Informacje o wydajności systemu iOS na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Jeśli urządzenie z systemem iOS działa wolno lub zawiesza się, skorzystaj z tych wskazówek.

Sprawdź stan sieci

Wiele aplikacji działających na urządzeniu wymaga połączenia internetowego, aby udostępniać treści i różne funkcje. Jeśli łączysz się z przeciążoną siecią — na przykład na koncercie, gdzie wiele osób korzysta z tej samej sieci — otwieranie aplikacji lub wyświetlanie treści może zajmować więcej czasu. Kiedy jesteś w poruszającym się pojeździe, urządzenie może sprawiać wrażenie wolnego, gdyż wciąż łączy się z kolejnymi stacjami bazowymi.

Nawet jeśli urządzenie wskazuje, że sygnał jest silny, może być konieczne zaczekanie, ponowne spróbowanie w innym miejscu lub użycie sieci Wi-Fi. Jeśli problemy z szybkością, dostępnością i wydajnością przesyłania danych sieci komórkowej występują często oraz w różnych miejscach, skontaktuj się z operatorem.

Dowiedz się więcej o danych sieci komórkowej.

Zamknij aplikację, która nie odpowiada

Jeśli aplikacja przestanie odpowiadać (zawiesi się), może być konieczne wymuszenie jej zamknięcia i otwarcie jej ponownie*.

  1. Na ekranie początkowym telefonu iPhone X lub nowszego albo iPada z systemem iOS 12 przesuń palcem w górę od dołu ekranu i zrób nieznaczną pauzę na środku ekranu. Na telefonie iPhone 8 lub starszym kliknij dwukrotnie przycisk Początek, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.
  2. Przesuwaj palcem w prawo lub w lewo, aby znaleźć aplikację, którą chcesz zamknąć.  
  3. Przesuń palcem w górę na podglądzie aplikacji, aby ją zamknąć. 

* W normalnych warunkach wymuszenie zamknięcia aplikacji nie jest konieczne i nie powoduje przyspieszenia działania urządzenia. Jeśli wymusisz zamknięcie aplikacji, jej kolejne otwarcie potrwa dłużej, ponieważ będzie musiała ponownie wczytać wszystkie dane.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli aplikacja wielokrotnie przestaje odpowiadać.

Sprawdź, czy masz wystarczająco dużo pamięci

Jeśli na urządzeniu zaczyna brakować pamięci, system iOS automatycznie zwalnia miejsce podczas instalowania aplikacji, uaktualniania systemu iOS, pobierania muzyki, nagrywania filmów i wykonywania innych czynności. System iOS usuwa tylko te rzeczy, które można pobrać ponownie lub nie są już potrzebne. 

Ilość pamięci na urządzeniu możesz sprawdzić, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [Urządzenie] (pamięć). Aby uzyskać najwyższą wydajność, staraj się mieć co najmniej 1 GB wolnej pamięci. Jeśli często masz mniej niż 1 GB wolnej pamięci, urządzenie może działać wolniej, gdyż system iOS będzie powtarzał próby zwolnienia miejsca na nową zawartość.

Aby zwolnić miejsce, wykonaj te czynności w celu włączenia zaleceń systemu iOS dotyczących oszczędzania pamięci:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [Urządzenie] (pamięć) i przeczytaj zalecenia systemu iOS.
  2. Aby włączyć zalecenie, stuknij przycisk Włącz. Aby przejrzeć zawartość przeznaczoną do usunięcia, stuknij nazwę zalecenia.

Jeśli nie ma żadnych zaleceń lub trzeba zwolnić jeszcze więcej miejsca, przejrzyj aplikacje znajdujące się na urządzeniu. Na tym samym ekranie [Urządzenie] (pamięć) są wymienione aplikacje wraz z ilością miejsca, jaką zajmują.

Stuknij aplikację i wybierz opcję:

  • Odinstaluj aplikację — spowoduje zwolnienie miejsca zajmowanego przez aplikację, ale pozostawi jej dokumenty i dane.
  • Usuń aplikację — spowoduje usunięcie aplikacji i powiązanych z nią danych.
  • W zależności od aplikacji — możesz usunąć niektóre z dokumentów i danych aplikacji.

Poznaj inne sposoby na optymalizację użycia pamięci.

Wyłącz tryb niskiego zużycia energii, gdy nie jest potrzebny

Tryb niskiego zużycia energii to funkcja pozwalająca wydłużyć czas pracy baterii telefonu iPhone przez ograniczenie ilości energii zużywanej przez urządzenie. W tym trybie niektóre funkcje są wyłączone i wykonanie niektórych zadań może zająć więcej czasu. Jeśli ikona baterii ma żółty kolor, tryb niskiego zużycia energii jest włączony. 

Jeśli telefon iPhone powinien działać bez ograniczeń redukujących zużycie energii, rozważ wyłączenie trybu niskiego zużycia energii. Tryb niskiego zużycia energii możesz włączyć lub wyłączyć na ekranie Ustawienia > Bateria.

Dowiedz się więcej o trybie niskiego zużycia energii.

Zapobiegaj przegrzaniu lub nadmiernemu schłodzeniu urządzenia

System iOS dostosowuje wydajność urządzenia w przypadku przegrzania z powodu niekorzystnych warunków otoczenia — gdy na przykład pozostało ono w gorącym pojeździe lub przez dłuższy czas było narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Umieść urządzenie w chłodniejszym miejscu i zaczekaj na wyrównanie temperatury. 

Również bardzo niskie temperatury mogą spowolnić urządzenie. Jeśli urządzenie działa wolno po narażeniu na mróz, umieść je w cieplejszym miejscu.

Dowiedz się więcej o dopuszczalnym zakresie temperatur.

Sprawdź kondycję baterii

Wszystkie baterie akumulatorowe są częściami eksploatacyjnymi, które w miarę chemicznego starzenia się działają coraz mniej efektywnie. Z czasem baterie akumulatorowe wszystkich telefonów iPhone tracą pojemność i gotowość na szczytowy pobór mocy, a ostatecznie wymagają wymiany. System iOS pozwala sprawdzić stan baterii telefonu iPhone i może zalecić jej wymianę. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bateria i stuknij opcję Kondycja baterii.

Sprawdź baterię telefonu iPhone.

Dodatkowa pomoc

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: