Jeśli nie możesz odbierać wiadomości e-mail na komputerze Mac

Sprawdź komunikaty o stanie, aby uzyskać więcej informacji na temat problemu oraz jak go naprawić.

Jeśli komputer Mac jest połączony z Internetem, ale nagle przestaje odbierać wiadomości e-mail, spróbuj ponownie później, a w razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail w celu rozwiązania problemu. Jeśli korzystasz z usługi Apple iCloud Mail, dowiedz się, jak rozwiązać problemy związane z tą usługą.

Sprawdź komunikaty o stanie

Obok skrzynki odbiorczej konta może zostać wyświetlona ikona stanu, na przykład błyskawica lub symbol ostrzegawczy na pasku bocznym aplikacji Mail lub w prawym górnym rogu okna aplikacji. Kliknij ją, aby dowiedzieć się więcej.

  • Jeśli stan to Brak połączenia z Internetem, upewnij się, że komputer Mac ma połączenie z Internetem i spróbuj ponownie.
  • Jeśli stan to Błąd logowania, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail, aby sprawdzić, czy konto zostało poprawnie skonfigurowane na komputerze Mac.
  • Jeśli aplikacja Mail prosi o hasło, ale wprowadzenie go nie rozwiązuje problemu, dowiedz się, dlaczego dostawca poczty e-mail odrzuca Twoje hasło.
  • Jeśli usługa jest tymczasowo niedostępna, odpowiedni komunikat może być widoczny w witrynie internetowej dostawcy poczty e-mail. Przykładowo strona Apple Stan systemu pokazuje stan usługi iCloud Mail. Istnieją również strony pokazujące stan innych usług poczty e-mail, takich jak Gmail i Outlook. Krótkie przerwy w działaniu usługi mogą nie być uwzględnione na stronie ze stanem usług, poczekaj więc kilka godzin i spróbuj ponownie.

Sprawdź działanie za pomocą poczty w witrynie internetowej

Wielu dostawców usługi poczty e-mail oferuje pocztę w witrynie internetowej, dzięki której można korzystać ze skrzynki pocztowej w przeglądarce (np. Safari) zamiast w aplikacji poczty e-mail (Mail). Przykładowo jeśli korzystasz z konta usługi iCloud Mail, możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pomocą witryny iCloud.com.

Poczta w witrynie internetowej to dobry sposób na sprawdzenie ważności konta i zalogowanie się na nie z poziomu przeglądarki internetowej, ale nie oznacza to, że konto w aplikacji poczty e-mail zostało skonfigurowane poprawnie. Poproś dostawcę usługi poczty e-mail o pomoc w weryfikacji ustawień poczty e-mail i sprawdzenie innych kwestii mających wpływ na wysyłanie i odbieranie poczty e-mail.

Data publikacji: