Instalowanie i wymiana pamięci w komputerze Mac Pro (2019 r.)

Dowiedz się, jak wyjmować i instalować pamięć w komputerze Mac Pro.

Komputer Mac Pro (2019 r.) jest wyposażony w 12 gniazd pamięci DIMM, które obsługują do 1,5 TB pamięci o częstotliwości 2933 MHz w przypadku umieszczenia we wszystkich 12 gniazdach modułów DIMM ECC DDR4. 

8-, 12- i 16-rdzeniowe modele komputera Mac Pro obsługują maksymalnie 768 GB pamięci.

Zanim rozpoczniesz

W komputerze Mac Pro można używać modułów R-DIMM lub LR-DIMM, ale nie można łączyć tych typów pamięci. Aby sprawdzić, czy w komputerze są zainstalowane moduły R-DIMM czy LR-DIMM, i wyświetlić stan pamięci, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ten Mac, a następnie wybierz kartę Pamięć.

Instalując lub wymieniając moduły DIMM, upewnij się, że używasz pamięci tego samego typu. Dowiedz się więcej o parametrach pamięci komputera Mac Pro (2019 r.)

Firma Apple zaleca używanie modułów DIMM zatwierdzonych przez Apple. Zestawy rozbudowy pamięci można kupić, odwiedzając sklep detaliczny Apple Store lub Autoryzowanego Sprzedawcę Apple. Jeśli chcesz zamówić pamięć zamienną, skontaktuj się z Apple.

Dostępność pamięci RAM różni się w zależności od kraju i regionu.


Sprawdzanie obsługiwanych konfiguracji

Komputer Mac Pro obsługuje maksymalnie 12 modułów DIMM zainstalowanych w konfiguracjach składających się z 4, 6, 8, 10 lub 12 modułów DIMM, jak pokazano na poniższych obrazkach. Takie same obrazki można też znaleźć na wewnętrznej stronie osłon modułów DIMM. Maksymalną wydajność zapewnia instalacja modułów DIMM w konfiguracji składającej się z 6 lub 12 modułów. Jeśli moduły DIMM nie są tej samej pojemności, dowiedz się, jak instalować moduły DIMM o różnych pojemnościach.

Konfigurację z 1 modułem DIMM stosuje się wyłącznie w celach diagnostycznych.

4 moduły DIMM

6 modułów DIMM

8 modułów DIMM

10 modułów DIMM

12 modułów DIMM

Każdy numer reprezentuje gniazdo DIMM. W przypadku każdej konfiguracji wkładaj moduły DIMM tylko do ciemnoszarych gniazd, a jasnoszare gniazda zostawiaj puste.

Instalowanie modułów R-DIMM o różnych pojemnościach

Jeśli używasz modułów DIMM o pojemności 32 GB z modułami o innych pojemnościach, takich jak 8 GB lub 16 GB, należy je instalować zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 • Używaj wyłącznie modułów R-DIMM.
 • Korzystaj wyłącznie z obsługiwanych konfiguracji.
 • Moduły DIMM o pojemności 32 GB instaluj w pierwszym gnieździe każdej pary kanału.

Nie wszystkie kanały pamięci są używane w każdej konfiguracji modułów DIMM. Na przykład konfiguracja z 8 modułami DIMM wykorzystuje kanały A, B, D i E.

Kanały DIMM

Na powyższym obrazie 12 gniazd po lewej stronie tworzy w sumie 6 par kanałów pokazanych po prawej. Każda para kanału ma gniazda oznaczone DIMM 1 i DIMM 2.

Instalowanie modułów LR-DIMM o różnych pojemnościach

Aby zainstalować moduły LR-DIMM, wszystkie moduły DIMM muszą być tej samej pojemności. Zainstaluj je w gniazdach określonych przez używaną konfigurację.

Jeśli zainstalujesz moduły LR-DIMM o różnych pojemnościach, komputer nie uruchomi się.


Wyjmowanie i instalowanie pamięci

Dowiedz się, jak zdjąć obudowę komputera Mac Pro, wyjąć moduły DIMM i zainstalować moduły DIMM.

Zdejmowanie obudowy lub osłony dostępu do pamięci

Wykonaj poniższe czynności, aby zdjąć obudowę z komputera Mac Pro (2019 r.) lub osłonę dostępu do pamięci z komputera Mac Pro (stelaż, 2019 r.).

Mac Pro (2019 r.)

 1. Wyłącz komputer Mac Pro.
 2. Odczekaj około 5–10 minut, aż komputer ostygnie.
 3. Odłącz od komputera wszystkie kable oprócz przewodu zasilania.
 4. Dotknij metalowej obudowy na zewnętrznej stronie komputera Mac Pro, aby rozładować ładunki elektrostatyczne, a następnie odłącz przewód zasilania.
  Przed dotknięciem jakichkolwiek części lub instalacją elementów wewnątrz komputera Mac Pro zawsze rozładuj ładunki elektrostatyczne. Aby uniknąć generowania ładunków elektrostatycznych, nie chodź po pomieszczeniu przed zakończeniem instalacji pamięci i ponownym założeniem obudowy na komputer.
 5. Podnieś górny zaczep, a następnie obróć go w lewo, aby odblokować obudowę.
 6. Unieś obudowę i zdejmij ją z komputera. Ostrożnie odłóż ją na bok.
  Komputer Mac Pro nie włączy się, gdy ma zdjętą obudowę.

Mac Pro (stelaż, 2019 r.)

 1. Wyłącz komputer Mac Pro.
 2. Odczekaj około 5–10 minut, aż komputer ostygnie.
 3. Odłącz od komputera Mac Pro wszystkie kable oprócz przewodu zasilania.
 4. Dotknij metalowej obudowy na zewnętrznej stronie komputera Mac Pro, aby rozładować ładunki elektrostatyczne, a następnie odłącz przewód zasilania.
  Przed dotknięciem jakichkolwiek części lub instalacją elementów wewnątrz komputera Mac Pro zawsze rozładuj ładunki elektrostatyczne. Aby uniknąć generowania ładunków elektrostatycznych, nie chodź po pomieszczeniu przed zakończeniem instalacji pamięci i ponownym założeniem osłony dostępu do pamięci na komputer.
 5. Wyjmij komputer Mac Pro z szafy serwerowej.
 6. Postaw komputer Mac Pro na jego końcu.
 7. Naciśnij górną część zatrzasków, a następnie pociągnij zatrzaski, aby zdjąć osłonę dostępu do pamięci.

Wyjmowanie modułów DIMM

Komputery Mac Pro są dostarczane ze wstępnie zainstalowanymi modułami DIMM w niektórych lub wszystkich gniazdach DIMM. Zanim możliwa będzie instalacja pamięci, może być konieczne wyjęcie niektórych modułów DIMM w celu dopasowania gniazd do obsługiwanej konfiguracji lub spełnienia wymagań instalacji modułów R-DIMM o różnej pojemności.

 1. Przesuń każdą blokadę w lewo, aby odblokować i otworzyć osłony modułów DIMM. 

 2. Zdejmij osłony modułów DIMM.
 3. Odszukaj moduły DIMM, które chcesz wyjąć. Każde gniazdo jest oznaczone innym numerem. Naciśnij wyrzutniki modułu DIMM po obu stronach modułu — spowoduje to nieznaczne wysunięcie modułu DIMM z gniazda.
 4. Używając kciuków i palców wskazujących obu rąk, delikatnie chwyć moduł DIMM za oba końce, a następnie ostrożnie wyjmij go z gniazda, ciągnąć prosto. Nie przekręcaj ani nie wyciągaj modułu DIMM z gniazda na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. 
 5. Włóż wyjęte moduły DIMM do woreczka antystatycznego.

Instalowanie modułów DIMM

 1. Znajdź puste gniazdo DIMM.
 2. Jeśli to możliwe, puszką ze sprężonym powietrzem wydmuchaj kurz z gniazda DIMM. Trzymaj puszkę pionowo.
 3. Delikatnie chwyć końce modułu DIMM i włóż go do gniazda. Zanim użyjesz siły w celu włożenia modułu DIMM, upewnij się, że jest on w pełni wyrównany z gniazdem. Instalując moduł DIMM, przestrzegaj poniższych wytycznych:
  • Nie wkładaj modułu DIMM na siłę. Jeśli nie można włożyć modułu DIMM, upewnij się, że wycięcia i złącza są wyrównane z wycięciem w gnieździe DIMM.
  • Osadzając moduł DIMM, nie kołysz nim.
  • Wkładając moduł DIMM, nie wyginaj go ani nie skręcaj.

 4. Delikatnie wsuwaj moduł DIMM, aż jego dolna krawędź zetknie się ze złotymi stykami, a następnie użyj większej siły, aby w pełni go osadzić. Gdy moduł DIMM zostanie w pełni osadzony, wyrzutniki wskoczą na miejsce.
 5. Załóż ponownie osłony modułów DIMM. Dociśnij lewą stronę osłon, aż wskoczą na swoje miejsce.


Niezainstalowanie osłon modułów DIMM może wpłynąć na wydajność systemu.

Ponowne zakładanie obudowy lub pokrywy górnej

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie założyć obudowę na komputer Mac Pro (2019 r.) lub pokrywę górną na komputer Mac Pro (stelaż, 2019 r.).

Mac Pro (2019 r.)

 1. Opuść obudowę na komputer Mac Pro.
 2. Po pełnym osadzeniu obudowy obróć górny zatrzask w prawo i naciśnij go, aby zablokować obudowę.


  Górna ilustracja: pozycja zablokowana (kropki się pokrywają)
  Dolny: pozycja odblokowana (kropki się nie pokrywają)
 3. Podłącz przewód zasilania, wyświetlacz i inne urządzenia peryferyjne. 

Mac Pro (stelaż, 2019 r.)

 1. Zamontuj ponownie osłonę dostępu.
 2. Zamontuj ponownie komputer Mac Pro w szafie serwerowej.
 3. Podłącz przewód zasilania, wyświetlacz i inne urządzenia peryferyjne. 


Weryfikowanie pamięci

Aby sprawdzić stan pamięci, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ten Mac, a następnie wybierz kartę Pamięć.

Jeśli moduły DIMM należy skonfigurować w innych gniazdach w celu maksymalizacji wydajności, system macOS powiadomi o zaleceniach dotyczących gniazd, których należy użyć w przypadku obecnie zainstalowanych modułów DIMM.


Inne konfiguracje

Jeśli chcesz przetestować dowolny pojedynczy kanał lub sam moduł DIMM, możesz użyć konfiguracji z 1 modułem DIMM, instalując pojedynczy moduł DIMM w pierwszym gnieździe kanału. Jeśli chcesz przetestować drugie gniazdo kanału, zainstaluj moduły DIMM w obu gniazdach kanału.


Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: