Porządkowanie wiadomości e-mail na komputerze Mac

Jak uzyskać kontrolę nad skrzynką odbiorczą i ułatwić sobie skupienie się na wiadomościach, które są dla Ciebie ważne.

Porządkowanie wiadomości według rozmowy

Rozmowa (lub wątek) zawiera początkową wiadomość i wszystkie odpowiedzi na nią. W przypadku porządkowania wiadomości według rozmowy każda z rozmów jest zwinięta. Oznacza to, że w skrzynce pocztowej są wyświetlane tylko ostatnie wiadomości w poszczególnych rozmowach. Gdy wybierzesz taką wiadomość, w obszarze podglądu zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości w rozmowie.

Menu Widok na pasku menu oferuje kilka opcji porządkowania wiadomości według rozmowy:

 • Uporządkuj wg rozmowy: włącz lub wyłącz widok rozmowy.
 • Wyróżnij rozmowy: wyróżnij rozmowy, aby ułatwić ich zauważenie w skrzynce pocztowej.
 • Rozwiń wszystkie rozmowy: pokaż wszystkie wiadomości ze wszystkich rozmów w skrzynce pocztowej. 
 • Zwiń wszystkie rozmowy: pokaż tylko najnowsze wiadomości ze wszystkich rozmów w skrzynce pocztowej.

Dowiedz się więcej o rozmowach, łącznie z tym, jak je wyciszać.

 


Przenoszenie wiadomości do skrzynek pocztowych

Przenoszenie wiadomości do skrzynek pocztowych to świetny sposób na porządkowanie wiadomości, które chcesz zachować.

Tworzenie nowej skrzynki pocztowej na wiadomości

 1. Wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Nowa skrzynka pocztowa na pasku menu. 
 2. Nadaj nazwę skrzynce pocztowej i wybierz jej lokalizację.
  • Wybierz lokalizację Na moim Macu, jeśli chcesz, aby skrzynka pocztowa była dostępna tylko na Twoim komputerze Mac. 
  • Wybierz inną lokalizację, na przykład IMAP lub iCloud, jeśli chcesz, aby skrzynka pocztowa była dostępna na wszystkich urządzeniach korzystających z tego samego konta. 

Przenoszenie wiadomości do skrzynki pocztowej

 • Przeciągnij wiadomość do skrzynki pocztowej utworzonej na pasku bocznym.
 • Możesz też zaznaczyć wiadomość, a następnie kliknąć przycisk przenoszenia  na pasku narzędzi, aby przenieść ją do sugerowanej skrzynki pocztowej. Sugerowana skrzynka pocztowa zmienia się w zależności od tego, gdzie zostały przeniesione podobne wiadomości, więc im więcej ich przeniesiesz, tym lepsze będą sugestie. Możesz także kliknąć strzałkę  obok przycisku przenoszenia, aby wybrać konkretną skrzynkę pocztową, lub skorzystać z reguł, aby automatycznie przenosić wiadomości do skrzynek pocztowych.


Anulowanie subskrypcji list dystrybucyjnych

Gdy aplikacja Mail widzi, że wiadomość została wysłana w ramach listy dystrybucyjnej, nad treścią wiadomości pojawia się baner z komunikatem „Wiadomość z listy dystrybucyjnej”. Aby usunąć się z listy dystrybucyjnej, kliknij na banerze opcję Anuluj subskrypcję. Dowiedz się więcej na temat funkcji anulowania subskrypcji

 


Blokowanie nadawców

Filtrowanie zablokowanej poczty to rodzaj filtrowania poczty niechcianej. Możesz korzystać z obu funkcji jednocześnie.

Gdy zablokujesz nadawcę, nadal będziesz otrzymywać od niego wiadomości, ale w aplikacji Mail zostanie wyświetlony symbol blokady  obok jego imienia i nazwiska na liście wiadomości. Obok nagłówka każdej wiadomości będzie również widoczny komunikat „Ta wiadomość pochodzi od zablokowanego nadawcy”. 

 1. Otwórz wiadomość od nadawcy, którego chcesz zablokować.
 2. Kliknij strzałkę obok imienia i nazwiska nadawcy w nagłówku wiadomości, a następnie wybierz z menu opcję Blokuj kontakt. Aby odblokować nadawcę, wybierz opcję Odblokuj kontakt.

Możesz zarządzać blokowaniem w preferencjach aplikacji Mail: wybierz kolejno opcje Mail > Preferencje, kliknij opcję Poczta niechciana, a następnie kliknij kartę Blokady.

 • Upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Włącz filtrowanie poczty z zablokowanych adresów”. Jeśli odznaczysz to pole wyboru, aplikacja Mail nadal będzie pamiętać zablokowanych nadawców, ale przestanie ich blokować.
 • Aby aplikacja Mail automatycznie przenosiła nowe zablokowane wiadomości do kosza, wybierz opcję „przenieś do Kosza”.
 • Aby usunąć zablokowanego nadawcę z listy, wybierz jego adres e-mail, a następnie kliknij przycisk usuwania (–) pod listą.
 • Aby zablokować jeden z kontaktów, kliknij przycisk dodawania (+), a następnie wybierz imię i nazwisko w celu zablokowania wszystkich adresów e-mail i numerów telefonów powiązanych z tą osobą w aplikacji Kontakty. Nadal można usuwać (–) poszczególne adresy e-mail i numery telefonów.

Lista zablokowanych kontaktów jest udostępniana aplikacjom Mail, Wiadomości, FaceTime i Telefon na wszystkich Twoich urządzeniach, które korzystają z usługi Kontakty iCloud i są zalogowane do usługi iCloud przy użyciu Twojego konta Apple ID.

 


Nadawanie statusu VIP

Gdy nadasz nadawcy status VIP, wszystkie pochodzące od niego wiadomości w Twojej skrzynce odbiorczej są również wyświetlane w skrzynce pocztowej VIP na pasku bocznym. Możesz mieć do 100 kontaktów VIP — są one dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach, które korzystają z usługi Kontakty iCloud i są zalogowane do usługi iCloud przy użyciu Twojego konta Apple ID. 

 1. Otwórz wiadomość od nadawcy.
 2. Przesuń wskaźnik na lewo od jego imienia i nazwiska w nagłówku wiadomości.
 3. Kliknij gwiazdkę obok imienia i nazwiska nadawcy.

 


Oznaczanie wiadomości flagami

Gdy oznaczysz wiadomość flagą, obok tej wiadomości w skrzynce odbiorczej i w jej nagłówku pojawi się ikona flagi .

 • Aby oznaczyć wiadomość flagą, wybierz wiadomość, a następnie wybierz flagę z menu Flaga na pasku narzędzi. 
 • Aby usunąć flagę, wybierz ponownie tę samą flagę lub wybierz opcję Wymaż flagę.

Aby zobaczyć tylko wiadomości oznaczone flagą:

 • Kliknij opcję Z flagą na pasku ulubionych, aby wyświetlić wszystkie wiadomości oznaczone flagą, lub kliknij strzałkę  znajdującą się obok niej i wybierz konkretną flagę.
 • Możesz też wybrać skrzynkę pocztową Z flagą na pasku bocznym. Jeśli użyto więcej niż jednego koloru flagi, skrzynka Z flagą zawiera skrzynki pocztowe dla poszczególnych kolorów. Aby je wyświetlić, kliknij trójkąt rozwijania  obok skrzynki pocztowej.

Dowiedz się więcej o flagach, łącznie z tym, jak zmieniać ich nazwy. Możesz na przykład zmienić nazwę „Czerwony” na „Pilne”. 

 


Data publikacji: