Korzystanie z funkcji Czas przed ekranem na komputerze Mac

Funkcja Czas przed ekranem pozwala monitorować użycie, zaplanować czas bez urządzenia i ustawić limity na wszystkich urządzeniach.

MacBook Pro z otwartym oknem funkcji Czas przed ekranem w Preferencjach systemowych

Funkcja Czas przed ekranem informuje o tym, jak długo używacie wraz z dziećmi aplikacji, witryn i innej zawartości. Ułatwia podejmowanie decyzji o sposobie używania urządzeń, a w razie potrzeby pozwala także ustawiać limity.


Włączanie funkcji Czas przed ekranem

Wykonaj poniższe czynności w systemie macOS Catalina lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Czas przed ekranem. 
 2. Kliknij pozycję Opcje w lewym dolnym rogu.
 3. Kliknij opcję Włącz.
 4. Aby wyświetlić informacje dotyczące użycia dla wszystkich urządzeń zalogowanych do usługi iCloud za pomocą Twojego konta Apple ID, wybierz na każdym komputerze Mac opcję Na wszystkich urządzeniach. Na każdym telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i włącz to samo ustawienie.

Jeśli używasz Chmury rodzinnej do zarządzania kontami dzieci, możesz włączyć funkcję Czas przed ekranem bezpośrednio na poszczególnych urządzeniach dzieci. Możesz to też zrobić na komputerze Mac — w tym celu wykonaj następujące czynności*:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna.
 2. Kliknij opcję Czas przed ekranem na pasku bocznym, a następnie wybierz imię swojego dziecka na liście po prawej stronie.
 3. Kliknij przycisk Otwórz Czas przed ekranem, aby powrócić do preferencji Czasu przed ekranem.
 4. Wybierz imię swojego dziecka z menu w lewym górnym rogu.
 5. Kliknij pozycję Opcje w lewym dolnym rogu.
 6. Kliknij opcję Włącz.

Zanim zdecydujesz, czy wybrać opcję Użyj kodu funkcji Czas przed ekranem, dowiedz się więcej o kodach funkcji Czas przed ekranem.


Używanie kodu funkcji Czas przed ekranem

Po ustawieniu kodu tylko Ty możesz zmieniać ustawienia funkcji Czas przed ekranem oraz zezwalać na więcej czasu, gdy zostają osiągnięte limity aplikacji. Jeśli jesteś rodzicem, użyj tej funkcji, aby skonfigurować dla dziecka ograniczenia dotyczące treści, komunikacji i prywatności, które można wymuszać.

Jeśli używasz Chmury rodzinnej do zarządzania kontem dziecka, wykonaj poniższe czynności*:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Wybierz imię swojego dziecka z menu w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij pozycję Opcje w lewym dolnym rogu.
 4. Wybierz opcję Użyj kodu Czasu przed ekranem, a następnie po wyświetleniu monitu wprowadź kod.
 5. Jeśli korzystasz z najnowszej wersji systemu macOS, możesz wprowadzić swój identyfikator Apple ID, aby umożliwić odzyskanie kodu funkcji Czas przed ekranem na wypadek, gdy go zapomnisz.

Jeśli nie używasz Chmury rodzinnej do zarządzania kontem dziecka, wykonaj poniższe kroki:

 1. Upewnij się, że korzystasz z tego samego komputera Mac, który jest używany przez dziecko, i że jesteś zalogowany(-a) do konta standardowego używanego przez dziecko. Jeśli nie masz pewności, co zrobić, po prostu kontynuuj wykonywanie poniższych czynności. Funkcja Czas przed ekranem Ci pomoże.
 2. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Czas przed ekranem. 
 3. Skonfiguruj Czas bez urządzenia, Limity aplikacji, Limity komunikacji oraz Treści i prywatność ze wszystkimi ograniczeniami, które chcesz stosować względem dziecka.
 4. Kliknij pozycję Opcje w lewym dolnym rogu.
 5. Wybierz opcję Użyj kodu Czasu przed ekranem, a następnie po wyświetleniu monitu wprowadź kod.
 6. Jeśli korzystasz z najnowszej wersji systemu macOS, iOS lub iPadOS, możesz wprowadzić swój identyfikator Apple ID, aby umożliwić odzyskanie kodu funkcji Czas przed ekranem na wypadek, gdy go zapomnisz.

Jeśli ustawiasz kod po zalogowaniu się do konta administratora, zostanie wyświetlony alert z wyjaśnieniem, że należy to zrobić z konta standardowego. Jeśli nie masz skonfigurowanego konta standardowego dla swojego dziecka, możesz je skonfigurować i zalogować się do tego konta lub wybrać jedną z poniższych opcji:

 • Użytkownik może administrować komputerem. W przypadku wybrania tej opcji kod ma wpływ na bieżącego użytkownika, nawet jeśli jest on także administratorem tego komputera Mac. Ta opcja nie jest zalecana, ponieważ administratorzy mają uprawnienia w systemie macOS pozwalające im na obejście ograniczeń, które można wyłączać za pomocą kodu.
 • Użytkownik nie może administrować komputerem. W przypadku wybrania tej opcji zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła Twojego konta w celu zmodyfikowania konfiguracji. Następnie otrzymasz instrukcje dotyczące czynności, które należy wykonać, aby utworzyć nowe konto administratora — do użytku dla rodzica. Konto administratora, do którego jesteś obecnie zalogowany(-a), zostanie przekształcone w konto standardowe — do użytku dla dziecka.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli zapomnisz kodu funkcji Czas przed ekranem.


Śledzenie użycia

Aby sprawdzić, ile czasu przeznaczasz na korzystanie z aplikacji i witryn internetowych, użyj funkcji Użycie aplikacji, PowiadomieniaAktywacje ekranu na pasku bocznym funkcji Czas przed ekranem.

Preferencje Czasu przed ekranem: użycie aplikacji

Każda funkcja oferuje kilka widoków:

 • Aby sprawdzić użycie tylko dla jednego z urządzeń, wybierz to urządzenie w menu u dołu okna.
 • Aby przełączyć dni, kliknij w obrębie wykresu tygodniowego lub użyj przycisków strzałek nad tym wykresem. Aby sprawdzić całkowite użycie według tygodnia, w tym różnicę użycia względem ostatniego tygodnia, wybierz opcję Ten tydzień w menu daty u góry okna.
 • Aby sprawdzić użycie na koncie dziecka, wybierz imię dziecka z menu w lewym górnym rogu.
    

Ikona funkcji Użycie aplikacji
Użycie aplikacji

Sprawdź czas spędzony na używaniu każdej aplikacji. Kliknij opcję Kategorie, aby wyświetlić użycie według kategorii, takich jak sieci społecznościowe, produktywność lub rozrywka. Aby sprawdzić kategorię aplikacji, kliknij ikonę informacji  wyświetlaną po zatrzymaniu wskaźnika nad aplikacją na liście. Możesz też kliknąć ikonę limitu aplikacji , aby szybko utworzyć nowy limit aplikacji dla danej aplikacji lub kategorii.
  

Ikona funkcji Powiadomienia
Powiadomienia

Sprawdź liczbę powiadomień otrzymanych z każdej aplikacji. Pamiętaj, że możesz użyć menu urządzeń na dole okna, aby oddzielić powiadomienia otrzymane na komputerze Mac od powiadomień odebranych na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
  

Ikona funkcji Aktywacje ekranu
Aktywacje ekranu

Sprawdź liczbę aktywacji ekranu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch oraz która aplikacja została sprawdzona jako pierwsza po aktywowaniu urządzenia.


Ustawianie limitów użycia

Użyj funkcji Czas bez urządzenia, Limity aplikacji, Limity komunikacji, Zawsze dozwolone oraz Treści i prywatność na pasku bocznym funkcji Czas przed ekranem, aby zaplanować czas bez urządzenia i ustawić limity dla aplikacji oraz witryn internetowych. Limity są stosowane do tego komputera Mac oraz do wszystkich innych urządzeń, na których jest używana funkcja Czas przed ekranem i które mają włączoną opcję Na wszystkich urządzeniach.

Aby ustawić limity konta dziecka, wybierz imię dziecka z menu w lewym górnym rogu, a następnie skonfiguruj poszczególne funkcje*. Możesz też to zrobić na poszczególnych urządzeniach dzieci.

Ikona funkcji Czas bez urządzenia
Czas bez urządzenia

Zaplanuj okresy, podczas których możesz korzystać tylko z aplikacji przez Ciebie dozwolonych. Powiadomienie o czasie bez urządzenia jest wyświetlane 5 minut przed rozpoczęciem czasu bez urządzenia. Po rozpoczęciu czasu bez urządzenia aplikacja wyświetla komunikat z informacją, że został przez Ciebie osiągnięty limit dla tej aplikacji. 

 • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć aplikację i dotrzymać ustawionego limitu. Możesz też kliknąć opcję Ignoruj limit, a następnie wybrać opcję Jeszcze minuta, Przypomnij za 15 minut lub Ignoruj limit dzisiaj. 
 • Jeśli został ustawiony kod Czasu przed ekranem, czas bez urządzenia uwzględnia dodatkowe ustawienie: Blokuj w czasie bez urządzenia. Gdy to ustawienie jest wybrane i w momencie rozpoczęcia czasu bez urządzenia klikniesz opcję Poproś o więcej czasu, wprowadzenie kodu pozwoli Ci zatwierdzić korzystanie z aplikacji przez 15 minut, godzinę lub cały dzień. Użytkownik konta dzieci może kliknąć raz opcję Jeszcze minuta lub kliknąć opcję Poproś o więcej czasu, aby wysłać prośbę na konto rodzica o zatwierdzenie.

Ikona funkcji Limity aplikacji
Limity aplikacji

Ustaw czas, przez jaki będzie można korzystać z aplikacji. Możesz ustawić limity dla określonych aplikacji bądź dla całych kategorii aplikacji.

Preferencje funkcji Czas przed ekranem: Limity aplikacji

Powiadomienie o limicie dla aplikacji jest wyświetlane 5 minut przed osiągnięciem limitu. Po osiągnięciu limitu aplikacja wyświetla okno z informacją o przekroczeniu limitu. 

 • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć aplikację i dotrzymać ustawionego limitu. Możesz też kliknąć opcję Ignoruj limit, a następnie wybrać opcję Jeszcze minuta, Przypomnij za 15 minut lub Ignoruj limit dzisiaj. 
 • Jeśli został ustawiony kod Czasu przed ekranem, funkcja Limity aplikacji uwzględnia dodatkowe ustawienie: Blokuj po osiągnięciu limitu. Gdy to ustawienie jest wybrane i w momencie osiągnięcia limitu klikniesz opcję Poproś o więcej czasu, wprowadzenie kodu pozwoli Ci zatwierdzić korzystanie z aplikacji przez 15 minut, godzinę lub cały dzień. Użytkownik konta dzieci może kliknąć raz opcję Jeszcze minuta lub kliknąć opcję Poproś o więcej czasu, aby wysłać prośbę na konto rodzica o zatwierdzenie.

Ikona funkcji Komunikacja
Limity komunikacji

Kontroluj, z kim dziecko może się komunikować — w ciągu dnia i w czasie bez urządzenia. Te limity mają zastosowanie do kontaktów w aplikacjach Telefon, FaceTime i Wiadomości oraz kontaktów w iCloud. Komunikacja ze znanymi numerami ratunkowymi określonymi przez operatora sieci komórkowej jest zawsze dozwolona.Aby używać tej funkcji, musisz mieć włączone kontakty w preferencjach usługi iCloud.

Preferencje funkcji Czas przed ekranem: Komunikacja

Ikona funkcji Zawsze dozwolone
Zawsze dozwolone

Zezwól na użycie niektórych aplikacji nawet w czasie bez urządzenia lub w przypadku ustawienia limitu aplikacji na Wszystkie aplikacje i kategorie. Aplikacje Telefon, Wiadomości, FaceTime i Mapy są zawsze dozwolone domyślnie, możesz jednak zmienić to ustawienie.

Ikona funkcji Treści i prywatność
Treści i prywatność

Ogranicz treści, zakupy i pobrania lub skonfiguruj ustawienia prywatności. Jeśli spróbujesz użyć jednej z ograniczonych rzeczy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, dlaczego nie możesz tego zrobić. Jeśli na przykład spróbujesz odwiedzić zablokowaną witrynę internetową, komunikat poinformuje, że ta witryna została zablokowana przez filtr zawartości. Jeśli używasz kodu Czasu przed ekranem, komunikat zawiera opcję Dodaj witrynę. Możesz kliknąć tę opcję i wpisać kod, aby zezwolić na tę witrynę. Użytkownik konta dzieci może wysłać prośbę o zatwierdzenie na konto rodzica.


Zatwierdzanie próśb w funkcji Czas przed ekranem

Ikona funkcji Prośby
Prośby

Na pasku bocznym funkcji Czas przed ekranem jest wyświetlana opcja Prośby, gdy masz prośby od użytkownika konta dziecka, na które nie zostały jeszcze udzielone odpowiedzi. Na tym ekranie możesz zarządzać wszystkimi prośbami od dzieci. Zatwierdź prośbę o 15 minut, godzinę lub cały dzień albo kliknij opcję Nie zatwierdzaj.

Preferencje funkcji Czas przed ekranem: Prośby

Prośby o zatwierdzenie są także dostarczane jako powiadomienia i możesz je zatwierdzać z poziomu powiadomienia:

Prośba funkcji Czas przed ekranem na biurku systemu macOS


Więcej informacji

* Jeśli za pomocą telefonu iPhone skonfigurowano zegarek Apple Watch dla członka rodziny, do skonfigurowania lub dostosowania funkcji Czas przed ekranem dla tego zegarka wymagane jest urządzenie z systemem iOS 14 lub iPadOS 14.

Data publikacji: