Jeśli utwory są wyszarzone

Jeśli jesteś subskrybentem usługi Apple Music lub iTunes Match, możesz uzyskać dostęp do całej swojej biblioteki muzycznej na wszystkich urządzeniach. Jeśli po włączeniu funkcji Synchronizuj bibliotekę utwory są wyszarzone i nie można ich odtworzyć, wykonaj następujące czynności.

Jeśli wyszarzona jest cała muzyka lub jej większość

Funkcja Synchronizuj bibliotekę może być wyłączona lub funkcja nie może połączyć się z Internetem na jednym z Twoich urządzeń. Sprawdź następujące kwestie:

  • Jeśli biblioteka muzyczna jest przechowywana na komputerze, upewnij się, że funkcja Synchronizuj bibliotekę jest włączona. Następnie sprawdź, czy funkcja Synchronizuj bibliotekę jest włączona na wszystkich innych urządzeniach.
  • Upewnij się, że wszystkie urządzenia są połączone z Internetem.

Jeśli przesyłanie biblioteki muzycznej trwa bardzo długo

Jeśli większość muzyki została zaimportowana ze źródeł innych niż usługa Apple Music bądź gdy Twoja biblioteka muzyczna jest duża, przesłanie biblioteki muzycznej może zająć więcej czasu.

Upewnij się, że komputer jest autoryzowany, aby można było przesłać muzykę zakupioną wcześniej w sklepie iTunes Store. Następnie wykonaj poniższe czynności:

  1. Połącz komputer Mac lub PC z Internetem.
  2. Na komputerze Mac otwórz aplikację Muzyka. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
  3. Upewnij się, że funkcja Synchronizuj bibliotekę jest włączona.
  4. Nie zamykaj aplikacji Muzyka lub iTunes dla systemu Windows do momentu zakończenia przesyłania biblioteki muzycznej.

Jeśli nie można przesłać utworu w usłudze Apple Music lub iTunes Match

Jeśli obok utworu widoczna jest ikona , może to oznaczać, że utwór nie kwalifikuje się do przesłania. Dowiedz się, jaka jest przyczyna.

Jeśli utwórz nie jest dostępny w usłudze Apple Music

Niektóre utwory lub albumy mogą być wyszarzone, ponieważ obecnie nie są dostępne w usłudze Apple Music. Oto niektóre przyczyny:

  • Wykonawcy i dostawcy zawartości mogli opublikować z wyprzedzeniem niektóre, ale nie wszystkie utwory z albumu. Jeśli dodasz cały album do biblioteki, utwory staną się dostępne po ich opublikowaniu.
  • Wykonawcy i dostawcy zawartości mogli zmienić lub usunąć muzykę z katalogu usługi Apple Music. Przeszukaj usługę Apple Music, aby sprawdzić, czy utwór jest dostępny pod inną nazwą lub jako inny plik. W takim przypadku dodaj utwór do biblioteki, aby nie był już wyszarzony.
  • Utwór może nie być dostępny w Twoim kraju lub regionie i jest wyświetlany przy użyciu szarego tekstu podczas wyszukiwania w usłudze Apple Music.
  • Jeśli wyszarzony jest utwór dla dorosłych, być może włączono ograniczenia na urządzeniu. Możesz użyć funkcji Czas przed ekranem na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch lub funkcji Czas przed ekranem na komputerze Mac, aby wyłączyć ograniczenia. Możesz także dodać utwór w wersji czystej z usługi Apple Music do swojej biblioteki.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: