Informacje o oryginalnych wyświetlaczach telefonów iPhone

Wyświetlacze telefonów iPhone zaprojektowano, przetestowano i wyprodukowano zgodnie ze standardami jakości i wydajności firmy Apple. Obejmuje to intuicyjną w obsłudze i responsywną funkcję Multi-Touch, dużą jasność, wierne odwzorowanie barw, balans bieli i wydajność w przypadku funkcji typu True Tone, Night Shift i Haptic Touch.

Jak ważne jest serwisowanie urządzenia przez przeszkolonych techników z użyciem oryginalnych wyświetlaczy Apple

Jeśli zajdzie potrzeba wymiany wyświetlacza iPhone’a, bardzo ważne jest, aby naprawę przeprowadzali przeszkoleni technicy korzystający z oryginalnych wyświetlaczy firmy Apple.

W przypadku większości klientów najbezpieczniejszym i najbardziej niezawodnym sposobem naprawy jest wizyta w profesjonalnym serwisie, w którym pracują certyfikowani technicy używający oryginalnych części Apple. Do tych dostawców należą Apple i Autoryzowane Serwisy Apple oraz Niezależni dostawcy usług naprawczych, którzy mają dostęp do oryginalnych części Apple*. Naprawy wykonywane przez osoby nieprzeszkolone przy użyciu nieoryginalnych części mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo urządzenia lub funkcjonalność wyświetlacza. Wyświetlacze firmy Apple zaprojektowano pod kątem precyzyjnego dopasowania do konstrukcji urządzenia. Ponadto po naprawach, w ramach których nie zostaną poprawnie wymienione wkręty lub osłony, mogą pozostać luźne części mogące uszkodzić baterię, prowadzić do przegrzewania się urządzenia lub powodować obrażenia.

W zależności od lokalizacji możesz wymienić wyświetlacz iPhone’a — w ramach gwarancji lub po niej — odwiedzając Apple Store lub Autoryzowany Serwis Apple albo wysyłając iPhone’a do ośrodka napraw Apple. Oryginalne części Apple są również dostępne do napraw pogwarancyjnych wykonywanych przez Niezależnych dostawców usług naprawczych lub w ramach serwisu samoobsługowego.*

Zamów obsługę serwisową wyświetlacza.

Wyświetlacz telefonu iPhone opracowano wraz z oprogramowaniem systemu iOS w celu zapewnienia optymalnej wydajności i jakości. Nieoryginalny wyświetlacz może powodować problemy ze zgodnością i wydajnością. Może na przykład pojawić się problem po uaktualnieniu oprogramowania systemu iOS obejmującego uaktualnienia dotyczące wyświetlacza.

Jeśli zakład serwisowy używa nieoryginalnych wyświetlaczy, mogą też wystąpić następujące problemy:

Problemy z obsługą funkcji Multi-Touch

 • Funkcja Multi-Touch może nie reagować w niektórych fragmentach ekranu
 • Pogorszenie wydajności funkcji Multi-Touch, na przykład niewykrywane dotknięcia ekranu lub dotknięcia wykrywane w niewłaściwym miejscu
 • Dotknięcia mogą być nieoczekiwanie wykrywane w trakcie rozmów telefonicznych
 • Wyświetlacz może nie być wyłączany w trakcie rozmów telefonicznych
 • Wykrywane mogą być przypadkowe dotknięcia przy krawędziach lub dłonią

Problemy z jasnością i kolorami wyświetlacza

 • Niepoprawne działanie wyświetlacza True Tone
 • Pogorszenie lub utrata funkcji czujnika oświetlenia zewnętrznego skutkująca niewłaściwym przyciemnianiem lub rozjaśnianiem ekranu
 • Niewłaściwa kalibracja kolorów wyświetlacza, na przykład obraz zbyt żółty bądź zbyt niebieski
 • Niejednolita jasność wyświetlacza
 • Mniejsza maksymalna jasność wyświetlacza
 • Niezamierzone wyczerpywanie baterii

* Niezależni dostawcy usług naprawczych mają dostęp do oryginalnych części Apple, narzędzi, szkoleń, podręczników serwisowych, diagnostyki i zasobów. Naprawy dokonywane przez Niezależnych dostawców usług naprawczych nie są objęte gwarancją Apple ani planami AppleCare, ale mogą być objęte gwarancją dostawcy usług naprawczych. Serwis samoobsługowy zapewnia dostęp do oryginalnych części, narzędzi i podręczników napraw Apple, dzięki czemu klienci doświadczeni w zakresie złożonych napraw urządzeń elektronicznych mogą samodzielnie wykonać naprawę pogwarancyjną. Serwis samoobsługowy jest obecnie dostępny w Stanach Zjednoczonych dla iPhone’ów 12 i iPhone’ów 13 oraz iPhone’ów SE (3. generacji).

 

Historia części i serwisu

Aby wyświetlić historię części i serwisu telefonu iPhone w przypadku iPhone’ów 11 i nowszych, z wyłączeniem iPhone’a SE (2. i 3. generacji), z systemem iOS 15.2 i nowszym, możesz wybrać kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie. Możesz też sprawdzić, czy wyświetlacz został wymieniony. Jeśli naprawa została wykonana przy użyciu oryginalnych części i procesów Apple, obok pozycji Wyświetlacz widoczny będzie komunikat „Oryginalna część Apple”.

 

Komunikat Nieznana część  będzie widoczny w przypadku, gdy instalacja wyświetlacza nie została ukończona lub gdy wyświetlacz:

 • Został wymieniony na nieoryginalny
 • Był już używany lub zainstalowany w innym telefonie iPhone
 • Nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Może zostać wyświetlony dodatkowy komunikat o treści „Informacje dotyczące tego iPhone’a zostały uaktualnione przez Apple”. Oznacza to, że firma Apple uaktualniła informacje dotyczące tego iPhone’a na potrzeby wymagań serwisowych, analizy bezpieczeństwa i ulepszania przyszłych produktów. 

Te komunikaty nie wpływają na możliwość korzystania z iPhone’a.

Dowiedz się więcej na temat Historia części i serwisu telefonu iPhone.

W wersjach systemu iOS wcześniejszych niż iOS 15.2 zamiast komunikatu Nieznana część zobaczysz Ważny komunikat dotyczący wyświetlacza.

Data publikacji: