Przenoszenie zawartości z poprzedniego urządzenia z systemem iOS na nowy telefon iPhone, iPada lub iPoda touch przy użyciu usługi iCloud

Przenieś osobiste dane i zakupioną zawartość na nowe urządzenie z backupu w iCloud poprzedniego urządzenia.

        ekran z wyświetlonymi opcjami odtwarzania

 

Jak przenieść backup w iCloud na nowe urządzenie

  1. Włącz nowe urządzenie. Powinien wyświetlić się ekran powitalny. Jeśli nowe urządzenie zostało już skonfigurowane, musisz je wymazać, zanim będzie można wykonać poniższe czynności*. 
  2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu ustawień sieci Wi-Fi.
  3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby do niej dołączyć. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu Programy i dane, a następnie stuknij opcję Odtwórz z archiwum iCloud.
  4. Zaloguj się w usłudze iCloud, podając identyfikator Apple ID i hasło. 
  5. Wybierz backup po wyświetleniu monitu. Sprawdź datę i rozmiar, aby upewnić się, że wybierasz właściwy backup. Dowiedz się, co zrobić, jeśli pojawi się monit o uaktualnienie systemu iOS do nowszej wersji.
  6. Jeśli treści w sklepach iTunes Store i App Store zostały kupione przy użyciu różnych kont Apple ID, zobaczysz kolejne monity o zalogowanie się na każde z tych kont. Jeśli nie pamiętasz któregoś z haseł, możesz pominąć ten krok, stukając opcję „Nie masz lub nie pamiętasz Apple ID?”. 
  7. Nie odłączaj urządzenia i poczekaj na ukończenie procesu odtwarzania, a następnie wykonaj pozostałe czynności konfiguracyjne wyświetlane na ekranie. W miarę możliwości po zakończeniu konfiguracji nie rozłączaj urządzenia z siecią Wi-Fi ani nie odłączaj go od zasilania. Dzięki temu zawartość przechowywana w usłudze iCloud (np. zdjęcia, muzyka i aplikacje) zostanie automatycznie pobrana z powrotem na urządzenie.

* Aby wymazać urządzenie, stuknij kolejno Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. To spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia. Po wymazaniu urządzenie uruchomi się ponownie i wyświetli ekran powitalny. 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Data publikacji: