Jak skanować dokumenty w aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz skanować dokumenty i dodawać podpisy lub odręcznie podpisywać dokumenty.

Skanowanie dokumentu

  1. Otwórz notatkę lub utwórz nową notatkę.
  2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Skanuj dokumenty.
  3. Umieść dokument w polu widzenia aparatu urządzenia.
  4. Jeśli urządzenie jest w trybie automatycznym, dokument zostanie zeskanowany automatycznie. Aby ręcznie zeskanować dokument, stuknij ikonę  lub jeden z przycisków głośności.
  5. Przeciągnij narożniki, aby dopasować skan do rozmiaru strony, a następnie stuknij opcję Pozostaw skan.
  6. Możesz dodać kolejne skany do dokumentu lub stuknąć opcję Zachowaj, jeśli to już koniec.

Dowiedz się, jak używać kamery Continuity do skanowania notatek z telefonu iPhone lub iPada i wyświetlania ich na komputerze Mac.

 

Podpisywanie dokumentów

  1. Stuknij dokument w notatce.
  2. Stuknij ikonę i opcję Oznaczenia.
  3. Aby dodać podpis, stuknij ikonę , a następnie stuknij Podpis . Aby ręcznie podpisać dokument, wybierz narzędzie do użycia, a następnie złóż podpis przy użyciu palca lub Apple Pencil i zgodnego iPada.
  4. Stuknij opcję Gotowe.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

Data publikacji: