Jeśli urządzenie zewnętrzne nie jest rozpoznawane przez MacBooka Pro (13 cali, 2019 r., dwa porty Thunderbolt 3)

Komputer Mac może nie rozpoznać urządzenia zewnętrznego, jeśli wymaga ono zasilania, jakiego komputer Mac nie jest w stanie dostarczyć.

Jeśli próbujesz połączyć urządzenie zewnętrzne z MacBookiem Pro (13 cali, 2019 r., dwa porty Thunderbolt 3) i nie jest ono rozpoznawane, możliwe, że urządzenie próbuje pobrać zbyt dużo mocy z komputera Mac i może nie być zgodne ze specyfikacją zasilania Thunderbolt 3 (USB-C). Komputery Mac łączą się z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak zewnętrzne dyski twarde, zgodnymi ze specyfikacją USB obsługiwaną przez Thunderbolt 3 (USB-C).

Spróbuj użyć koncentratora USB, koncentratora Thunderbolt 3 (USB-C) lub zasilacza

Jeśli urządzenie zewnętrzne potrzebuje więcej mocy niż jest w stanie dostarczyć komputer Mac, spróbuj podłączyć urządzenie do zasilanego koncentratora USB lub Thunderbolt 3 (USB-C) albo do zasilacza tego urządzenia. Następnie połącz koncentrator lub urządzenie zewnętrzne z komputerem Mac.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: