Dostęp do Shazamów na wszystkich swoich urządzeniach lub online

Aby uzyskać dostęp do wszystkich swoich poprzednich Shazamów, utwórz konto Shazam.

Poprzednie Shazamy znajdują się w Bibliotece Shazam na urządzeniu, z którego korzystano do rozpoznania utworów. Po utworzeniu konta Shazam możesz wyświetlać swoje Shazamy na stronie www.shazam.com/myshazam oraz na innych urządzeniach, takich jak iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch oraz urządzeniach z systemem Android lub Wear OS.

Tworzenie konta Shazam

 1. W aplikacji Shazam na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub na urządzeniu z systemem Android przesuń palcem do Biblioteki, a następnie stuknij przycisk Ustawienia  w górnej części ekranu.
 2. Stuknij opcję Zarejestruj się, aby utworzyć konto Shazam. Opcja Zaloguj się pojawia się, jeśli masz już konto. Stuknij ją, aby się zalogować. U użytkowników, którzy są już zalogowani, ta opcja się nie wyświetli. 
 3. Możesz zalogować się za pomocą dowolnego konta e-mail lub konta na Facebooku. Wystarczy wpisać swój adres e-mail lub postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi logowania się za pomocą Facebooka widocznymi na ekranie.
 4. Po wprowadzeniu adresu e-mail, sprawdź swoją skrzynkę, korzystając z tego samego urządzenia, i stuknij opcję Potwierdzam we wiadomości e-mail. W przypadku wystąpienia problemów z wiadomością e-mail stuknij opcję Wyślij ponownie w aplikacji Shazam lub zacznij od początku.

Po stworzeniu konta lub zalogowaniu się adres e-mail wykorzystany do zalogowania się będzie widoczny w dolnej części strony Ustawienia. Aby uzyskać dostęp do swoich poprzednich Shazamów w dowolnym miejscu, zaloguj się na to samo konto na stronie www.shazam.com/myshazam na komputerze Mac lub PC lub zaloguj się do aplikacji Shazam na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, zegarku Apple Watch lub na urządzeniach z systemem Android lub Wear OS.


Tworzenie kopii danych Shazam

 1. Otwórz stronę shazam.com/privacy.
 2. Jeśli konto zostało utworzone za pomocą Facebooka, kliknij opcję Kontynuuj przez Facebook, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
 3. Jeśli konto zostało utworzone przez adres e-mail, kliknij opcję Kontynuuj przez e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie sprawdź swoją skrzynkę:
  • Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, korzystając z tego samego urządzenia, aby znaleźć wiadomość e-mail z potwierdzeniem od aplikacji Shazam.
  • Otwórz wiadomość e-mail, a następnie stuknij opcję Potwierdzam.
 4. Wprowadź adres e-mail, na który chcesz otrzymać informacje, i kliknij opcję Wyślij moje dane.


Usuwanie poprzednich Shazamów lub konta

Jeśli chcesz usunąć poprzedniego Shazama, stuknij przycisk Więcej  obok wybranego Shazama w Bibliotece, a następnie stuknij opcję „Usuń z Biblioteki Shazam”.

Możesz również całkowicie usunąć swoje konto.

 1. W aplikacji Shazam na telefonie iPhone, iPadzie lub urządzeniu z systemem Android przesuń palcem do Biblioteki, a następnie kliknij przycisk Ustawienia  w górnej części ekranu. 
 2. Przewiń do dołu ekranu Ustawienia, a następnie stuknij opcję Wyloguj się. 
 3. Jeśli korzystasz z aplikacji Shazam na innych urządzeniach, wyloguj się z nich.
 4. Otwórz stronę shazam.com/privacy.
 5. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij lub stuknij opcję Usuń konto.
 6. Jeśli konto zostało utworzone za pomocą Facebooka, kliknij opcję Kontynuuj przez Facebook, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
 7. Jeśli konto zostało utworzone przez adres e-mail, kliknij opcję Kontynuuj przez e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie sprawdź swoją skrzynkę:
  • Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, korzystając z tego samego urządzenia, aby znaleźć wiadomość e-mail z potwierdzeniem od aplikacji Shazam.
  • Otwórz wiadomość e-mail, a następnie stuknij opcję Potwierdzam. 
 8. Przewiń do dołu strony Usuń konto, a następnie kliknij opcję Usuń konto. Wszystkie dane osobiste z połączonych serwisów zostaną usunięte w ciągu 30 dni.


Data publikacji: