieszczonym w miejscu, gdzie znajdowała się głowica.


Tworzenie nowego projektu aplikacji iMovie na komputerze Mac

Ekran galerii projektów aplikacji iMovie na Macu 

 1. W przeglądarce Projekty kliknij opcję Utwórz nowy. Jeśli obecnie edytujesz film, kliknij przycisk Projekty na pasku narzędzi, a następnie ponownie kliknij opcję Projekty, aby otworzyć przeglądarkę Projekty. 
 2. Kliknij pozycję Film. Zostanie otwarty nowy projekt z przeglądarką, podglądem oraz linią czasową.
  Możesz również kliknąć przycisk Zwiastun, aby użyć wbudowanych szablonów do utworzenia zwiastuna z własnymi nagraniami wideo i zdjęciami.
 3. Po utworzeniu projektu dodaj klipy z wydarzeń na liście Biblioteki lub dodaj klipy wideo i zdjęcia z biblioteki aplikacji Zdjęcia. Możesz również zaimportować klipy wideo, zdjęcia i inne multimedia z innych źródeł:

Aby utworzyć film, przeciągnij klipy z przeglądarki aplikacji iMovie na linię czasową w projekcie. Możesz również przeciągnąć klipy na linię czasową z Findera oraz z biurka komputera Mac. 


Data publikacji: