Jak skanować dokumenty na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby skanować dokumenty i dodawać podpisy, możesz użyć aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak zeskanować dokument w aplikacji Notatki

Skanowanie dokumentu

  1. Otwórz aplikację Notatki i wybierz notatkę lub utwórz nową.
  2. Stuknij przycisk aparatu  Stuknij przycisk aparatu, aby rozpocząć skanowanie dokumentu w Notatkach, a następnie stuknij opcję Skanuj dokumenty ikona skanowania.
  3. Umieść dokument w polu widzenia aparatu.
  4. Jeśli urządzenie jest w trybie automatycznym, dokument zostanie zeskanowany automatycznie. Jeśli chcesz zrobić skan ręcznie, stuknij przycisk Migawka stuknij przycisk Migawka, aby zacząć skanować lub jeden z przycisków głośności. Następnie przeciągnij narożniki, aby dopasować skan do rozmiaru strony, i stuknij opcję Pozostaw skan.
  5. Stuknij Zapisz lub dodaj kolejne skany do dokumentu.

Dowiedz się, jak używać kamery Continuity do skanowania notatek z telefonu iPhone lub iPada i wyświetlania ich na komputerze Mac.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak podpisać dokument w aplikacji Notatki

 

Podpisywanie dokumentów

  1. Otwórz aplikację Notatki i stuknij dokument w notatce.
  2. Stuknij przycisk Udostępnij przycisk Udostępnij i wybierz opcję Oznaczenia ikona Oznaczenia.
  3. Stuknij kolejno przycisk Dodaj przycisk Dodaj i Podpis ikona podpisu, a następnie dodaj zapisany podpis lub utwórz nowy podpis. Możesz dostosować rozmiar pola podpisu i umieścić je w dowolnym miejscu w dokumencie.
  4. Stuknij opcję Gotowe.

Aby ręcznie podpisać dokument, wykonaj kroki 1 i 2, a następnie wybierz narzędzie, którego chcesz użyć, i złóż podpis przy użyciu palca lub Apple Pencil i zgodnego iPada.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

Data publikacji: