Korzystaj z usługi Shazam przez Apple Music, Snapchat i inne aplikacje

Słuchaj Shazamów za pomocą Apple Music lub innych serwisów muzycznych. Możesz również korzystać z usługi Shazam poprzez Snapchat.

Słuchanie Shazamów

Po rozpoznaniu utworu stuknij przycisk odtwarzania obok Shazama, aby odsłuchać próbkę. Aby posłuchać całego utworu, połącz aplikację Shazam z Apple Music lub inną usługą strumieniowania muzyki obsługiwaną przez aplikację Shazam.

Ekran telefonu iPhone z wynikiem z aplikacji Shazam

Apple Music

Stuknij przycisk Apple Music obok Shazama, aby posłuchać tego utworu w aplikacji Apple Music. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music, utwory wyszukane za pomocą usługi Shazam mogą być automatycznie dodawane do playlisty o nazwie Moje utwory Shazam w aplikacji Muzyka. Na telefonie iPhone lub iPadzie przesuń palcem w górę do sekcji Moja muzyka na ekranie głównym aplikacji Shazam, stuknij przycisk Ustawienia , a następnie włącz opcję „Synchronizuj Shazamy z Apple Music”.

Możesz też dodać Shazama do innej playlisty Apple Music bez wychodzenia z aplikacji Shazam. Wystarczy stuknąć opcję Dodaj do obok pozycji Shazam, a następnie stuknąć playlistę. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, dowiedz się, jak subskrybować usługę Apple Music.

Jeśli nie możesz dodać utworów do playlisty, upewnij się, że biblioteka muzyczna jest zsynchronizowana z usługą Apple Music.

Spotify

Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja Spotify, możesz połączyć usługę Shazam z kontem Spotify:

  1. Na telefonie iPhone lub iPadzie przesuń palcem w górę do sekcji Moja muzyka na ekranie głównym aplikacji Shazam. W systemie Android przesuń palcem w lewo do Biblioteki na ekranie głównym aplikacji Shazam.
  2. Stuknij przycisk Ustawienia , a następnie stuknij opcję Połącz obok pozycji Spotify.
  3. Stuknij opcję Zgadzam się w aplikacji Spotify. Aby automatycznie zsynchronizować Shazamy z playlistą Moje utwory Shazam w aplikacji Spotify, kliknij opcję OK.

Po połączeniu usługi Shazam z kontem Spotify możesz słuchać swoich Shazamów:

  • Aby posłuchać całego utworu w Spotify, stuknij opcję Spotify obok Shazama.
  • Aby posłuchać Shazamów w aplikacji Spotify, przejdź do playlisty o nazwie Moje utwory Shazam.
    Jeśli początkowo została wybrana opcja niesynchronizowania Shazamów z aplikacją Spotify, możesz ją zmienić w dowolnym momencie w Ustawieniach aplikacji Shazam.

Deezer

Jeśli na Twoim urządzeniu jest zainstalowana aplikacja Deezer, możesz odtwarzać utwory za jej pomocą. Stuknij przycisk Więcej  obok Shazama, a następnie wybierz opcję Otwórz w Deezer.

YouTube Music

Aby posłuchać Shazama w usłudze YouTube Music na urządzeniu z systemem Android, stuknij przycisk Więcej  obok Shazama, a następnie wybierz opcję Otwórz w YouTube Music.

Usługa YouTube Music nie jest dostępna w aplikacji Shazam na telefonie iPhone, iPadzie ani iPodzie touch.


Korzystanie z usługi Shazam przez Snapchat

Usługa Shazam jest wbudowana w aplikacji Snapchat — nie potrzebujesz aplikacji lub konta Shazam, aby korzystać z niej przez Snapchat. 

  • Aby rozpoznać utwór za pomocą usługi Shazam przez Snapchat, otwórz ekran aparatu, a następnie naciśnij i przytrzymaj ekran. Swoje nowe muzyczne odkrycie możesz przesłać jako Snap.
  • Aby zobaczyć swoje wcześniejsze Shazamy w aplikacji Snapchat, przejdź do ekranu Ustawień aplikacji Snapchat, a następnie stuknij opcję Shazam w sekcji Dodatkowe usługi.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: