Instalowanie i wymiana pamięci w komputerze Mac Pro (2019 r.)

Dowiedz się, jak wyjmować i instalować pamięć w komputerze Mac Pro.

Komputer Mac Pro (2019 r.) jest wyposażony w 12 gniazd pamięci DIMM, które obsługują do 1,5 TB pamięci o częstotliwości 2933 MHz w przypadku umieszczenia we wszystkich 12 gniazdach modułów DIMM ECC DDR4. 

8-, 12- i 16-rdzeniowe modele komputera Mac Pro obsługują maksymalnie 768 GB pamięci.

Zanim rozpoczniesz

W komputerze Mac Pro można używać modułów LR-DIMM lub R-DIMM, ale nie można łączyć tych typów pamięci. Aby sprawdzić, czy w komputerze są zainstalowane moduły R-DIMM czy LR-DIMM, i wyświetlić stan pamięci, wybierz kolejno menu Apple  > Ten Mac, a następnie wybierz kartę Pamięć.

Instalując lub wymieniając moduły DIMM, upewnij się, że używasz pamięci tego samego typu. Dowiedz się więcej o parametrach pamięci komputera Mac Pro (2019 r.)

Firma Apple zaleca używanie modułów DIMM zatwierdzonych przez Apple. Zestawy rozbudowy pamięci można kupić, odwiedzając sklep detaliczny Apple Store lub Autoryzowanego Sprzedawcę Apple. Jeśli chcesz zamówić pamięć zamienną, skontaktuj się z firmą Apple.


Sprawdzanie obsługiwanych konfiguracji

Komputer Mac Pro obsługuje maksymalnie 12 modułów DIMM zainstalowanych w konfiguracjach składających się z 4, 6, 8 lub 12 modułów DIMM, jak pokazano na poniższych obrazkach. Takie same obrazki można też znaleźć na wewnętrznej stronie osłon modułów DIMM. Maksymalną wydajność zapewnia instalacja modułów DIMM w konfiguracji składającej się z 6 lub 12 modułów. Jeśli moduły DIMM nie są tej samej pojemności, dowiedz się, jak instalować moduły DIMM o różnych pojemnościach.

Konfiguracje modułów DIMM składające się z 5, 7, 9, 10 i 11 modułów DIMM nie są obsługiwane. Inne konfiguracje z 1, 2 i 3 modułów DIMM stosuje się wyłącznie w celach diagnostycznych.

4 moduły DIMM

6 modułów DIMM

8 modułów DIMM

12 modułów DIMM

Każdy numer reprezentuje gniazdo DIMM. W przypadku każdej konfiguracji wkładaj moduły DIMM tylko do ciemnoszarych gniazd, a jasnoszare gniazda zostawiaj puste.

Instalowanie modułów DIMM o różnych pojemnościach

Jeśli moduły DIMM są różnej pojemności (np. cztery moduły DIMM 16 GB i cztery moduły DIMM 32 GB), należy je instalować zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 • Instaluj moduły DIMM w kolejności kanałów.
 • Instaluj moduły DIMM identycznymi parami w każdym kanale.
 • Instaluj moduły DIMM od najmniejszej do największej pojemności.
 • Używaj tylko modułów R-DIMM lub tylko modułów LR-DIMM.
 • Korzystaj wyłącznie z obsługiwanych konfiguracji.

Jak instalować moduły DIMM o różnych pojemnościach

 1. Dowiedz się, których gniazd użyć w przypadku danej konfiguracji DIMM.
 2. Zainstaluj moduły DIMM identycznymi parami, zaczynając od pary o najmniejszej pojemności, zgodnie z podaną kolejnością kanałów pamięci:
  • Kanał 1: gniazda 5. i 8.
  • Kanał 2: gniazda 3. i 10.
  • Kanał 3: gniazda 1. i 12.
  • Kanał 4: gniazda 6. i 7.
  • Kanał 5: gniazda 4. i 9.
  • Kanał 6: gniazda 2. i 11.

Nie wszystkie kanały pamięci są używane w każdej konfiguracji modułów DIMM. Na przykład konfiguracja z 8 modułami DIMM wykorzystuje kanały 1., 2., 4. i 5.

Kanały DIMM

12 gniazd DIMM po prawej stronie tworzy w sumie 6 par kanałów, jak pokazano powyżej.


Wyjmowanie i instalowanie pamięci

Dowiedz się, jak zdjąć obudowę komputera Mac Pro, wyjąć moduły DIMM i zainstalować moduły DIMM.

Zdejmowanie obudowy

 1. Wyłącz komputer Mac Pro: wybierz kolejno menu Apple  > Wyłącz.
 2. Jeśli komputer jest ciepły w dotyku, odczekaj 5–10 minut, aż ostygnie.
 3. Dotknij metalowej obudowy na zewnętrznej stronie komputera Mac Pro, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.
  Przed dotknięciem jakichkolwiek części lub instalacją elementów wewnątrz komputera Mac Pro zawsze rozładuj ładunki elektrostatyczne. Aby uniknąć generowania ładunków elektrostatycznych, nie chodź po pomieszczeniu przed zakończeniem instalacji pamięci i ponownym założeniem obudowy na komputer.
 4. Odłącz wszystkie kable i przewód zasilania od komputera Mac Pro. Nie próbuj instalować pamięci, gdy komputer jest podłączony do prądu.
 5. Podnieś górny zatrzask, a następnie obróć go w lewo, aby odblokować obudowę.
 6. Unieś obudowę i zdejmij ją z komputera. Ostrożnie odłóż ją na bok.

Wyjmowanie modułów DIMM

Komputery Mac Pro są dostarczane ze wstępnie zainstalowanymi modułami DIMM w niektórych lub wszystkich gniazdach DIMM. Zanim możliwa będzie instalacja pamięci, może być konieczne wyjęcie niektórych modułów DIMM w celu dopasowania gniazd do obsługiwanej konfiguracji lub spełnienia wymagań instalacji modułów pamięci o różnej pojemności.

 1. Przesuń każdą blokadę w lewo, aby odblokować i otworzyć osłony modułów DIMM. 

 2. Zdejmij osłony modułów DIMM.
 3. Odszukaj moduły DIMM, które chcesz wyjąć. Każde gniazdo jest oznaczone innym numerem. Naciśnij wyrzutniki modułu DIMM po obu stronach modułu — spowoduje to nieznaczne wysunięcie modułu DIMM z gniazda.
 4. Używając kciuków i palców wskazujących obu rąk, delikatnie chwyć moduł DIMM za oba końce, a następnie ostrożnie wyjmij go z gniazda, ciągnąć prosto. Nie przekręcaj ani nie wyciągaj modułu DIMM z gniazda na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. 
 5. Włóż wyjęte moduły DIMM do woreczka antystatycznego.

Instalowanie modułów DIMM

 1. Znajdź puste gniazdo DIMM.
 2. Jeśli to możliwe, puszką ze sprężonym powietrzem wydmuchaj kurz z gniazda DIMM. Trzymaj puszkę pionowo.
 3. Delikatnie chwyć końce modułu DIMM i włóż go do gniazda. Zanim użyjesz siły w celu włożenia modułu DIMM, upewnij się, że jest on w pełni wyrównany z gniazdem. Instalując moduł DIMM, przestrzegaj poniższych wytycznych:
  • Nie wkładaj modułu DIMM na siłę. Jeśli nie można włożyć modułu DIMM, upewnij się, że wycięcia i złącza są wyrównane z wycięciem w gnieździe DIMM.
  • Osadzając moduł DIMM, nie kołysz nim.
  • Wkładając moduł DIMM, nie wyginaj go ani nie skręcaj.

 4. Delikatnie wsuwaj moduł DIMM, aż jego dolna krawędź zetknie się ze złotymi stykami, a następnie użyj większej siły, aby w pełni go osadzić. Gdy moduł DIMM zostanie w pełni osadzony, wyrzutniki wskoczą na miejsce.
 5. Załóż ponownie osłony modułów DIMM. Dociśnij lewą stronę osłon, aż wskoczą na swoje miejsce.


Niezainstalowanie osłon modułów DIMM może wpłynąć na wydajność systemu.

Ponowne zakładanie obudowy

 1. Opuść obudowę na komputer Mac Pro.
 2. Po pełnym osadzeniu obudowy obróć górny zatrzask w prawo i naciśnij go, aby zablokować obudowę.


  Górna ilustracja: pozycja zablokowana (kropki się pokrywają)
  Dolna ilustracja: pozycja odblokowana (kropki się nie pokrywają)
 3. Podłącz przewód zasilania, wyświetlacz i inne urządzenia peryferyjne. 


Weryfikowanie pamięci

Aby sprawdzić stan pamięci, wybierz kolejno menu Apple  > Ten Mac, a następnie wybierz kartę Pamięć.

Jeśli moduły DIMM należy skonfigurować w innych gniazdach w celu maksymalizacji wydajności, system macOS powiadomi o zaleceniach dotyczących gniazd, których należy użyć w przypadku obecnie zainstalowanych modułów DIMM.


Inne konfiguracje

Poniższych konfiguracji modułów DIMM należy używać wyłącznie do celów rozwiązywania problemów z pamięcią:

3 moduły DIMM

2 moduły DIMM

1 moduł DIMM


Więcej informacji

Data publikacji: