Przenoszenie zawartości z poprzedniego urządzenia z systemem iOS na nowy telefon iPhone, iPada lub iPoda touch przy użyciu aplikacji iTunes lub Findera

Przenieś osobiste dane i zakupioną zawartość na nowe urządzenie z backupu wykonanego za pomocą aplikacji iTunes lub w Finderze.

Jeśli backup w iTunes nie jest zaszyfrowany, dane dotyczące zdrowia i aktywności z urządzenia z systemem iOS lub zegarka Apple Watch nie zostaną zachowane.

Jak przenieść backup w iTunes na nowe urządzenie

  1. Włącz nowe urządzenie. Powinien wyświetlić się ekran powitalny. Jeśli nowe urządzenie zostało już skonfigurowane, musisz je wymazać, zanim będzie można wykonać poniższe czynności*.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu Aplikacje i dane. Stuknij na nim opcję Odtwórz z Maca lub PC.
  3. Podłącz nowe urządzenie do komputera, który posłużył do utworzenia backupu poprzedniego.
  4. Otwórz aplikację iTunes lub Findera na komputerze i wybierz swoje urządzenie. Może się pojawić monit o zaufanie urządzeniu.
  5. Wybierz opcję Odtwórz kopię zapasową. Następnie wybierz backup. Sprawdź datę i rozmiar, aby upewnić się, że wybierasz właściwy backup. Dowiedz się, co robić, jeśli zostanie wyświetlony monit o uaktualnienie systemu iOS lub iPadOS do nowszej wersji.
  6. Jeśli musisz odtworzyć dane z zaszyfrowanego backupu, wprowadź hasło po wyświetleniu monitu.
  7. Zaczekaj, aż proces odtwarzania dobiegnie końca, a następnie wykonaj pozostałe czynności konfiguracyjne wyświetlane na ekranie urządzenia z systemem iOS lub iPadOS. W miarę możliwości po zakończeniu konfiguracji nie rozłączaj urządzenia z siecią Wi-Fi ani nie odłączaj go od zasilania. Dzięki temu zawartość przechowywana w usłudze iCloud (np. zdjęcia, muzyka i aplikacje) zostanie automatycznie pobrana z powrotem na urządzenie.

* Aby wymazać urządzenie, stuknij kolejno Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. To spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia. Po wymazaniu urządzenie uruchomi się ponownie i wyświetli ekran powitalny.

Kończenie

Po przejściu na nowe urządzenie z systemem iOS lub iPadOS konieczne może być wykonanie kilku dodatkowych czynności w celu zakończenia procesu. Jeśli masz zegarek Apple Watch, dowiedz się, jak odtworzyć go z backupu i połączyć w parę z nowym telefonem iPhone.

Nadal potrzebujesz pomocy?

 

Data publikacji: