Jeśli nie można odtwarzać plików wideo w aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac

Aby przygotować się na przyszłe wersje systemu macOS, znajdź i przekonwertuj niezgodne multimedia w swojej bibliotece aplikacji Zdjęcia.

Przy dostępie do starszych plików wideo w aplikacji Zdjęcia w systemie macOS Mojave (macOS 10.14) może się pojawić komunikat o błędzie: „ Nie można odtworzyć wideo. Aplikacja Zdjęcia nie może odtworzyć tego wideo. Chcesz spróbować otworzyć je w QuickTime Player?”

Wykonaj czynności przedstawione w tym artykule, aby przekonwertować plik wideo. Jeśli nie przekonwertujesz plików z wyprzedzeniem, nie będzie ich można przekonwertować ani używać w przyszłych wersjach systemu macOS.

Konwertowanie plików multimedialnych w aplikacji QuickTime Player

  1. Otwórz sekcję Album na pasku bocznym aplikacji Zdjęcia.
  2. Kliknij opcję Wideo w albumie Typy multimediów.
  3. Kliknij plik wideo w albumie, aby go odtworzyć. Jeśli plik jest niezgodny i musisz go przekonwertować, pojawi się komunikat z prośbą o otwarcie pliku w aplikacji QuickTime Player. 
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. Zaczekaj, aż aplikacja QuickTime przekonwertuje plik. 
  6. Kliknij przycisk Zachowaj, aby zachować plik na biurku.
  7. Gdy pojawi się pytanie, kliknij opcję Zastąp. Spowoduje to zastąpienie niezgodnego pliku.
  8. Znajdź nowy plik na biurku i przeciągnij go do okna aplikacji Zdjęcia.
Data publikacji: