Pobieranie i strumieniowanie programów TV i filmów z usługi Apple TV+ i kanałów Apple TV

Dowiedz się więcej o pobieraniu i strumieniowaniu zawartości z subskrypcji w aplikacji Apple TV.

Pobieranie programów TV lub filmów

Jeśli subskrybujesz usługę Apple TV+ lub kanał Apple TV, możesz pobrać programy TV i filmy objęte subskrypcją na telefon iPhone, iPada, iPoda touch i komputer Mac.

  1. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac otwórz aplikację Apple TV.
  2. Przejdź do strony kanału albo wyszukaj film/program TV.
  3. Stuknij lub kliknij przycisk pobierania  obok programu TV lub filmu.

Aby znaleźć i odtworzyć pobraną zawartość, przejdź do karty Biblioteka, a następnie stuknij lub kliknij opcję Pobrane.

Zawartości z aplikacji Apple TV nie można pobierać na urządzeniu Apple TV, telewizorach Smart TV, urządzeniach do strumieniowania oraz w witrynie tv.apple.com.

Ograniczenia dotyczące pobierania

W przypadku większości kanałów Apple TV pobrana zawartość jest dostępna przez 30 dni, a następnie wygasa. W przypadku niektórych kanałów pobrana zawartość może wygasać wcześniej.

Niektóre kanały Apple TV mogą ograniczać liczbę tytułów do jednoczesnego pobrania oraz liczbę urządzeń, na które można pobrać zawartość. Po osiągnięciu limitu w aplikacji Apple TV zostanie wyświetlony komunikat. Zanim będzie można pobrać coś innego z tego kanału, konieczne jest usunięcie wcześniej pobranych odcinków programów TV lub filmów na jednym z Twoich urządzeń (lub urządzeń członków rodziny).

Ograniczenia dotyczące strumieniowania na wielu urządzeniach

  • Apple TV+: jedna subskrypcja umożliwia korzystanie z 6 strumieni jednocześnie. Jeśli masz subskrypcję studencką usługi Apple Music, która obejmuje dostęp do usługi Apple TV+ przez ograniczony czas, możesz przesyłać strumieniowo zawartość Apple TV+ tylko na jedno urządzenie jednocześnie.
  • Kanały Apple TV: jedna subskrypcja umożliwia korzystanie z 3 strumieni jednocześnie. Niektóre kanały umożliwiają korzystanie z więcej niż 3 strumieni jednocześnie.
     

Więcej informacji

Dostępność aplikacji Apple TV, kanałów Apple TV, usługi Apple TV+ oraz produktów w sklepie może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Zobacz, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Data publikacji: