Używanie kompasu na zegarku Apple Watch Series 5

Aplikacja Kompas wyświetla kierunek, w którym zegarek Apple Watch jest skierowany, oraz bieżące położenie i wysokość nad poziomem morza.

Aplikacja Kompas jest dostępna wyłącznie na zegarkach Apple Watch Series 5. Działa nawet w przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową.

Obecność magnesów może wpływać na dokładność odczytów czujników kompasu. Skórzana opaska magnetyczna, bransoleta mediolańska i starsze opaski sportowe firmy Apple zawierają magnesy lub materiały magnetyczne, które mogą zakłócać działanie kompasu w zegarku Apple Watch. Problem nie dotyczy opasek sportowych wprowadzonych we wrześniu 2019 r. ani żadnej wersji paska sportowego.

Używanie kompasu na zegarku Apple Watch

Otwórz aplikację Kompas na zegarku Apple Watch. Aplikacja wyświetla kierunek, w którym tarcza zegarka jest skierowana, oraz położenie geograficzne w lewym górnym rogu.

Domyślnie kompas wskazuje północ magnetyczną. Aby zaczął wskazywać północ geograficzną, otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch, stuknij opcję Kompas, a następnie włącz opcję Północ geograficzna.

Kompas działa w różnym położeniu. Aby uzyskać jak najdokładniejszy odczyt, trzymaj zegarek płasko w celu wyrównania z krzyżykiem na środku kompasu. Gdy przemieszczasz się, czerwony obszar w kształcie stożka rozchodzący się wokół igły kompasu wskazuje dokładność kursu.  Im węższy ten obszar, tym dokładniejszy kurs.

Obracaj pokrętłem Digital Crown, aby sprawdzić wysokość nad poziomem morza, kąt nachylenia terenu i współrzędne.

Aby szybko sprawdzić kierunek, w którym się poruszasz, oraz mieć łatwy dostęp do aplikacji Kompas, dodaj komplikację Kompas do tarczy zegarka.

Ustawianie kierunku

Aby ustawić kierunek, mocno naciśnij tarczę zegarka, a następnie za pomocą pokrętła Digital Crown wprowadź zmiany.

Zezwalanie aplikacji Kompas na dostęp do Twojego położenia

Jeśli otwierasz aplikację Kompas po raz pierwszy, pojawia się monit o zezwolenie na dostęp do Twojego położenia. Stuknij opcję Gdy używam aplikacji, aby udzielić pozwolenia.

Jeśli aplikacja Kompas nie widzi Twojego położenia, sprawdź jej ustawienia:

  1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch.
  2. Stuknij kolejno opcje Prywatność > Usługi lokalizacji > Kompas.
  3. Stuknij opcję Gdy używam aplikacji.
Data publikacji: