Informacje o oryginalnych wyświetlaczach telefonów iPhone

Wyświetlacze telefonów iPhone zaprojektowano, przetestowano i wyprodukowano zgodnie ze standardami jakości i wydajności firmy Apple. Obejmuje to intuicyjną w obsłudze i responsywną funkcję Multi-Touch, dużą jasność, wierne odwzorowanie barw, balans bieli i wydajność w przypadku funkcji typu True Tone, Night Shift i Haptic Touch.

Jak ważne jest serwisowanie urządzenia przez przeszkolonych techników z użyciem oryginalnych wyświetlaczy Apple

Jeśli zajdzie potrzeba wymiany wyświetlacza telefonu iPhone, bardzo ważne jest, aby naprawę przeprowadzali certyfikowani technicy korzystający z oryginalnych wyświetlaczy firmy Apple.

Wyświetlacze telefonów iPhone powinni wymieniać tylko technicy, którzy ukończyli szkolenie serwisowe Apple oraz korzystają z oryginalnych części i narzędzi firmy Apple. Serwisy spełniające te warunki to: firma Apple, Autoryzowane Serwisy Apple oraz niezależne serwisy korzystające z oryginalnych części firmy Apple. Wymiany przeprowadzane przez podmioty inne niż Apple, Autoryzowanych Serwisy Apple certyfikowani technicy mogą nie być zgodne z procedurami napraw i bezpieczeństwa, skutkując niepoprawnym działaniem lub problemami z bezpieczeństwem bądź jakością wyświetlacza. Wyświetlacze firmy Apple zaprojektowano pod kątem precyzyjnego dopasowania do konstrukcji urządzenia. Ponadto po naprawach, w ramach których nie zostaną poprawnie wymienione wkręty lub osłony, mogą pozostać luźne części mogące uszkodzić baterię, prowadzić do przegrzewania się urządzenia lub powodować obrażenia.

Wyświetlacz telefonu iPhone opracowano wraz z oprogramowaniem systemu iOS w celu zapewnienia optymalnej wydajności i jakości. Nieoryginalny wyświetlacz może powodować problemy ze zgodnością i wydajnością. Może na przykład pojawić się problem po uaktualnieniu oprogramowania systemu iOS obejmującego uaktualnienia dotyczące wyświetlacza.

Jeśli zakład serwisowy używa nieoryginalnych wyświetlaczy, mogą też wystąpić następujące problemy:

Problemy z obsługą funkcji Multi-Touch

 • Funkcja Multi-Touch może nie reagować w niektórych fragmentach ekranu
 • Pogorszenie wydajności funkcji Multi-Touch, na przykład niewykrywane dotknięcia ekranu lub dotknięcia wykrywane w niewłaściwym miejscu
 • Dotknięcia mogą być nieoczekiwanie wykrywane w trakcie rozmów telefonicznych
 • Wyświetlacz może nie być wyłączany w trakcie rozmów telefonicznych
 • Wykrywane mogą być przypadkowe dotknięcia przy krawędziach lub dłonią

Problemy z jasnością i kolorami wyświetlacza

 • Niepoprawne działanie wyświetlacza True Tone
 • Pogorszenie lub utrata funkcji czujnika oświetlenia zewnętrznego skutkująca niewłaściwym przyciemnianiem lub rozjaśnianiem ekranu
 • Niewłaściwa kalibracja kolorów wyświetlacza, na przykład obraz zbyt żółty bądź zbyt niebieski
 • Niejednolita jasność wyświetlacza
 • Mniejsza maksymalna jasność wyświetlacza
 • Niezamierzone wyczerpywanie baterii

Ważny komunikat dotyczący wyświetlacza

Jeśli po przejściu do obszaru Ustawienia > Ogólne > To urządzenie pojawia się poniższy komunikat, oznacza to, że nie można zweryfikować wyświetlacza telefonu iPhone. Ten komunikat dotyczy telefonów iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max.

Nie można zweryfikować, czy ten iPhone ma oryginalny ekran Apple. Więcej informacji…

Może pojawić się dodatkowe powiadomienie: „Informacje dotyczące tego iPhone’a zostały uaktualnione przez Apple”. Oznacza to, że firma Apple uaktualniła informacje przechowywane na temat danego telefonu iPhone na potrzeby serwisowania, analizy bezpieczeństwa i ulepszania przyszłych produktów.

Te powiadomienia nie wpływają na możliwość korzystania z telefonu iPhone ani wyświetlacza.

Na ekranie blokady będzie pojawiać się powiadomienie przez pierwsze 4 dni używania urządzenia, a w aplikacji Ustawienia — przez 15 dni. Po upływie tego okresu powiadomienie to będzie wyświetlane po przejściu do obszaru Ustawienia > Ogólne > To urządzenie.

Gdzie uzyskać obsługę serwisową

O wymianę wyświetlacza telefonu iPhone można zwrócić się w sklepie Apple Store lub do Autoryzowanego Serwisu Apple. Można też w tym celu wysłać telefon do ośrodka napraw Apple. W autoryzowanych lokalizacjach firmy Apple używane są oryginalne części firmy Apple.

Jeśli konieczna jest wymiana wyświetlacza po upływie gwarancji, oryginalne części można też uzyskać w niezależnych serwisach zatrudniających przeszkolonych techników.

Zamów obsługę serwisową wyświetlacza.

Data publikacji: