Dostęp do Shazamów na wszystkich urządzeniach lub online

Gdy zachowasz Shazamy, nie stracisz ich, jeśli coś stanie się z Twoim urządzeniem. 

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch możesz zachowywać Shazamy w usłudze iCloud i mieć do nich dostęp na innych urządzeniach Apple. W systemie Android możesz utworzyć konto Shazam, aby zachowywać Shazamy i mieć do nich dostęp na urządzeniach z systemem Android. 

Jeśli masz wiele kont, możesz złączyć Shazamy w jedno konto.

Zachowywanie Shazamów w usłudze iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Kiedy po raz pierwszy instalujesz aplikację Shazam na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, Shazamy są automatycznie uwzględniane w backupach tworzonych w usłudze iCloud. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) na konto Apple ID i masz włączoną usługę iCloud dla aplikacji Shazam na urządzeniu.

Po utworzeniu backupów Shazamów w usłudze iCloud masz dostęp do Shazamów na wszystkich urządzeniach oraz w witrynie www.shazam.com/myshazam, gdy logujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID. 

Aby usunąć Shazama, przesuń palcem w górę do sekcji Moja muzyka na ekranie głównym aplikacji Shazam, stuknij przycisk Więcej  obok tego Shazama, a następnie stuknij polecenie Usuń z Moja muzyka.

Uaktualnianie konta na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Jeśli konto Shazam zostało już utworzone za pomocą adresu e-mail lub Facebooka we wcześniejszej wersji aplikacji Shazam, należy je zaktualizować.

 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) na konto Apple ID i masz włączoną usługę iCloud dla aplikacji Shazam na urządzeniu.
 2. Po wyświetleniu monitu w aplikacji Shazam stuknij opcję Używaj iCloud.

Jeśli została stuknięta opcja Nie teraz, możesz w dowolnym momencie utworzyć backup Shazamów w usłudze iCloud. W aplikacji Shazam stuknij przycisk Ustawienia  na ekranie Moja muzyka, stuknij opcję Synchronizacja iCloud, a następnie stuknij polecenie Używaj iCloud. 

Jeśli nie zdecydujesz się na zachowywanie Shazamów w usłudze iCloud, nadal są one zachowywane na urządzeniu. W dowolnym momencie możesz utworzyć backup Shazamów, pod warunkiem, że urządzenie nie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych.


Zachowywanie Shazamów na urządzeniach z systemem Android

Aby zachowywać Shazamy, możesz zalogować się za pomocą adresu e‑mail lub konta Google.

 1. Wprowadź adres e‑mail lub postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi Google widocznymi na ekranie.
 2. Po wprowadzeniu adresu e‑mail sprawdź swoją skrzynkę, korzystając z tego samego urządzenia, i stuknij opcję Potwierdzam w wiadomości e‑mail. W przypadku wystąpienia problemów z wiadomością e-mail stuknij opcję Wyślij ponownie w aplikacji Shazam lub zacznij od początku.

Aby uzyskać dostęp do swoich poprzednich Shazamów w dowolnym miejscu, zaloguj się na to samo konto w witrynie www.shazam.com/myshazam na komputerze Mac lub PC albo w aplikacji Shazam na innym urządzeniu z systemem Android. Po zalogowaniu adres e‑mail użyty do zalogowania się będzie widoczny w dolnej części strony Ustawienia.

Aby usunąć Shazama, przesuń palcem w górę do Biblioteki na ekranie głównym aplikacji Shazam, stuknij przycisk Więcej  obok tego Shazama, a następnie stuknij polecenie Usuń z Biblioteki Shazam.

Usuwanie konta Shazam na urządzeniach z systemem Android

 1. W aplikacji Shazam, przesuń palcem do Biblioteki, a następnie stuknij przycisk Ustawienia .
 2. Przewiń do dołu ekranu Ustawienia, a następnie stuknij opcję Wyloguj się. 
 3. Jeśli korzystasz z aplikacji Shazam na innych urządzeniach, wyloguj się z nich.
 4. Otwórz stronę shazam.com/privacy.
 5. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij lub stuknij opcję Usuń konto.
 6. Zaloguj się za pomocą konta, które chcesz usunąć.
 7. Przewiń do dołu strony Usuń konto, a następnie kliknij opcję Usuń konto. Wszystkie dane osobiste z połączonych serwisów zostaną usunięte w ciągu 30 dni.


Łączenie Shazamów z innych kont Shazam

Jeśli masz inne konta Shazam, możesz złączyć Shazamy zachowane na tych kontach Shazam z nowym kontem. 

Łączenie Shazamów na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. W aplikacji Shazam na urządzeniu, na którym jesteś zalogowany(-a) przy użyciu swojego konta Apple ID, stuknij przycisk Ustawienia  na ekranie Moja muzyka.
 2. Stuknij opcję Importuj Shazamy, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi importowania Shazamów z drugiego konta. Zostaną one dodane do biblioteki Shazam i będą uwzględniane w backupach tworzonych w usłudze iCloud. 
 3. Powtórz te czynności dla wszystkich posiadanych kont Shazam.

Łączenie Shazamów na urządzeniach z systemem Android

 1. W aplikacji Shazam stuknij przycisk Ustawienia  w Bibliotece.
 2. Zaloguj się na konto, z którego chcesz zaimportować Shazamy. 
 3. Gdy Shazamy z tego konta zostaną załadowane na urządzenie, stuknij polecenie Wyloguj, a następnie wybierz, czy chcesz zachować Shazamy na urządzeniu.
 4. Zaloguj się na konto, na którym chcesz zachować wszystkie Shazamy.
 5. Powtórz te czynności dla wszystkich posiadanych kont Shazam.

Tworzenie kopii danych Shazam

 1. Otwórz stronę shazam.com/privacy.
 2. Kliknij lub stuknij opcję Pobierz dane.
 3. Zaloguj się na konto, którego kopię danych chcesz utworzyć, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 4. Wprowadź adres e‑mail, na który chcesz otrzymać informacje, i kliknij opcję Wyślij moje dane. Dane otrzymasz w wiadomości e-mail w ciągu 30 dni.


Data publikacji: