Jeśli urządzenie zewnętrzne nie jest rozpoznawane przez MacBooka Pro (13 cali, 2019 r., dwa porty Thunderbolt 3)

Komputer Mac może nie rozpoznać urządzenia zewnętrznego, jeśli wymaga ono zasilania, jakiego komputer Mac nie jest w stanie dostarczyć.

Jeśli próbujesz połączyć urządzenie zewnętrzne z MacBookiem Pro (13 cali, 2019 r., dwa porty Thunderbolt 3) i nie jest ono rozpoznawane, możliwe, że urządzenie próbuje pobrać zbyt dużo mocy z komputera Mac i może nie być zgodne ze specyfikacją zasilania Thunderbolt 3 (USB-C). Komputery Mac łączą się z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak zewnętrzne dyski twarde, zgodnymi ze specyfikacją USB obsługiwaną przez Thunderbolt 3 (USB-C).

Spróbuj użyć koncentratora USB, koncentratora Thunderbolt 3 (USB-C) lub zasilacza

Jeśli urządzenie zewnętrzne potrzebuje więcej mocy niż jest w stanie dostarczyć komputer Mac, spróbuj podłączyć urządzenie do zasilanego koncentratora USB lub Thunderbolt 3 (USB-C) albo do zasilacza tego urządzenia. Następnie połącz koncentrator lub urządzenie zewnętrzne z komputerem Mac.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: