Jak skanować dokumenty na iPhonie lub iPadzie

Aby skanować dokumenty i dodawać podpisy, możesz użyć aplikacji Notatki na iPhonie lub iPadzie.

Użytkownik skanuje umowę na lekcje muzyki w aplikacji Notatki na iPhonie. 

Skanowanie dokumentu

  1. Otwórz aplikację Notatki i wybierz notatkę lub utwórz nową.
  2. Stuknij przycisk aparatu Stuknij przycisk aparatu, aby rozpocząć skanowanie dokumentu w Notatkach, a następnie stuknij opcję Skanuj dokumenty ikona Skanuj dokument.
  3. Umieść dokument w polu widzenia aparatu.
  4. Jeśli urządzenie jest w trybie automatycznym, dokument zostanie zeskanowany automatycznie. Jeśli chcesz zrobić skan ręcznie, stuknij przycisk Migawka stuknij przycisk Migawka, aby zacząć skanować lub jeden z przycisków głośności. Następnie przeciągnij narożniki, aby dopasować skan do rozmiaru strony, i stuknij opcję Pozostaw skan.
  5. Stuknij opcję Zachowaj lub dodaj kolejne skany do dokumentu.

Dowiedz się, jak używać kamery Continuity do skanowania notatek z iPhone’a lub iPada i wyświetlania ich na Macu.

W aplikacji Notatki na iPhonie możesz użyć funkcji Oznaczenia do podpisania zeskanowanego dokumentu. 

 

Podpisywanie dokumentów

  1. Otwórz aplikację Notatki i stuknij dokument w notatce.
  2. Stuknij przycisk Udostępnij przycisk Udostępnij i wybierz opcję Oznaczenia ikona Oznaczenia.
  3. Stuknij przycisk Dodaj przycisk Dodaj, następnie ikonę Podpis ikona Podpis i dodaj zachowany podpis lub utwórz nowy podpis. Możesz dostosować rozmiar pola podpisu i umieścić je w dowolnym miejscu w dokumencie.
  4. Stuknij opcję Gotowe.

Aby ręcznie podpisać dokument, wykonaj kroki 1 i 2, a następnie wybierz narzędzie, którego chcesz użyć, i złóż podpis przy użyciu palca lub Apple Pencil i zgodnego iPada.

Więcej możliwości z aplikacją Notatki

Data publikacji: