Systemy informacji o uczniach (SIS) obsługiwane przez usługę Apple School Manager

Zobacz listę zgodnych rozwiązań SIS.

Usługa Apple School Manager obsługuje obecnie następujące rozwiązania w przypadku połączenia bezpośredniego:

 • Powerschool
 • SunGARD
 • eSchoolPLUS
 • Infinite Campus 

Usługa Apple School Manager obsługuje też następujące rozwiązania SIS poprzez przesyłanie danych przy użyciu protokołu SFTP:

 • Aeries
 • Abraxas Informatik AG
 • Chalkable Information NOW
 • Datahub
 • EduPoint
 • FACTS SIS
 • Follet's Aspen
 • Grade Link
 • Genesis Educational Services
 • GroupCall
 • Harris Solution
 • LehrerOffice
 • Prologic Technology Systems
 • RenWeb
 • Rediker
 • SalamanderSoft
 • SchoolSpeak
 • Skyward
 • Synergy
 • TylerTech
 • VSWare

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: