Pisanie alfabetem Braille’a bezpośrednio na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch obsługuje wprowadzanie znaków alfabetu Braille’a bezpośrednio na ekranie urządzenia, bez potrzeby korzystania z fizycznej klawiatury brajlowskiej. 

Jak wprowadzać znaki alfabetu Braille’a na ekranie urządzenia z systemem iOS lub iPadOS

Znaki alfabetu Braille’a można wprowadzać, gdy urządzenie z systemem iOS lub iPadOS leży płasko przed użytkownikiem (tryb pulpitu) lub gdy urządzenie jest skierowane na zewnątrz, tak że palce zawijają się do tyłu w celu dotknięcia ekranu (tryb ekranu na zewnątrz).

Najpierw upewnij się, że funkcja VoiceOver jest włączona, a następnie ustaw pokrętło VoiceOver na Wejście ekranu Braille’a. Jeśli opcja Wejście ekranu Braille’a nie jest dostępna na pokrętle, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > VoiceOver > Pokrętło, a następnie włącz opcję Wejście ekranu Braille’a.

Teraz możesz wprowadzać znaki alfabetu Braille’a, stukając ekran jednym lub kilkoma palcami jednocześnie. Możesz też wykonywać następujące czynności:

  • Wprowadzanie spacji: przesuń jednym palcem w prawo.
  • Usuwanie poprzedniego znaku: przesuń jednym palcem w lewo.
  • Przechodzenie do nowego wiersza: przesuń dwoma palcami w prawo.
  • Przechodzenie między sugestiami pisowni: przesuń jednym palcem w górę lub w dół.
  • Wstawianie nowego wiersza lub wysyłanie wiadomości: przesuń trzema palcami w górę.
  • Przełączanie między znakami Braille’a sześciopunktowymi i z kontrakcjami: przesuń trzema palcami w prawo.
  • Natychmiastowe tłumaczenie (gdy kontrakcje są włączone): przesuń dwoma palcami w dół.
  • Przełączanie na następną klawiaturę: przesuń dwoma palcami w górę.

Aby zakończyć tryb Wejście ekranu Braille’a, wykonaj gest pocierania dwoma palcami lub wybierz na pokrętle inne ustawienie.

Jeśli iPad ma ogłaszać wprowadzenie punktów, stukaj i przytrzymuj punkty, a następnie, gdy usłyszysz dźwięki i ogłoszenia, unoś palce.

Korygowanie pozycji wprowadzania punktów

Na telefonie iPhone stuknij i zwolnij wszystkie trzy pozycje punktów na prawej ręce, a następnie stuknij i zwolnij trzy pozycje punktów na lewej ręce. Na iPadzie stuknij dwukrotnie wszystkie pozycje punktów jednocześnie. Funkcja VoiceOver ogłasza ponową kalibrację pozycji punktów.

Zmiana ustawień funkcji Wejście ekranu Braille’a

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille'a > Wejście ekranu Braille’a, aby ustawić znaki Braille'a sześciopunktowe lub z kontrakcjami jako domyślne albo odwrócić położenie punktów (w przypadku pisma sześcio- i ośmiopunktowego).

Data publikacji: